Oirschot 1377

Informatie uit het Pennings-artikel van Anton Neggers: In 1377 wordt te Straten vermeld: Henrick Henrick Penninc. In een schepenbrief van 14 mei 1375 geloofde Henrick 32 lopen rogge aan Henrick Henrics Hansconmeler van Best, "van de lesten geboerte die men heijt Henrick Knaep".

(de laatste geboorte = het jongste kind).

Waarschijnlijk familie van Jan Willem Pennincs uit Oirschot.