Jan Willem Pennings uit Oirschot

Van deze stam kunt u hier de volgende gegevens vinden: De oudste gegevens zijn van een persoon die overleden is voor 1442. Van deze stam zijn ruim 220 personen bekend die geboren zijn met een naamvariant Pennin(g/gs/cx/x/ck/ga). De langste lijn bevat 14 generaties. Op dit moment woont Ton Pennings in Dordrecht. Zijn zoon is op dit moment de laatste Pennings in deze lijn die de naam verder door kan geven.

Afkomst plaats en migratie

Dit is de oudste stam van alle Pennings-en die bekend is. De oudste Jan Willem Pennincs is waarschijnlijk geboren voor 1400. De informatie komt van een publicatie van Anton Neggers. Enkele kleine zijtakken hebben geen afstammelingen met de naam Pennings. Er is slechts één lijn die nog afstammelingen heeft. Als we die lijn volgen, is de 10e generatie nog geboren in Oirschot (Martinus Jan Pennincx in 1678). Diens zoon, Henricus Martini Penninx, wordt geboren in Schijndel. Ook diens zoon Hendrik Penninx wordt geboren in Schijndel (1761), waarna achtereenvolgens Arnoldus Pennings (1812) in Geldrop en Abraham Petrus Pennings (14e generatie, 1855) in Helmond geboren wordt. Diens twee zonen worden in Rotterdam geboren. Van deze lijn is Ton Pennings een afstammeling.

Afkomst naam en naamontwikkeling

De naam is waarschijnlijk van het beroep van maker van Penningen. Waarschijnlijk is dit nog enige generaties eerder, aangezien bij de eerste generatie al overdrachten van grond (b.v. roggegrond) bekend zijn. In Oirschot tekent een Penninx vaak bij, zonder te kunnen lezen of schrijven. Oirschot is tweede stad in Brabant en daarmee, naast 's-Hertogenbosch, een logische plaats voor iemand die penningen maakt.

De naam verandert van Pennincs via Penninx, Pennincx, Penninx naar Pennings. De schrijfwijze verandert volgens de documenten van Anton Neggers in Oirschot weinig.

In de 15e eeuw wordt de achternaam via een buitenechtelijk kind doorgegeven.

Grootte van de familie

De familie is opvallend stabiel in naamgeving. Er is slechts één lijn die nog afstammelingen heeft met de naam Pennings.

Beroepen en cultuur

In de eeuwen in Oirschot zijn alleen aanwijzingen voor boeren terug te vinden. Arnoldus is koperslager in de 19e eeuw in Helmond.

Opvallende personen

De oudste verwijzing gaan naar Oirschot in 1377. Vermoedelijk is Pennincssoen Willem Jan Oirschot 1442 uit de schoutsrekeningen van de Meierij de zoon Willem van Jan Willem Pennincs die ook genoemd wordt in het artikel van Anton Neggers. In 1473 moest Jan Pennincks als straf voor moord o.a. een bedevaart naar Rome ondernemen.

Verspreiding in 1993

Het kleine aantal leden van deze familie is niet terug te vinden op de kaart van Nederland.

Verdere informatie

Deze stam is de centrale stam in het artikel over "Pennings te Oirschot, Best en Schijndel" in het Genealogisch tijdschrift voor Oost-Brabant, 1999, jaargang 14, nr. 1.