Willem Pietersz Penning Penning, Penning Nieuwland uit Schiedam

Van deze stam kunt u hier de volgende gegevens vinden: De oudste gegevens zijn van een persoon kind geb. 1550 .
Van deze stam zijn 94 personen bekend die geboren zijn met een naamvariant Pennin(g/gs/cx/x/ck/ga).
Van deze stam zijn IX generaties bekend.

Afkomst plaats en migratie

De familienaam Penning is aanwezig in de oudste documenten van geboorten, huwelijken etc. in Schiedam (huwelijk Willem Pietersz Penning met Trijntje Jacobs in 1583). Op dat moment zijn er slechts enkelen die geregistreerd worden met een echte familienaam. De meeste personen maken nog gebruik van een patroniem, zonder het gebruik van een familienaam. Blijkbaar is de familie Penning op dat moment al een welgestelde familie in Schiedam.
Deze familie Penning zal een patriciers familie blijven, met burgemeester in Schiedam, wijnhandelaren in Delft, en generaal in Nederlands Indië.

Afkomst naam en naamontwikkeling

De familienaam Penning Nieuwland is ontstaan door het huwelijk van Isaac Marten Penning, geboren te Delft in 1752 met Johanna Cornelia Nieuwland in Den Haag op 15-10-1775. De kinderen uit dit huwelijk heten daarna Penning Nieuwland. De kinderen uit het tweede huwelijk van Isaac Penning (met Anna Petronella Pigeoud) heten Penning.

Grootte van de familie

De familie is bijna uitgestorven. Het is niet bekend of er nog een afstammeling in de Penning-tak is. Penning Nieuwland is bijna verdwenen. In de telefoongids van Nederland zijn in 2005 nog 3 personen te vinden in resp. Metslawier (Friesland), Ede (Gelderland) en Drunen (Brabant). Er is nog één Penningnieuwland (waarschijnlijk een afstammeling van een buitenechtelijk kind).

Beroepen en cultuur

Burgemeester, rentmeester, wijnkoper, generaal; een echte patriciers familie.

Opvallende personen

Een kleinkind van Isaac Marten Penning's tweede huwelijk is Willem Levinus Penning. Deze Willem Levinus Penning is boekhouder en later dichter en trouwt met een achterkleinkind uit het eerste huwelijk (Emilie Caroline Constantine Penning Nieuwland). Uit dit tweede huwelijk komen in verdere generaties geen afstammelingen met dezelfde naam.
Isaac Marten Penning (1752) was notaris te Schiedam, regent van het Oudemannenhuis en rentmeester der stadsheerlijkheden in t Overmaasche, mouter en brander.
Zijn vader (Isack Penning, geb. 1718) was wijnkoper te Delft.
Diens grootvader (Maerten Penning, geb. 1640 in Schiedam) was Aalmoezenier, regent Pest- of Blauwhuis, regent Oude Manhuis, kapitein der schutterij, regent Stadarmenkamer, schepen van Schiedam. Isack is zoon van Isaack (1674).
Maerten Penning (1640) heeft nog een kleinzoon Maerten Cornelisz Penning (zoon van Cornelis), die in Schiedam een invloedrijk persoon was. Zijn zoon Eduard Jacob Penning was in 1784 burgemeester in Schiedam.
Maarten Penning uit 1697

Eduard Jacob Penning en zijn vrouw Nester Henrica de Greve

Een van de kleinkinderen van de Isaac Marten Penning (1752), die met Nieuwland trouwde is Isaac Penning Nieuwland (geb. 1795 te Schiedam). Deze Isaac Penning Nieuwland trouwde met Anna Margaretha Frederika Rendorff in Batavia, Indonesie. Isaac Penning Nieuwland was generaal-majoor in Nederlands Oost-Indie en daarmee een vooraanstaande familie in Indonesie. De lijst onderscheidingen is te lang om hier op te nemen. Een van zijn zonen is Petrus Marinus Isaacus Penning Nieuwland, ook een kapitein in Indonesie.
Petrus Isaacus Penning Nieuwland

Verspreiding in 1993

Zie ook de verspreiding van de verschillende schrijfwijsvarianten in Nederland en Belgie.