Leonardus Pennings, Penninx uit Schijndel

Van deze stam kunt u hier de volgende gegevens vinden: De oudste gegevens zijn van een persoon 1550? .
Van deze stam zijn 525 personen bekend die geboren zijn met een naamvariant Pennin(g/gs/cx/x/ck/ga).
Van deze stam zijn XV generaties bekend.

Afkomst plaats en migratie

De familie komt uit de regio Schijndel rond 1500. In 1451 waren in Schijndel geen personen geregistreerd met deze achternaam. Er zijn heldere gegevens over watermolen molenaar Geraert Lenaert in Kilsdonk (aan de rivier de Aa), op de kruising tussen Dinther, Veghel en Schijndel. De gegevens over de hier genoemde grootvader zijn onzeker. In de 16e en 17e eeuw zijn de familieleden schepen en molenaar in Erp. In 17e-18e eeuw ging men van Erp naar Gemert, Nuenen en Deurne. Dochters trouwden met molenaars op andere plaatsen. Vervolgens breidt de familie uit, maar blijft vrijwel steeds in Gemert. In de 20e eeuw verhuizen een aantal leden naar buurgemeenten.


De broer van Wilhelmus Jansen Pennincx, Leonardus Janssen Pennincx, krijgt veel achterkleinkinderen en enkele achter-achterkleinkinderen met de naam Pennincx in Gemert tot 1765-1766.

De stam Joannes Willem gaat verder met Joannes-Simon-Christianus. Deze krijgt o.a. zonen Renerus en Godefridus, die elk hun eigen afstammelingen krijgen. Renerus krijgt achterkleinkinderen met de naam Pennings/x via zijn lijn Christianus-Renerus-Christianus en achter-achterkleinkinderen via zijn lijn Christianus-Renerus-Anselmus. Of hier nog afstammelingen met de naam leven is onbekend.

Afkomst naam en naamontwikkeling

Pennincx, Pennings en Penninx. De familienaam is en een beroepsnaam. Op dit moment zijn waarschijnlijk zowel Pennings als Penninx nog aanwezig in deze stam. De defintieve schrijfwijze Penninx komt uit begin 19e eeuw in Gemert.

Grootte van de familie

De familie is flink uitgebreid, al is onbekend hoeveel personen nu nog naamdoorgever zijn. Er zijn geen concrete voorbeelden dat er nog naamdoorgevers zijn.

Beroepen en cultuur

Molenaars in 16e-18e eeuw; wevers in 19e eeuw. Binnen de verschillende stammen Pennings in Gemert is deze in de 16e-18e eeuw de meest welgestelde en hoort daar tot de upper class. Zie het artikel bij "Verdere informatie", waar in aflevering XIX van Mulders in Brabant de stam Pennincx gegeven wordt. Hieruit blijkt dat deze families gezien kunnen worden als lokale elite in deze eeuwen. Zonen en dochters van deze families trouwen met elkaar en zo blijven de molens met bijbehorende rechten behouden voor de eigen families.

Opvallende personen

Molenaars, schepen, pastoor in Erp en conflict in Deurne.

Verspreiding in 1993

Verdere informatie

Het artikel in De Leeuw van Brabant over de molenaarsfamilie Pennincx door J.A.W. Swane wordt het belang van deze familie in de 16e-18e eeuw geschetst.

Verder is er informatie over deze stam te vinden in het hoofdstuk over de molenaarsfamilie vanaf 1500.