Joannes Pennings, Penninx uit Best

Van deze stam kunt u hier de volgende gegevens vinden: De oudste gegevens zijn van een persoon kleinkind geb. 1698 .
Van deze stam zijn 46 personen bekend die geboren zijn met een naamvariant Pennin(g/gs/cx/x/ck/ga).
Van deze stam zijn VIII generaties bekend.

Afkomst plaats en migratie

De kinderen van Joannes Penninckx trouwen in Aarle, bij Best. Kleinzoon Leonardus Penninckx migreert naar Dussen. In het gemeentelijk archief te Eindhoven is de borgbrief te vinden. In de 20e eeuw verhuist met weg uit Dussen en vestigen enkele personen van de tak Cornelis zich in de regio Nijmegen. De naam Penninx in Best is waarschijnlijk een afstammeling van een familielid die penningen maakten.

Afkomst naam en naamontwikkeling

Laurentius Penninx/gs, kleinzoon van de Leonardus Penninx die naar Dussen verhuist, heeft o.a. de zonen Cornelis Penninx en Gerrit Pennings. De stam van Cornelis gebruikt verder de naam Penninx, de stam van Gerrit gebruikt verder de naam Pennings.

Grootte van de familie

De familie is enigzins gegroeid. Generaties met veel kinderen en kindersterfte wisselen zich af met generaties met minder kinderen.

Beroepen en cultuur

Hier is nog weinig van beschreven.

Opvallende personen

Door de migratie van Leonardus naar Dussen heeft hij een belangrijke stap in de stamboom gezet. Op Internet zijn enkele verwijzingen naar Hans Penninx in Nijmegen. Waarschijnlijk is ook Kees Penninx uit Nijmegen lid van deze familie.

Verspreiding in 1993

De groep Penninx rond Nijmegen komt van deze stam. Mogelijk dat het stipje in Dussen/Hank op de kaart van Pennings van de Gerrit-tak komt. Ook in 2006 staan nog twee personen Pennings in Dussen/Hank in het telefoonboek.

Verdere informatie

De stamboom is voor een groot deel ontleed aan de informatie van Hans Penninx op www.geneanet.org. Daar zijn meer details te vinden. De site van Hans Penninx is tegenwoordig te vinden op home.xmsnet.nl/penninx.

Deze stam wordt zonder verder verbanden genoemd in het artikel over "Pennings te Oirschot, Best en Schijndel" in het Genealogisch tijdschrift voor Oost-Brabant, 1999, jaargang 14, nr. 1.