Willemken Meijnen Pennings uit Aalten

Van deze stam kunt u hier de volgende gegevens vinden: De oudste gegevens zijn van een persoon geb. 1650 .
Van deze stam zijn 118 personen bekend die geboren zijn met een naamvariant Pennin(g/gs/cx/x/ck/ga).
Van deze stam zijn VIII generaties bekend.

Afkomst plaats en migratie

Zie oof Berent Pennings in Aalten

In Aalten is een huis Pennink. De grote familie Pennings is nog sterk aanwezig in Aalten en regio. Een uitgang -ink als naam voor een huis is heel gebruikelijk in deze regio. Gegevens over deze geschiedenis is terug te vinden op http://pardus-larus.student.utwente.nl/gerrit/alg-ger/verdiep/mons/1535.htm. Ook de verhalen van Luijtens en Wijers geven toelichting over de oorsprong van deze familie.

De familie is sterk gegroeid in Aalten en regio. Een enkel lid is buiten de regio gaan wonen. Er is een voorbeeld gevonden van een vrouwelijk familielid die zich in de V.S. vestigde. Er zijn geen voorbeelden dat daar de familienaam uit deze stam nog aanwezig is.

Afkomst naam en naamontwikkeling

De meest voorkomende adresnaam -uitgang in het (noord)oosten van het land is -ing of -ink. Dit is de enige Pennings waarvan het zeker is dat het een adresnaam is. Er is een verbastering geweest van Pennink, via Penninks naar Pennings.

In 1614 wordt Berent Penninck, alias Kolstege geboren in Aalten. Hij gaat wonen in Huize Pennink in Aalten (Dale). Na hem wonen nog 6 families in dit huis en krijgen allen de naam Pennink. Ook bij hertrouwen van Willemken Meijnen met Hendrik Nieuwenhuis gaan de kinderen en rest van de familie Pennink heten. In die tijd is het niet zozeer een naam die bij een familie hoort, maar bij de bewoners van het befreffende huis. Geert Rutgers trouwt met hun dochter Janna Pennink en neemt de naam Pennink aan. De kinderen van Janna en Geert, Hendrik en Sofia Pennink, getrouwd met Jan ter Beest, krijgen vele afstammelingen met de namen Penninks en rond 1800 wordt het Pennings in alle familietakken. Sofia is de laatste die de naam via de vrouwelijke lijn doorgeeft. Jan ter Beest en Sofia Pennink zijn de laatsten die in het huis in Dale wonen. Waarschijnlijk verlaat de familie het huis aan het einde van de 18e eeuw. Vele Pennings in de Achterhoek stammen af van deze familie. De generaties van Berent Penninck tot en mijn zijn kleinzoon Coene Penninck en dienst kinderen staan in de oudste tak. De tweede tak is de genetische stamboom vanaf Willemken Meijnen en haar afstammelingen. De twee zijn aan elkaar verbonden door een huwelijk, maar hun gezamenlijke kinderen hebben geen afstammelingen met de naam Pennings.

Op de kaarten van het kadaster is het huis met naam genoemd en verandert de naam van Penning naar Pennings. Aangezien de aanduiding op de kaart niet geheel duidelijk is, is het vooralsnog nog onzeker welk huis het is. In 1936 is de aanduiding weg. Het huis heeft de naam verloren op de kaart, of het huis is afgebroken. Op de topografische militaire kaarten (nettekeningen 1830-1850) en bonnebladen (1850-1866) is geen aanduiding. De boerderij van Heuning is gemeld op het bonneblad (1866).

In 1885

In 1916

In 1927

In 1936

In 2009

detail

Grootte van de familie

De familie is sterk gegroeid; de naam komt geconcentreed voor in de regio rond Aalten en Wisch.

Beroepen en cultuur

Vooral landbouwers zijn aanwezig in de familie in de 19e eeuw. In 2006 is bijvoorbeeld een schildersbedrijf in Aalten, een sigarenzaak in Aalten en een Slachterij in Genderen, zie www.goudengids.nl. Vermoedelijk zijn al deze personen lid van deze familie.

Opvallende personen

Op dit moment zijn er nog geen opvallende personen bekend.

Verspreiding in 1993

De familie is zichtbaar op de Pennings-kaart op het grensgebied van de Achterhoek en Duitsland.