Tableau
Descendants of Jan Willem Pennincs

 

GENERATION I

 
1.1  Jan Willem Pennincs
He was born 1400, died 1442.
[note: Jan Willem Pennincs, overleden voor 1442<20>, Hij heeft als kinderen: 1. Henrick, natuurlijk zoon, volgt lila Uit zijn huwelijk met een onbekende vrouw: 2. Gerrit. Geraert Jan Penninx geloofde eertijds een erfpacht van 7 lopen rogge uit een akker te Vorstenbest ten behoeve van Jan Danels van den Dijck< 3. Mattheus. Op 31 maart 1444 transporteert Gent zoon wijlen Jan Penninc de helft van een tiend van wijlen Jan Penninc in de hertgang Strathen op t Scoeijven/ant aan zijn broer Mattheeus< 4. Wilhem, trouwt Agnese Henric Vromans< is mogelijk vader van: Wilhem, gelooft op 30 april 1465 drie mud rogge aan Henrick Goijaerts van Weert< 5. Jutta, trouwt Ardt Goijaert Thijs<]
He married with NN.
From this marriage:                  Henric Pennincs  [2.1]


GENERATION II

 
2.1  Henric Pennincs
Son of Jan Willem Pennincs (see 1.1) and nn.
[note: IIIa. Henric, natuurlijke zoon van Jan Pennincs, trouwt met Heijlwig, d.v. Aert Henrick Everarts van Best en Lijsbet< Hun kinderen zijn: 1. Jan, volgt iVa 2. Adriana, trouwt Gielis Peter Art Daneis. Gielijs transporteert op 13 november 1465 een beemd te Hedel aan Ghijsbrecht Ghijsbrecht van der Dwert
He married with Heilwig Aert Everarts van Best.
From this marriage:                  Jan Pennincs  [3.1]
1465 -         : Mariken Henrick Jan Pennincs  [3.2]
1465 -         : Adrianan Henrick Jan Pennincx  [3.3]
1466 -         : Henrick Henrick Pennincx  [3.4]


GENERATION III

 
3.1  Jan Pennincs
Son of Henric Pennincs (see 2.1) and Heilwig Aert Everarts van Best.
[note: Dielen In 1482 heeft Jan een geschil met zijn schoonmoeder over de nagelaten goederen van Dirck en Jenneke, zijn dochter. Hun kinderen zijn: 1. Dirc, volgt Va 2. Katerijn, trouwt Jan Aert Schellekens. Jan Aert Schellekens is vv op 1 2 rn. 1 b25 als hij de tocht in zijn goederen transporteert aan Henrick, Lisbeth, Anne en Katerijn, zijn wettige kinderen< Op 1 februari 1475 transporteert Jan Pennincs huis en hof en landerijen gelegen in de Notel aan zijn zwager Gielis Peter Aert Danels< Hij bezit (nog) een huis op de Notel, waaruit hij op 21 maart 1492 een lijfrente gelooft voor Juet Henricks van de Langenneep< Jan Pennincs heeft een natuurlijk zoon bij Willem(ken), dochter van Henrick Peters Toerkens en Kataiijn Wouters van der Heijden< 3. Henrick, volgt Vb. IJke Henrick Toerkens transporteert op 10 april 1508 al haar erfgoederen aan Wiliemke en haar natuurlijke zoon onder voorwaarde dat zij lJke “hoer leven lane” zuilen onderhouden< Jan Henric Pennincs koopt op 28 juli 1505 een beemd geheten die Rotten, “met den halven wijer (vijver) van Arnt Dirck Sijkens<]
He married (1) with Willemken Henrick Toerkens.
From this marriage:                  Henrick Penninx  [4.1]

He had (2) a relationship with Katherina van Ellair Ellair.
From this relation:                  Dirc Jan Pennincx  [4.2]
          Katerijn Penninks  [4.3]

3.2  Mariken Henrick Jan Pennincs
She was born at Oirschot, 1465, daughter of Henric Pennincs (see 2.1) and Heilwig Aert Everarts van Best.
[note: ]

3.3  Adrianan Henrick Jan Pennincx
She was born at Oirschot, 1465, daughter of Henric Pennincs (see 2.1) and Heilwig Aert Everarts van Best.

3.4  Henrick Henrick Pennincx
He was born at Oirschot, 1466, son of Henric Pennincs (see 2.1) and Heilwig Aert Everarts van Best.


GENERATION IV

 
4.1  Henrick Penninx
Son of Jan Pennincs (see 3.1) and Willemken Henrick Toerkens.
[note: wonende te Oirschot]
He married with Berta Mathijs Geraert Mathijs Huiskens.
From this marriage:                  Gerart Henrick Penninx  [5.1]
          Jan Henrick Penninx  [5.2]
          Willem Penninks  [5.3]
          Matthijs Penninks  [5.4]
          Ijken Penninks  [5.5]
          Kathalijn Penninks  [5.6]

4.2  Dirc Jan Pennincx
Son of Jan Pennincs (see 3.1) and Katherina van Ellair Ellair.
[note: info van Anton Neggers, website lisdonk en meulendijks]
He married with Elisabeth van der Achter.
From this marriage:                  Henrick Dirck Pennincks  [5.7]
          Jan Dirck Penninks  [5.8]
          Dirck Dirck Penninks  [5.9]
          Frans Dirx Pennincx  [5.10]
          Marie Pennincks  [5.11]
          Elisabeth Dirck Pennincks  [5.12]
          Dingen Dirck Pennincks  [5.13]

4.3  Katerijn Penninks
Daughter of Jan Pennincs (see 3.1) and Katherina van Ellair Ellair.
[note: op basis van Anton Neggers]


GENERATION V

 
5.1  Gerart Henrick Penninx
Son of Henrick Penninx (see 4.1) and Berta Mathijs Geraert Mathijs Huiskens.
[note: wonende te Oirschot, overleden voor 1595]
He married (1) with Anna Geraert Lippens.
From this marriage:                  Aert Penninx  [6.1]
          Aelbrecht Penninx  [6.2]
          Gerard Penninx  [6.3]
          Iken Penninx  [6.4]
          Anneke Penninx  [6.5]

He had (2) a relationship with Juetken Cornelis Smeets Smeets.

5.2  Jan Henrick Penninx
Son of Henrick Penninx (see 4.1) and Berta Mathijs Geraert Mathijs Huiskens.
[note: Alels van Anton Neggers Zie ook Jan Pennincks uit Schjindel]
He married with NN.
From this marriage:                  Adriaen Jan Penninx  [6.6]
          Heijlwich Pennincks  [6.7]

5.3  Willem Penninks
Son of Henrick Penninx (see 4.1) and Berta Mathijs Geraert Mathijs Huiskens.
[note: info Anton Neggers]

5.4  Matthijs Penninks
Son of Henrick Penninx (see 4.1) and Berta Mathijs Geraert Mathijs Huiskens.

5.5  Ijken Penninks
Daughter of Henrick Penninx (see 4.1) and Berta Mathijs Geraert Mathijs Huiskens.
[note: Anton Neggers]

5.6  Kathalijn Penninks
Daughter of Henrick Penninx (see 4.1) and Berta Mathijs Geraert Mathijs Huiskens.
[note: op basis van Anton Neggers]

5.7  Henrick Dirck Pennincks
Son of Dirc Jan Pennincx (see 4.2) and Elisabeth van der Achter.

5.8  Jan Dirck Penninks
Son of Dirc Jan Pennincx (see 4.2) and Elisabeth van der Achter.

5.9  Dirck Dirck Penninks
Son of Dirc Jan Pennincx (see 4.2) and Elisabeth van der Achter.

5.10  Frans Dirx Pennincx
Son of Dirc Jan Pennincx (see 4.2) and Elisabeth van der Achter.
[note: Frans Pennincks deel van info van Anton Neggers]
He married with NN.
From this marriage:                  Lijsken Pennincks  [6.8]
          Dirck Pennincks  [6.9]
          Dielissen Pennincks  [6.10]

5.11  Marie Pennincks
Daughter of Dirc Jan Pennincx (see 4.2) and Elisabeth van der Achter.
She married with Willem Deckers.
From this marriage:                  Gijsbrecht Willem Deckers  [6.11]

5.12  Elisabeth Dirck Pennincks
Daughter of Dirc Jan Pennincx (see 4.2) and Elisabeth van der Achter.

5.13  Dingen Dirck Pennincks
Daughter of Dirc Jan Pennincx (see 4.2) and Elisabeth van der Achter.
[note: 7. Dingen, trouwt met Jan Janssoen van de Spijker. ]
She married with Teeuwen Beckers.
From this marriage:                  Baetken Beckers  [6.12]


GENERATION VI

 
6.1  Aert Penninx
Son of Gerart Henrick Penninx (see 5.1) and Anna Geraert Lippens.
[note: Anton Neggers]

6.2  Aelbrecht Penninx
Son of Gerart Henrick Penninx (see 5.1) and Anna Geraert Lippens.
[note: wonende te Oirschot, overleden rond 1590, voor 1594 ook Aelbrecht Geraerts]
He married with NN.
From this marriage:                  Martinus Aelbert Penninx  [7.1]
          Anneke Penninx  [7.2]
          Henrixken Aelbert Penninx  [7.3]
          Barbara Aelbrecht Gerard Penninx  [7.4]

6.3  Gerard Penninx
Son of Gerart Henrick Penninx (see 5.1) and Anna Geraert Lippens.
[note: zie ook Ghevaert Ghevaerts Pennincx ui 1611 in Oirschot]

6.4  Iken Penninx
Daughter of Gerart Henrick Penninx (see 5.1) and Anna Geraert Lippens.
[note: Iken Gerards Penninx]

6.5  Anneke Penninx
Daughter of Gerart Henrick Penninx (see 5.1) and Anna Geraert Lippens.
[note: Anneken Geraert Pennincx]

6.6  Adriaen Jan Penninx
Son of Jan Henrick Penninx (see 5.2) and nn.
[note: Alle info van Anton Neggers, zie ook Aert Jan Pennincx]
He married (1) with NN.
From this marriage:                  Aleijd Adriaen Jan Pennincx  [7.5]
          Laureijs Adriaens Pennincx  [7.6]

He had (2) a relationship with Anna Michiel Seberts.

6.7  Heijlwich Pennincks
Daughter of Jan Henrick Penninx (see 5.2) and nn.
She married with Aert Aert Hobbbelen.

6.8  Lijsken Pennincks
Daughter of Frans Dirx Pennincx (see 5.10) and nn.
She married with Jan Mathijssen.

6.9  Dirck Pennincks
Son of Frans Dirx Pennincx (see 5.10) and nn.

6.10  Dielissen Pennincks
Son of Frans Dirx Pennincx (see 5.10) and nn.
[note: onzeker of dit een zoon of dochter is]

6.11  Gijsbrecht Willem Deckers
Son of Willem Deckers and Marie Pennincks (see 5.11).
[note: aanwezig in 1584, Marie Pennincks is dan wijlen.]

6.12  Baetken Beckers
Daughter of Teeuwen Beckers and Dingen Dirck Pennincks (see 5.13).
[note: trouwt met Jan Jan Erven]


GENERATION VII

 
7.1  Martinus Aelbert Penninx
Son of Aelbrecht Penninx (see 6.2) and nn.
[note: ook Marten Aelbrecht Pennicx, Martinus Aelberti Penninx]
He married at Oirschot, 16 November 1593 with Aleijdis Jan Thomen van der Ameijden.
From this marriage:        1608 -         : Aert Marten Penninx  [8.1]
          Jan Marten Albert Penninx  [8.2]
          Barbara Martinus Penninx  [8.3]
          Thomas Martens Pennincx  [8.4]

7.2  Anneke Penninx
Daughter of Aelbrecht Penninx (see 6.2) and nn.
[note: op basis Anton Neggers]

7.3  Henrixken Aelbert Penninx
Daughter of Aelbrecht Penninx (see 6.2) and nn.
She married at Oirschot, 2 February 1600 with Jan Aert Goijarts.

7.4  Barbara Aelbrecht Gerard Penninx
Daughter of Aelbrecht Penninx (see 6.2) and nn.
[note: info Anton Neggers]

7.5  Aleijd Adriaen Jan Pennincx
Daughter of Adriaen Jan Penninx (see 6.6) and nn.
[note: is getuige bij een betaling bij uitstaan van lening in Oirschot op 05-04-1617]

7.6  Laureijs Adriaens Pennincx
Son of Adriaen Jan Penninx (see 6.6) and nn.
He married with NN.
From this marriage:        1611 - 1684: Adrianus Laurentius Penninx  [8.5]


GENERATION VIII

 
8.1  Aert Marten Penninx
He was baptised at Oirschot, 3 October 1608, son of Martinus Aelbert Penninx (see 7.1) and Aleijdis Jan Thomen van der Ameijden.
[note: 2076 : Aert Marten Pennicx, wonende te Oirschot, overleden voor 1650. Hij is getrouwd te Oirschot op 30 september 1637 voor de kerk (RK) met 2077 : Geertigje Jan Willem van de Kerckhof ************* In een van de acten 20-03-1666 is Peer Henricx van Eijndhoven de schoonvader van Jan Aert Pennincx. Dit zou betekenen dat de echtgenote niet klopt. Of de Aert Marten is niet de Aert die vader is van Jan Aert Pennincx]
He married at Oirschot, 30 September 1637 with Geertruy Jan Willem van den Kerckhof.
From this marriage:                  Lijsabeth Ariaen Pennincx Pennincx  [9.1]
1638 - 1685: Joannes Arnoldi Pennincx  [9.2]
1639 -         : Martina Aert Penninx  [9.3]

8.2  Jan Marten Albert Penninx
He died at Oirschot, 21 December 1668, son of Martinus Aelbert Penninx (see 7.1) and Aleijdis Jan Thomen van der Ameijden.
[note: Joannes Martinus Penninx]
He married at Oirschot, 3 June 1629 with Lijske Willems van de Lusdonck.
From this marriage:        1630 - 1676: Maria Penninx  [9.4]
1632 - 1700: Guielma Joannes Penninx  [9.5]
1635 -         : Martinus Penninx  [9.6]
1637 -         : Joanna Penninx  [9.7]
1640 -         : Antonia Penninx  [9.8]
1643 -         : Aleijdis Penninx  [9.9]

8.3  Barbara Martinus Penninx
Daughter of Martinus Aelbert Penninx (see 7.1) and Aleijdis Jan Thomen van der Ameijden.
[note: Barbara Marten Pennincx]
She married at Oirschot, 6 May 1640 with Theodorus Jans van Beerse Beerse.

8.4  Thomas Martens Pennincx
Son of Martinus Aelbert Penninx (see 7.1) and Aleijdis Jan Thomen van der Ameijden.
[note: getuige in 14-05-1627 in Oirschot]

8.5  Adrianus Laurentius Penninx
He was born 1611, died at Oirschot, 15 January 1684, son of Laureijs Adriaens Pennincx (see 7.6) and nn.
[note: Adriaen Lavraeijs Pennincx, Adriaen Lauries Pennincx]
He married (1) with Joanna Gerardus.
From this marriage:        1639 -         : Gerardus Penninx  [9.10]
1642 - 1663: Gerardus Penninx  [9.11]
1645 -         : Alijdis Penninx  [9.12]

He married (2) at Oirschot, 21 February 1651 with Antonia Gerardus Brouwers.


GENERATION IX

 
9.1  Lijsabeth Ariaen Pennincx Pennincx
Daughter of Aert Marten Penninx (see 8.1) and Geertruy Jan Willem van den Kerckhof.
[note: Elisabetha Adriaen Penninx, Elisabeth Adrianus Penninckx]
She married at Oirschot, 13 August 1673 with Anthonij Hendrickx van Overdijck.
From this marriage:                  Henricus van Overdijck  [10.1]
          Laurentius van Overdijck  [10.2]
          Joanna van Overdijck  [10.3]
          Elisabetha van Overdijck  [10.4]
          Adrianus van Overdijck  [10.5]
          Maria van Overdijck  [10.6]
          Antonius van Overdijck  [10.7]

9.2  Joannes Arnoldi Pennincx
He was born at Oirschot, 25 February 1638, died id., 9 March 1685, son of Aert Marten Penninx (see 8.1) and Geertruy Jan Willem van den Kerckhof.
[note: Joannes Arnoldus Penninx; Jan Aert Pennincx]
He married at Oirschot, 29 November 1665 with Elisabeth Pauli Arnoldi Snellarts.
From this marriage:        1666 -         : Adriana Joannis Pennicx  [10.8]
          kind van Jan A. Pennincx  [10.9]
1667 -         : Antonius Penninx  [10.10]
1673 -         : Arnoldus Joannes Penninckx  [10.11]
1678 -         : Martinus Jan Pennincx  [10.12]
1681 - 1753: Barbara Joannes Penninx  [10.13]
1685 -         : Maria Penninckx  [10.14]
          Hendrick Jan Art Pennincx  [10.15]

9.3  Martina Aert Penninx
She was baptised at Oirschot, 13 September 1639, daughter of Aert Marten Penninx (see 8.1) and Geertruy Jan Willem van den Kerckhof.
[note: Martina Artsen Penninx, Martina Arnoldus Pennincx Martijnken Pennincx]
She married at Oirschot, 27 February 1658 with Anselmus van Elderen.
From this marriage:                  Aert Ansems van Elderen  [10.16]
          Joannes van Elderen  [10.17]
          Gerardus van Elderen  [10.18]
          Joannes Anselmus Godefridus  [10.19]

9.4  Maria Penninx
She was born at Oirschot, 7 April 1630, died id., 28 July 1676, daughter of Jan Marten Albert Penninx (see 8.2) and Lijske Willems van de Lusdonck.

9.5  Guielma Joannes Penninx
She was born at Oirschot, 27 July 1632, died id., 11 December 1700, daughter of Jan Marten Albert Penninx (see 8.2) and Lijske Willems van de Lusdonck.
[note: Willemken Jan Pennings]
She married at Oirschot, 23 December 1663 with Adriaan Jan Schepens.
From this marriage:        1664 -         : Maria Scepens  [10.20]
1668 -         : Guielmus Scepens  [10.21]
1670 -         : Joannes Scepens  [10.22]
1673 -         : Martinus Scepens  [10.23]

9.6  Martinus Penninx
He was born at Oirschot, 14 January 1635, son of Jan Marten Albert Penninx (see 8.2) and Lijske Willems van de Lusdonck.

9.7  Joanna Penninx
She was born at Oirschot, 14 October 1637, daughter of Jan Marten Albert Penninx (see 8.2) and Lijske Willems van de Lusdonck.
[note: Joanna Joannes Penninx]
She married at Oirschot, 19 February 1673 with Franck Jansse van Boxtel.

9.8  Antonia Penninx
She was born at Oirschot, 30 October 1640, daughter of Jan Marten Albert Penninx (see 8.2) and Lijske Willems van de Lusdonck.
She married at Oirschot, 13 July 1687 with Adriaen Corstens van de Morsselaer.

9.9  Aleijdis Penninx
She was born at Oirschot, 4 August 1643, daughter of Jan Marten Albert Penninx (see 8.2) and Lijske Willems van de Lusdonck.
[note: ook: Aeltjen en Aeltijen Jan M. Pennincx, Aleijdis Jan M. Penninx]
She married at Oirschot, 16 February 1681 with Dirck Jan van de Schoot.
From this marriage:                  Elisabetha van de Schoot  [10.24]

9.10  Gerardus Penninx
He was born at Oirschot, 20 April 1639, son of Adrianus Laurentius Penninx (see 8.5) and Joanna Gerardus.

9.11  Gerardus Penninx
He was born at Oirschot, 21 November 1642, died id., 28 July 1663, son of Adrianus Laurentius Penninx (see 8.5) and Joanna Gerardus.
He married with NN.
From this marriage:                  Petrus Gerardus Penninx  [10.25]
          Wilhelma Gerardus Penninx  [10.26]
          Elisabeth Gerardus Penninckx Penninckx  [10.27]

9.12  Alijdis Penninx
She was born at Oirschot, 6 November 1645, daughter of Adrianus Laurentius Penninx (see 8.5) and Joanna Gerardus.


GENERATION X

 
10.1  Henricus van Overdijck
Son of Anthonij Hendrickx van Overdijck and Lijsabeth Ariaen Pennincx Pennincx (see 9.1).
[note: Oirschot, 07-04-1675 getuigen: Adrianus Penninx en Ida Henricus van Overdijck Celebrant: Pater Th. Zijkens]

10.2  Laurentius van Overdijck
Son of Anthonij Hendrickx van Overdijck and Lijsabeth Ariaen Pennincx Pennincx (see 9.1).
[note: Oirschot, 24-05-1677 getuigen: Wilhelmus Hendrickx van Overdijck en Gertrudis Goort Kemps]

10.3  Joanna van Overdijck
Daughter of Anthonij Hendrickx van Overdijck and Lijsabeth Ariaen Pennincx Pennincx (see 9.1).
[note: Oirschot, 22-02-1679 getuigen: Henricus de Roij en Elisabetha Wouters van de Schoot Celebrant: Pater Th. Zijkens]

10.4  Elisabetha van Overdijck
Daughter of Anthonij Hendrickx van Overdijck and Lijsabeth Ariaen Pennincx Pennincx (see 9.1).
[note: Oirschot, 09-04-1681 getuigen: Joannes Stevens en Ida Jansen, Celebrant: Pater Th. Zijkens]

10.5  Adrianus van Overdijck
Son of Anthonij Hendrickx van Overdijck and Lijsabeth Ariaen Pennincx Pennincx (see 9.1).
[note: Oirschot, 13-05-1684 getuigen Gerit Jans van Bilsen en Berbera Smetsers celebrant: Pater Th. Zijkens ]

10.6  Maria van Overdijck
Daughter of Anthonij Hendrickx van Overdijck and Lijsabeth Ariaen Pennincx Pennincx (see 9.1).
[note: Oirschot, 22-06-1687 getuigen: Joannes Adrianus van Loven, Laurentius Antonius van Boxtel en Helena Godefridus Kemps Celebrant: Pastoor L. van Meeuwen]

10.7  Antonius van Overdijck
Son of Anthonij Hendrickx van Overdijck and Lijsabeth Ariaen Pennincx Pennincx (see 9.1).
[note: Oirschot, 23-11-1690, getuigen: Jordanus Petrus van Bers en Aleijdis Antonius van Boxtel Celebrant: Pastoor L. van Meeuwen Elisabetha Penninx is getuige op 25-01-1674 in Oirschot bij de geboorte van Ida Kempts, dochter van Godefridus Kempts en Getrudis van Overdijck]

10.8  Adriana Joannis Pennicx
She was born at Oirschot, 8 October 1666, daughter of Joannes Arnoldi Pennincx (see 9.2) and Elisabeth Pauli Arnoldi Snellarts.
[note: Adriana Penninckx, Ariaantje Jan Pennincx, Adrianus Joannes Pennincx]
She married (1) at Oirschot, 23 January 1701 with Joannes Adriani Schellekens.
From this marriage:                  Barbara Joannes Schellekens  [11.1]
1703 -         : Petrus Schellekens  [11.2]
1706 -         : Petrus Schellekens  [11.3]
1708 -         : Adrianus Schellekens  [11.4]
          Barbara Schellekens  [11.5]

She married (2) at Oirschot, 14 April 1720 with Jan Peter Schellekens.

10.9  kind van Jan A. Pennincx
Daughter of Joannes Arnoldi Pennincx (see 9.2) and Elisabeth Pauli Arnoldi Snellarts.
[note: overlijdt op 14-11-1666. Dit is vreemd aangezien er tussen huwelijk en deze datum Adriana Joannis Pennicx geboren wordt en zij later trouwt. Of hier verwisseling is of dat er een tweede kind is, is niet duidelijk. De sterfdatum is een maand na de geboorte van Adriana Pennicx]

10.10  Antonius Penninx
He was born at Oirschot, 20 December 1667, son of Joannes Arnoldi Pennincx (see 9.2) and Elisabeth Pauli Arnoldi Snellarts.
[note: ook Antony Penninks en Antnoy Pennings Anthonius Pennincx]
He married (1) at Sint-Michielsgestel, 20 November 1695 with Hendrien Janszen Roij-akker.
From this marriage:                  Johannes Penninx  [11.6]
          Barbara Penninx  [11.7]

He married (2) at Vught, 13 November 1735 with Margriet Strijp.

10.11  Arnoldus Joannes Penninckx
He was born at Oirschot, 10 August 1673, son of Joannes Arnoldi Pennincx (see 9.2) and Elisabeth Pauli Arnoldi Snellarts.
[note: T224]
He had (1) a relationship with Adriana Joannes Rimslach.
From this relation:        1704 -         : Cornelia Penninckx  [11.8]

He married (2) at Oirschot, 20 January 1704 with Helena Arnoldus van Gestel.
From this marriage:        1704 -         : Joannes Penninckx  [11.9]
1706 -         : Maria Penninx  [11.10]
1709 -         : Arnoldina Penninx  [11.11]

He married (3) at Oirschot, 2 October 1717 with Catharina Jordanus van de Velde.
From this marriage:        1718 -         : Gordianus Arnoldus Penninx  [11.12]
1720 -         : Helena Arnoldus Penninx  [11.13]
1722 -         : Henricus Penninx  [11.14]
1724 -         : Catharina Penninckx  [11.15]
          kind van Aert Penninx  [11.16]
1726 -         : Catharina Penninckx  [11.17]

10.12  Martinus Jan Pennincx
He was born at Oirschot, 12 December 1678, son of Joannes Arnoldi Pennincx (see 9.2) and Elisabeth Pauli Arnoldi Snellarts.
[note: ook Martinus Jan Pennincx van Orschot Marten Pennings, Marten Janssen Pennings]
He married at Schijndel, 17 June 1703 with Mechtildis Hendrick Jan Voets.
From this marriage:        1704 -         : Catharina Pennincx  [11.18]
1706 -         : Elisabeth Pennincx  [11.19]
1708 -         : Catharina Penninx  [11.20]
1710 - 1748: Joannes Penninx  [11.21]
1715 - 1787: Henricus Martini Penninx  [11.22]
1718 -         : Joanna Penninx  [11.23]
          Annemarie Pennings  [11.24]
          Emericus Martini Penninx  [11.25]

10.13  Barbara Joannes Penninx
She was born at Oirschot, 5 June 1681, died id., 5 January 1753, daughter of Joannes Arnoldi Pennincx (see 9.2) and Elisabeth Pauli Arnoldi Snellarts.
[note: Barbara Penninx, Berber Jan Penninxs]
She married (1) at Oisterwijk, 20 June 1723 with Cornelis Papen.
She married (2) at Oirschot, 20 January 1731 with Joost Hendrik Blox.
She married (3) at Oirschot, 20 September 1739 with Claes Jansen van Stiphout.

10.14  Maria Penninckx
She was born at Oirschot, 4 February 1685, daughter of Joannes Arnoldi Pennincx (see 9.2) and Elisabeth Pauli Arnoldi Snellarts.

10.15  Hendrick Jan Art Pennincx
Son of Joannes Arnoldi Pennincx (see 9.2) and Elisabeth Pauli Arnoldi Snellarts.
[note: Schijndel]
He married with NN.
From this marriage:                  Jan Henrick Jan Art Pennincx  [11.26]

10.16  Aert Ansems van Elderen
Son of Anselmus van Elderen and Martina Aert Penninx (see 9.3).
[note: NG register]

10.17  Joannes van Elderen
Son of Anselmus van Elderen and Martina Aert Penninx (see 9.3).
[note: Moergestel, 28-07-1665 religie: rk; getuige: Emmericus Hoppenbrouwers en Elisabeth Verbruggen]

10.18  Gerardus van Elderen
Son of Anselmus van Elderen and Martina Aert Penninx (see 9.3).
[note: Moergestel, 04-07-1668 religie: rk, getuige: Pterus Willem Roosen en Anthonia Janssen Verbruggen]

10.19  Joannes Anselmus Godefridus
Son of Anselmus van Elderen and Martina Aert Penninx (see 9.3).
[note: Moergestel, 02-09-1675 religie: rk; getuige: Petronilla Gisbertus namens en Gerarda Joannis van Kerckhoven]

10.20  Maria Scepens
She was born at Oirschot, 10 October 1664, daughter of Adriaan Jan Schepens and Guielma Joannes Penninx (see 9.5).

10.21  Guielmus Scepens
He was born at Oirschot, 30 May 1668, son of Adriaan Jan Schepens and Guielma Joannes Penninx (see 9.5).

10.22  Joannes Scepens
He was born at Oirschot, 11 April 1670, son of Adriaan Jan Schepens and Guielma Joannes Penninx (see 9.5).

10.23  Martinus Scepens
He was born at Oirschot, 8 June 1673, son of Adriaan Jan Schepens and Guielma Joannes Penninx (see 9.5).

10.24  Elisabetha van de Schoot
Daughter of Dirck Jan van de Schoot and Aleijdis Penninx (see 9.9).
[note: Oirschot, 10-03-1682, getuigen: Franck Jan P. van Boxel en Maria Jan D. van der Schoot, Celebrant: Pater Th. Zijkens Frank Jan P. van Boxtel is de man van zus Joanna Penninx]

10.25  Petrus Gerardus Penninx
Son of Gerardus Penninx (see 9.11) and nn.
[note: Peeter Pennincx]
He had (1) a relationship with NN.
From this relation:                  Adriana Petrus Penninckx  [11.27]

He married (2) at Oirschot, 8 March 1689 with Helena Jacobus Boelants.

10.26  Wilhelma Gerardus Penninx
Daughter of Gerardus Penninx (see 9.11) and nn.
[note: bij huwelijk: Willemke Gerit Penninx]
She married at Oirschot, 2 February 1682 with Joannes Dirck Jacob.
From this marriage:        1684 -         : Theodorus Joannes  [11.28]
1689 -         : Georgius Joannes  [11.29]
1690 -         : Andreas Joannes  [11.30]
1693 -         : Petrus Joannes  [11.31]

10.27  Elisabeth Gerardus Penninckx Penninckx
Daughter of Gerardus Penninx (see 9.11) and nn.
[note: (getuige bij kind Wilhelma Gerardus Penninx)]


GENERATION XI

 
11.1  Barbara Joannes Schellekens
Daughter of Joannes Adriani Schellekens and Adriana Joannis Pennicx (see 10.8).
[note: Oirschot 15-02-1701]

11.2  Petrus Schellekens
He was born at Oirschot, 24 July 1703, son of Joannes Adriani Schellekens and Adriana Joannis Pennicx (see 10.8).

11.3  Petrus Schellekens
He was born at Oirschot, 6 August 1706, son of Joannes Adriani Schellekens and Adriana Joannis Pennicx (see 10.8).

11.4  Adrianus Schellekens
He was born at Oirschot, 20 December 1708, son of Joannes Adriani Schellekens and Adriana Joannis Pennicx (see 10.8).

11.5  Barbara Schellekens
Daughter of Joannes Adriani Schellekens and Adriana Joannis Pennicx (see 10.8).
[note: Oirschot 18-04-1712 Getuigen: Gijsbertus Theodorus van der Horst en Barbara Joannes Penninckx]

11.6  Johannes Penninx
Son of Antonius Penninx (see 10.10) and Hendrien Janszen Roij-akker.
[note: info van Anton Neggers]

11.7  Barbara Penninx
Daughter of Antonius Penninx (see 10.10) and Hendrien Janszen Roij-akker.
[note: info Anton Neggers]

11.8  Cornelia Penninckx
She was born at Oirschot, 13 March 1704, daughter of Arnoldus Joannes Penninckx (see 10.11) and Adriana Joannes Rimslach.
[note: ook: Cornelia Rimslach]

11.9  Joannes Penninckx
He was born at Oirschot, 12 October 1704, son of Arnoldus Joannes Penninckx (see 10.11) and Helena Arnoldus van Gestel.

11.10  Maria Penninx
She was born at Oirschot, 28 November 1706, daughter of Arnoldus Joannes Penninckx (see 10.11) and Helena Arnoldus van Gestel.
[note: Maria Penninckx; Marij Aart Pennincx; Maria Joannes A Penninckx]
She married at Oirschot, 5 February 1736 with Laurentius van Nunen.
From this marriage:                  Petronella van Nuenen  [12.1]
          Helena Maria van Nuenen  [12.2]
          Anna van Nuenen  [12.3]
          Henricus van Nunen  [12.4]
          Josephus van Nunen  [12.5]

11.11  Arnoldina Penninx
She was born at Oirschot, 23 March 1709, daughter of Arnoldus Joannes Penninckx (see 10.11) and Helena Arnoldus van Gestel.
[note: bij geboorte: Arnolda Penninckx Ardina Aert Pennincx, Aardijn Pennings]
She married at Oirschot, 18 September 1740 with Henricus Christianus van de Ven.
From this marriage:                  Anna Maria van de Ven  [12.6]
          Joannes van de Ven  [12.7]

11.12  Gordianus Arnoldus Penninx
He was born at Oirschot, 30 March 1718, son of Arnoldus Joannes Penninckx (see 10.11) and Catharina Jordanus van de Velde.
[note: Joordaen Aert Pennincx, Jordanus Penninckx]
He married at Oirschot, 1 October 1747 with Johanna Cornelius van Loon.
From this marriage:        1750 -         : Petronilla Penninx  [12.8]
1753 - 1817: Arnoldus Joordens Pennincx  [12.9]
1753 - 1822: Catharina Penninx  [12.10]
          Anneken Joordaenusse Pennings  [12.11]

11.13  Helena Arnoldus Penninx
She was born at Oirschot, 17 March 1720, daughter of Arnoldus Joannes Penninckx (see 10.11) and Catharina Jordanus van de Velde.
[note: Helena Aart Pennincx]
She married at Oirschot, 11 June 1752 with Egidius van de Ven.
From this marriage:                  Franciscus van de Ven  [12.12]
          Adriana van de Ven  [12.13]

11.14  Henricus Penninx
He was born at Oirschot, 24 July 1722, son of Arnoldus Joannes Penninckx (see 10.11) and Catharina Jordanus van de Velde.
He married at Oirschot, 29 November 1750 with Maria Laurentius Leijtens.
From this marriage:        1751 -         : Catharina Penninx  [12.14]
1755 -         : Johanna Maria Penninx  [12.15]
          Peternel Hendrik Pennings  [12.16]
          Maria Henricus Penninx  [12.17]
          Joanna Henricus Penninx  [12.18]

11.15  Catharina Penninckx
She was born at Oirschot, 25 November 1724, daughter of Arnoldus Joannes Penninckx (see 10.11) and Catharina Jordanus van de Velde.

11.16  kind van Aert Penninx
She died at Oirschot, 3 June 1726, daughter of Arnoldus Joannes Penninckx (see 10.11) and Catharina Jordanus van de Velde.
[note: mogelijk is dit Catharina Penninckx]

11.17  Catharina Penninckx
She was born at Oirschot, 29 September 1726, daughter of Arnoldus Joannes Penninckx (see 10.11) and Catharina Jordanus van de Velde.
[note: T367]

11.18  Catharina Pennincx
She was born at Schijndel, 8 May 1704, daughter of Martinus Jan Pennincx (see 10.12) and Mechtildis Hendrick Jan Voets.

11.19  Elisabeth Pennincx
She was born at Schijndel, 6 February 1706, daughter of Martinus Jan Pennincx (see 10.12) and Mechtildis Hendrick Jan Voets.

11.20  Catharina Penninx
She was born at Schijndel, 19 March 1708, daughter of Martinus Jan Pennincx (see 10.12) and Mechtildis Hendrick Jan Voets.
[note: Cathalijna Pennincx]
She married (1) at Schijndel, 18 November 1731 with Dielis van der Aa.
She married (2) at Schijndel, 20 September 1733 with Joannes van der Hoeven.

11.21  Joannes Penninx
He was born at Schijndel, 13 July 1710, died id., 5 February 1748, son of Martinus Jan Pennincx (see 10.12) and Mechtildis Hendrick Jan Voets.
[note: Jan Marten Pennings Volgens Anton Neggers krijgen zij 7 kindern (partner Joanna Joachim van der Aa zie ook de huwelijkskaart van 25-01-1739. 5 kinderen sterven direct na geboorte, 1 kind wordt 7, de laatste wordt 22.]
He married at Schijndel, 25 January 1739 with Joanna van der Aa.
From this marriage:                  Maria Pennings  [12.19]
          Gerardus Pennings  [12.20]
          Joachem Pennings  [12.21]
          Maria Pennings  [12.22]
          Maria Pennings  [12.23]

11.22  Henricus Martini Penninx
He was born at Schijndel, 16 September 1715, died id., 1787, son of Martinus Jan Pennincx (see 10.12) and Mechtildis Hendrick Jan Voets.
[note: ook Henricus Penninxs, Hendrik Marten Pennings]
He married at Schijndel, 28 January 1748 with Anna Maria van der Sloot.
From this marriage:                  Hendrik Pennings  [12.24]
          Hendricus Pennings  [12.25]
1761 - 1843: Hendrik Pennings  [12.26]
          Martinus Pennings  [12.27]
1764 - 1780: Mechtildis Penninx  [12.28]

11.23  Joanna Penninx
She was born at Schijndel, 17 February 1718, daughter of Martinus Jan Pennincx (see 10.12) and Mechtildis Hendrick Jan Voets.

11.24  Annemarie Pennings
She died at Schijndel, 6 March 1741, daughter of Martinus Jan Pennincx (see 10.12) and Mechtildis Hendrick Jan Voets.

11.25  Emericus Martini Penninx
Son of Martinus Jan Pennincx (see 10.12) and Mechtildis Hendrick Jan Voets.
[note: Eijmbert Marten Pennings]
He had (1) a relationship with NN.
From this relation:                  Joanna Emerici Penninx  [12.29]
          Wilhelma Emerici Penninx  [12.30]
          Adriana Emerici Penninx  [12.31]
          Maria Emerici Penninx  [12.32]
          Anne Maria Pennings  [12.33]
          Joannes Eymerici Penninx  [12.34]
          Annemarie Pennings  [12.35]
          Mechelina Pennings  [12.36]
          Mechelina Pennings  [12.37]
          Mechtildis Emerici Penninx  [12.38]

He married (2) with Joanna 2 Emerici Penninx.

11.26  Jan Henrick Jan Art Pennincx
Son of Hendrick Jan Art Pennincx (see 10.15) and nn.
[note: Jan soon Henrick Jan Aert Pennincx]

11.27  Adriana Petrus Penninckx
Daughter of Petrus Gerardus Penninx (see 10.25).
[note: Adriaenken Pennincx]
She married at Oirschot, 29 July 1685 with Adrianus Joannis Leijtens.

11.28  Theodorus Joannes
He was born at Oirschot, 30 May 1684, son of Joannes Dirck Jacob and Wilhelma Gerardus Penninx (see 10.26).

11.29  Georgius Joannes
He was born at Oirschot, 31 March 1689, son of Joannes Dirck Jacob and Wilhelma Gerardus Penninx (see 10.26).

11.30  Andreas Joannes
He was born at Oirschot, 1 December 1690, son of Joannes Dirck Jacob and Wilhelma Gerardus Penninx (see 10.26).

11.31  Petrus Joannes
He was born at Oirschot, 13 March 1693, son of Joannes Dirck Jacob and Wilhelma Gerardus Penninx (see 10.26).


GENERATION XII

 
12.1  Petronella van Nuenen
Daughter of Laurentius van Nunen and Maria Penninx (see 11.10).
[note: Oirschot, 05-05-1736, getuigen: Arnoldus Pennincx en Anna Arnoldus van Nuenen]

12.2  Helena Maria van Nuenen
Daughter of Laurentius van Nunen and Maria Penninx (see 11.10).
[note: Oirschot, 14-05-1738, getuigen: Arnoldus van Nuenen en Ardina Penninckx]

12.3  Anna van Nuenen
Daughter of Laurentius van Nunen and Maria Penninx (see 11.10).
[note: Oirschot, 08-02-1740, getuigen: Adrianus Arnoldus van Nuenen en Helena Arnoldus Penninckx]

12.4  Henricus van Nunen
Son of Laurentius van Nunen and Maria Penninx (see 11.10).
[note: Oirschot, 27-02-1743 Getuigen: Arnoldus van Nunen en Emeberta Beris]

12.5  Josephus van Nunen
Son of Laurentius van Nunen and Maria Penninx (see 11.10).
[note: Oirschot, 13-03-1747 Getuigen: Joannes Rex en Anna Arnoldus van Nunen, ipv Joannes Rex: Joannes van Nunen Maria Arnoldus Penninckx is getuige bij geboorte van haar nicht (dochter van haar moeder): Franciscus van Gerve, Oirschot, 07-07-1723, zoon van Petrus Gerardus van Gerve en Anna Arnoldus van Gestel; tevens getuigen: Arnoldus van der Vleuten, Petrus Joannes van Croonenburgh, Catharina van Bilse Maria Penninx is getuige bij geboorte van Catharina van Beirs, Oirschot 20-07-1754, dochter van Patrus van Beris en Henrica Laurentius Leijtens, tevens getuigen: Joannes der Kinderen, Joannes Leijtens en Anna Maria van Duppen]

12.6  Anna Maria van de Ven
Daughter of Henricus Christianus van de Ven and Arnoldina Penninx (see 11.11).
[note: Oirschot, 09-12-1740 getuigen: Arnoldus Penninx en Johanna van de Ven]

12.7  Joannes van de Ven
Son of Henricus Christianus van de Ven and Arnoldina Penninx (see 11.11).
[note: Oirschot, 14-03-1743 getuigen: Christianus van de Ven, Helena Penninx en Maria van Nunen]

12.8  Petronilla Penninx
She was born at Oirschot, 9 December 1750, daughter of Gordianus Arnoldus Penninx (see 11.12) and Johanna Cornelius van Loon.

12.9  Arnoldus Joordens Pennincx
He was born at Oirschot, 14 August 1753, died id., 5 October 1817, son of Gordianus Arnoldus Penninx (see 11.12) and Johanna Cornelius van Loon.
[note: Arnoldus Penninx]
He married (1) at Oirschot, 4 November 1792 with Adriana Willems Henrici Dinter, Adriana Wilhelma Henrici van Doormalen.
From this marriage:        1795 -         : Joanna Penninx  [13.1]
          kind van Arnoldus Pennincx  [13.2]
1797 -         : Henricus Penninx  [13.3]
          kind van Arnoldus Penninx  [13.4]
          kind van Arnoldus Pennincx  [13.5]

He married (2) at Oirschot, 18 May 1800 with Joanna Cornelij Schepens.
From this marriage:        1802 -         : Adriana Pennincx  [13.6]

12.10  Catharina Penninx
She was born at Oirschot, 4 August 1753, died at Oostelbeers, 13 June 1822, daughter of Gordianus Arnoldus Penninx (see 11.12) and Johanna Cornelius van Loon.
[note: Catharina Pennix]
She married at Oirschot, 19 May 1782 with Petrus Bullens.
From this marriage:                  Wilhelma Bullens  [13.7]
          Joannes Bullens  [13.8]
          Hendrica Bullens  [13.9]
          Gordianus Bullens  [13.10]

12.11  Anneken Joordaenusse Pennings
She died at Oirschot, 10 July 1844, daughter of Gordianus Arnoldus Penninx (see 11.12) and Johanna Cornelius van Loon.
[note: Anna Jordanus Penninx; Anna Joannes Penninx, Anna Pennincx, Anna Penninx]
She married (1) at Oirschot, 30 October 1791 with Albertus Jans van der Meijden.
From this marriage:                  Cornelia van der Meijden  [13.11]
          Gordianus van der Meijden  [13.12]

She married (2) at Oirschot, 24 January 1796 with Francis Corstiaans van de Bercken.
From this marriage:                  Maria van den Berck  [13.13]
          Albertus van den Berk  [13.14]
          Johannes van den Berk  [13.15]

12.12  Franciscus van de Ven
Son of Egidius van de Ven and Helena Arnoldus Penninx (see 11.13).
[note: Oirschot, 19-01-1753 Getuigen: Henricus Penninx, Arnoldus Penninx en Maria Matthias van Overbeeck]

12.13  Adriana van de Ven
Daughter of Egidius van de Ven and Helena Arnoldus Penninx (see 11.13).
[note: Oirschot, 21-09-1756 Getuigen: Matthias van Overbeeck, Anna Maria van Tartwijck en Maria Laurentius van Nunen]

12.14  Catharina Penninx
She was born at Oirschot, 27 November 1751, daughter of Henricus Penninx (see 11.14) and Maria Laurentius Leijtens.

12.15  Johanna Maria Penninx
She was born at Oirschot, 5 September 1755, daughter of Henricus Penninx (see 11.14) and Maria Laurentius Leijtens.

12.16  Peternel Hendrik Pennings
Daughter of Henricus Penninx (see 11.14) and Maria Laurentius Leijtens.
[note: Petronilla Henricus Penninx, Petronilla Penninks]
She married at Oirschot, 15 September 1782 with Willem Hoppenbrouwer.
From this marriage:                  Henricus Hoppenbrouwer  [13.16]
          Joanna Hoppenbrouwer  [13.17]
          Laurentius Hoppenbrouwer  [13.18]
          Maria Hoppenbrouwer  [13.19]

12.17  Maria Henricus Penninx
Daughter of Henricus Penninx (see 11.14) and Maria Laurentius Leijtens.

12.18  Joanna Henricus Penninx
Daughter of Henricus Penninx (see 11.14) and Maria Laurentius Leijtens.
[note: Mogelijk is de getuige Maria Penninx bovenstaande echtgenote , die getuige is bij de geboorte in Oirschot van Catharina van Beirs; de moeder is Henrica Laurentius Leijtens]

12.19  Maria Pennings
She died at Schijndel, 1 October 1739, daughter of Joannes Penninx (see 11.21) and Joanna van der Aa.

12.20  Gerardus Pennings
He died at Schijndel, 16 January 1745, son of Joannes Penninx (see 11.21) and Joanna van der Aa.

12.21  Joachem Pennings
He died at Schijndel, 9 November 1745, son of Joannes Penninx (see 11.21) and Joanna van der Aa.

12.22  Maria Pennings
She died at Schijndel, 17 November 1747, daughter of Joannes Penninx (see 11.21) and Joanna van der Aa.

12.23  Maria Pennings
She died at Schijndel, 30 December 1747, daughter of Joannes Penninx (see 11.21) and Joanna van der Aa.

12.24  Hendrik Pennings
He died at Schijndel, 3 April 1756, son of Henricus Martini Penninx (see 11.22) and Anna Maria van der Sloot.

12.25  Hendricus Pennings
He died at Schijndel, 9 April 1759, son of Henricus Martini Penninx (see 11.22) and Anna Maria van der Sloot.

12.26  Hendrik Pennings
He was born at Schijndel, 1761, died at Geldrop, 19 May 1843, son of Henricus Martini Penninx (see 11.22) and Anna Maria van der Sloot.
[note: Henricus Pennings Getuigen bij huwelijk en kinderen: Martinus Pennings (huwelijk, tweede kind), Petronilla Pennigns (eerste kind), Joannes Pennings (3e kind), Anna Maria Pennings (4e kind)]
He married at Helmond, 21 April 1799 with Elisabeth de Louwere.
From this marriage:        1800 -         : Henrica Pennings  [13.20]
1801 - 1871: Henricus Pennings  [13.21]
1803 - 1855: Abraham Pennings  [13.22]
1805 -         : Anna Maria Pennings  [13.23]
1807 -         : Petrus Pennings  [13.24]
1810 -         : Joannes Pennings  [13.25]
1812 - 1879: Arnoldus Pennings  [13.26]

12.27  Martinus Pennings
He was born at Schijndel, son of Henricus Martini Penninx (see 11.22) and Anna Maria van der Sloot.
[note: Marten Pennings]
He married at Schijndel, 29 May 1808 with Adriana van Liempd.
From this marriage:        1809 -         : Hendrikus Pennings  [13.27]
          Anna Maria Pennings  [13.28]

12.28  Mechtildis Penninx
She was born at Schijndel, 13 December 1764, died id., 5 March 1780, daughter of Henricus Martini Penninx (see 11.22) and Anna Maria van der Sloot.

12.29  Joanna Emerici Penninx
Daughter of Emericus Martini Penninx (see 11.25).
She married at Schijndel, 6 April 1781 with Joachim Egidii van der Aa.
From this marriage:        1781 -         : Catharina van der Aa  [13.29]
1782 -         : Joanna van der Aa  [13.30]
1783 -         : Egidius van der Aa  [13.31]
1785 -         : Emerentiana van der Aa  [13.32]
1786 -         : Joanna van der Aa  [13.33]
1790 -         : Emerentiana van der Aa  [13.34]

12.30  Wilhelma Emerici Penninx
Daughter of Emericus Martini Penninx (see 11.25).
[note: Wilhelma Penninx, Wilhelma Eymerici Penninx]
She married at Schijndel, 22 September 1772 with Petrus Joannis Theodori Dielisse.
From this marriage:        1773 -         : Egidius Dielisse  [13.35]
1776 -         : Antonius Dielisse  [13.36]
1779 -         : Anna Dielisse  [13.37]
1781 -         : Joannes Dielisse  [13.38]
1783 -         : Joannes Dielisse  [13.39]
1785 -         : Adriana Dielisse  [13.40]

12.31  Adriana Emerici Penninx
Daughter of Emericus Martini Penninx (see 11.25).
[note: ook: Adriaantje Eimbert Pennings]
She married at Schijndel, 22 November 1772 with Petrus Hellings.
From this marriage:        1773 -         : Maria Hellings  [13.41]
1775 -         : Antonius Heelings  [13.42]
1777 -         : Henricus Heelings  [13.43]
1782 -         : Machtildis Heelings  [13.44]

12.32  Maria Emerici Penninx
Daughter of Emericus Martini Penninx (see 11.25).
She married (1) at Schijndel, 17 November 1771 with Antonius Martini van den Braeck.
From this marriage:        1773 -         : Joanna Maria van de Braack  [13.45]
1774 -         : Machtildis van den Braeck  [13.46]

She married (2) at Schijndel, 24 June 1781 with Franciscus Verhoeven.

12.33  Anne Maria Pennings
She died at Schijndel, 16 April 1742, daughter of Emericus Martini Penninx (see 11.25).

12.34  Joannes Eymerici Penninx
Son of Emericus Martini Penninx (see 11.25).
[note: Joannes Pennix volgens borg- en ontlastbrief inkomend Oirschot komt uit Schijndel: Johannes Eijmbert Pennincx (-1785), gehuwd met Geertruij Verhagen ook borgbrief van Joanna Evert uit St. Oedenrode, 12-05-1785. Waarschijnlijk zijn gelijksoortige naam en datum toeval.]
He married at Schijndel, 9 February 1777 with Gertrudis Antonii Verhagen.
From this marriage:        1777 - 1794: Mechtildis Penninx  [13.47]
1779 -         : Henricus Penninx  [13.48]
1784 - 1857: Wilhelma Pennings  [13.49]
1787 -         : Lambertus Pennix  [13.50]
1790 -         : Joannes Pennings  [13.51]
1794 -         : Henricus Pennings  [13.52]
1797 -         : Antonius Pennings  [13.53]

12.35  Annemarie Pennings
She died at Schijndel, 10 March 1753, daughter of Emericus Martini Penninx (see 11.25).

12.36  Mechelina Pennings
She died at Schijndel, 13 March 1753, daughter of Emericus Martini Penninx (see 11.25).

12.37  Mechelina Pennings
She died at Schijndel, 29 July 1760, daughter of Emericus Martini Penninx (see 11.25).

12.38  Mechtildis Emerici Penninx
Daughter of Emericus Martini Penninx (see 11.25).
[note: ook Machtildis Emerici Penninx en Meghelina Eimbert Pennings Magdalena Pennings]
She married with Petrus Theodori van Kessel.
From this marriage:        1770 - 1824: Theodorus van Kessel  [13.54]
1774 -         : Machtildis van Kessel  [13.55]
1778 -         : Martinus van Kessel  [13.56]
1782 -         : Joannis Baptista van Kessel  [13.57]


GENERATION XIII

 
13.1  Joanna Penninx
She was born at Oirschot, 14 December 1795, daughter of Arnoldus Joordens Pennincx (see 12.9) and Adriana Willems Henrici Dinter, Adriana Wilhelma Henrici van Doormalen.

13.2  kind van Arnoldus Pennincx
She died at Oirschot, 28 May 1796, daughter of Arnoldus Joordens Pennincx (see 12.9) and Adriana Willems Henrici Dinter, Adriana Wilhelma Henrici van Doormalen.

13.3  Henricus Penninx
He was born at Oirschot, 30 March 1797, son of Arnoldus Joordens Pennincx (see 12.9) and Adriana Willems Henrici Dinter, Adriana Wilhelma Henrici van Doormalen.

13.4  kind van Arnoldus Penninx
He died at Oirschot, 4 April 1797, son of Arnoldus Joordens Pennincx (see 12.9) and Adriana Willems Henrici Dinter, Adriana Wilhelma Henrici van Doormalen.

13.5  kind van Arnoldus Pennincx
She died at Oirschot, 25 August 1798, daughter of Arnoldus Joordens Pennincx (see 12.9) and Adriana Willems Henrici Dinter, Adriana Wilhelma Henrici van Doormalen.

13.6  Adriana Pennincx
She was born at Oirschot, 5 March 1802, daughter of Arnoldus Joordens Pennincx (see 12.9) and Joanna Cornelij Schepens.
She married at Oirschot, 13 September 1835 with Hendrik van Berendonk.
From this marriage:                  Wilhelmus van Berendonk  [14.1]

13.7  Wilhelma Bullens
Daughter of Petrus Bullens and Catharina Penninx (see 12.10).
[note: Oirschot, 15-05-1783, getuigen: Nicolaus Bullens en Joanna Gordianus Penninx]

13.8  Joannes Bullens
Son of Petrus Bullens and Catharina Penninx (see 12.10).
[note: Middelbeers, 07-03-1786 Peter: Hendricus Bullens, Meter: Peternella Pennix]

13.9  Hendrica Bullens
Daughter of Petrus Bullens and Catharina Penninx (see 12.10).
[note: Middelbeers, 11-12-1787 Peter: Arnoldus Pennix, Meter: Maria Bullens trouwt op 01-03-1824 in Tilburg met Adriaan de Rooij, Tilburg, 15-12-1788, zoon van Cornelis de Rooij en Martina van Asvelt]

13.10  Gordianus Bullens
Son of Petrus Bullens and Catharina Penninx (see 12.10).
[note: Middelbeers, 02-02-1789 Peter: Cornelius Pennix, Meter: Joanna Maria Meulenbrock]

13.11  Cornelia van der Meijden
Daughter of Albertus Jans van der Meijden and Anneken Joordaenusse Pennings (see 12.11).
[note: Oirschot, 09-09-1792, getuigen: Joannes van der Meijden en Joanna Penninx]

13.12  Gordianus van der Meijden
Son of Albertus Jans van der Meijden and Anneken Joordaenusse Pennings (see 12.11).
[note: Oirschot, 31-10-1793 getuigen: Arnoldus Penninx en Adriana van der Meijden]

13.13  Maria van den Berck
Daughter of Francis Corstiaans van de Bercken and Anneken Joordaenusse Pennings (see 12.11).
[note: Oirschot, 27-02-1797, vader is Franciscus Christianus van den Berck getuigen: Antonius van den Berck en Catharina Bullens]

13.14  Albertus van den Berk
Son of Francis Corstiaans van de Bercken and Anneken Joordaenusse Pennings (see 12.11).
[note: Oirschot, 23-07-1798, getuigen: Arnoldus Penninx en Maria van den Berk trouwt op 30-01-1820 in Oirschot met Adriana van Berendonk, 10-04-1789, Oirschot, zoon van Poulus van Berendonk en Allegonda van Heerbeek trouwt op 08-02-1846 in Oirschot met Johanna van Nunen, Oirschot, 03-02-1798, dochter van Jan van Nunen en Anna van Hout]

13.15  Johannes van den Berk
Son of Francis Corstiaans van de Bercken and Anneken Joordaenusse Pennings (see 12.11).
[note: Oirschot, 28-05-1801, trouwt op 15-07-1832 in Oirschot met Maria Catharina van der Staak, Oirschot, 03-02-1803, dochter van Johannes van der Staak en Adriana van Rund Anna Pennings is getuige op 06-12-1797 in Oirschot van Nicolaus van den Berk, zoon van Antonius van den Berk en Joanna Franciscus van Cuijk tevens getuige: Franciscus van Cuijk]

13.16  Henricus Hoppenbrouwer
Son of Willem Hoppenbrouwer and Peternel Hendrik Pennings (see 12.16).
[note: Oirschot, 07-09-1783 getuigen: Martinus Hoppenbrouwers en Maria Henricus Penninx]

13.17  Joanna Hoppenbrouwer
Daughter of Willem Hoppenbrouwer and Peternel Hendrik Pennings (see 12.16).
[note: Jeanne Marie Hoppenbrouwers Oirschot, 11-01-1787 getuigen: Henricus Nicolaus Meuws en Joanna Henricus Penninx trouwt in Oirschot op 26-05-1811 met Jean Smetsers, Oirschot, 18-02-1768, zoon van Guillaume Smetsers en Catharina van Woensel]

13.18  Laurentius Hoppenbrouwer
Son of Willem Hoppenbrouwer and Peternel Hendrik Pennings (see 12.16).
[note: Oirschot, 01-05-1789, getuigen: Adrianus Hoppenbrouwers en Cornelia Lijtens]

13.19  Maria Hoppenbrouwer
Daughter of Willem Hoppenbrouwer and Peternel Hendrik Pennings (see 12.16).
[note: Oirschot, 30-01-1792 getuigen: Maria Meuws en Cornelius Hoppenbrouwers Petronilla Henricus Penninx is getuige bij geboorte Nicolaus Hoppenbrouwers, Oirschot, 26-12-1783, zoon van Cornelius Martinus Hoppenbrouwers en Maria Joannes Dekkers, tevens getuige: Henricus Meeuws]

13.20  Henrica Pennings
She was born at Geldrop, 24 February 1800, daughter of Hendrik Pennings (see 12.26) and Elisabeth de Louwere.

13.21  Henricus Pennings
He was born at Geldrop, 11 December 1801, died id., 26 June 1871, son of Hendrik Pennings (see 12.26) and Elisabeth de Louwere.

13.22  Abraham Pennings
He was born at Geldrop, 16 September 1803, died id., 1 February 1855, son of Hendrik Pennings (see 12.26) and Elisabeth de Louwere.

13.23  Anna Maria Pennings
She was born at Geldrop, 11 August 1805, daughter of Hendrik Pennings (see 12.26) and Elisabeth de Louwere.

13.24  Petrus Pennings
He was born at Geldrop, 15 November 1807, son of Hendrik Pennings (see 12.26) and Elisabeth de Louwere.

13.25  Joannes Pennings
He was born at Geldrop, 19 March 1810, son of Hendrik Pennings (see 12.26) and Elisabeth de Louwere.

13.26  Arnoldus Pennings
He was born at Geldrop, 1812, died at Helmond, 3 August 1879, son of Hendrik Pennings (see 12.26) and Elisabeth de Louwere.
He married at Beek en Donk, 25 September 1846 with Johanna Catharina van Hout.
From this marriage:        1847 -         : Hendricus Pennings  [14.2]
1849 - 1849: Nicolaas Hubertus Pennings  [14.3]
1850 - 1877: Nicolaas Pennings  [14.4]
1851 -         : Elisabeth Pennings  [14.5]
1853 - 1853: Maria Catharina Pennings  [14.6]
1855 - 1932: Abraham Petrus Pennings  [14.7]
1857 -         : Lambertus Pennings  [14.8]

13.27  Hendrikus Pennings
He was born at Schijndel, 17 June 1809, son of Martinus Pennings (see 12.27) and Adriana van Liempd.
He married at Schijndel, 28 August 1858 with Antonia van Hengsbergen.

13.28  Anna Maria Pennings
She was born at Schijndel, 07-26-1813, daughter of Martinus Pennings (see 12.27) and Adriana van Liempd.
She married at Schijndel, 22 February 1851 with Hendrikus van Gestel.

13.29  Catharina van der Aa
She was born at Schijndel, 26 January 1781, daughter of Joachim Egidii van der Aa and Joanna Emerici Penninx (see 12.29).

13.30  Joanna van der Aa
She was born at Schijndel, 27 June 1782, daughter of Joachim Egidii van der Aa and Joanna Emerici Penninx (see 12.29).

13.31  Egidius van der Aa
He was born at Schijndel, 17 December 1783, son of Joachim Egidii van der Aa and Joanna Emerici Penninx (see 12.29).

13.32  Emerentiana van der Aa
She was born at Schijndel, 28 June 1785, daughter of Joachim Egidii van der Aa and Joanna Emerici Penninx (see 12.29).

13.33  Joanna van der Aa
She was born at Schijndel, 2 October 1786, daughter of Joachim Egidii van der Aa and Joanna Emerici Penninx (see 12.29).
She married at Schijndel, 12 January 1815 with Johannes van den Oetelaar.

13.34  Emerentiana van der Aa
She was born at Schijndel, 20 April 1790, daughter of Joachim Egidii van der Aa and Joanna Emerici Penninx (see 12.29).

13.35  Egidius Dielisse
He was born at Schijndel, 9 October 1773, son of Petrus Joannis Theodori Dielisse and Wilhelma Emerici Penninx (see 12.30).

13.36  Antonius Dielisse
He was born at Schijndel, 7 September 1776, son of Petrus Joannis Theodori Dielisse and Wilhelma Emerici Penninx (see 12.30).

13.37  Anna Dielisse
She was born at Schijndel, 9 April 1779, daughter of Petrus Joannis Theodori Dielisse and Wilhelma Emerici Penninx (see 12.30).

13.38  Joannes Dielisse
He was born at Schijndel, 4 August 1781, son of Petrus Joannis Theodori Dielisse and Wilhelma Emerici Penninx (see 12.30).

13.39  Joannes Dielisse
He was born at Schijndel, 17 July 1783, son of Petrus Joannis Theodori Dielisse and Wilhelma Emerici Penninx (see 12.30).

13.40  Adriana Dielisse
She was born at Schijndel, 2 February 1785, daughter of Petrus Joannis Theodori Dielisse and Wilhelma Emerici Penninx (see 12.30).

13.41  Maria Hellings
She was born at Schijndel, 10 November 1773, daughter of Petrus Hellings and Adriana Emerici Penninx (see 12.31).
She married at Schijndel, 13 November 1813 with Peter van den Boogaert.

13.42  Antonius Heelings
He was born at Schijndel, 9 April 1775, son of Petrus Hellings and Adriana Emerici Penninx (see 12.31).

13.43  Henricus Heelings
He was born at Schijndel, 14 December 1777, son of Petrus Hellings and Adriana Emerici Penninx (see 12.31).

13.44  Machtildis Heelings
She was born at Schijndel, 2 December 1782, daughter of Petrus Hellings and Adriana Emerici Penninx (see 12.31).
[note: Mechelina Hellings]
She married at Schijndel, 7 May 1812 with Adrianus van den Heuvel.

13.45  Joanna Maria van de Braack
She was born at Schijndel, 1 March 1773, daughter of Antonius Martini van den Braeck and Maria Emerici Penninx (see 12.32).

13.46  Machtildis van den Braeck
She was born at Schijndel, 25 May 1774, daughter of Antonius Martini van den Braeck and Maria Emerici Penninx (see 12.32).

13.47  Mechtildis Penninx
She was born at Schijndel, 7 July 1777, died at Best, 20 February 1794, daughter of Joannes Eymerici Penninx (see 12.34) and Gertrudis Antonii Verhagen.

13.48  Henricus Penninx
He was born at Schijndel, 11 July 1779, son of Joannes Eymerici Penninx (see 12.34) and Gertrudis Antonii Verhagen.

13.49  Wilhelma Pennings
She was born at Best, 9 September 1784, died id., 31 August 1857, daughter of Joannes Eymerici Penninx (see 12.34) and Gertrudis Antonii Verhagen.
She married at Oirschot, 20 November 1814 with Jan van Collenburg Collenburg.

13.50  Lambertus Pennix
He was born at Best, 2 May 1787, son of Joannes Eymerici Penninx (see 12.34) and Gertrudis Antonii Verhagen.

13.51  Joannes Pennings
He was born at Best, 13 April 1790, son of Joannes Eymerici Penninx (see 12.34) and Gertrudis Antonii Verhagen.

13.52  Henricus Pennings
He was born at Best, 21 January 1794, son of Joannes Eymerici Penninx (see 12.34) and Gertrudis Antonii Verhagen.

13.53  Antonius Pennings
He was born at Best, 22 June 1797, son of Joannes Eymerici Penninx (see 12.34) and Gertrudis Antonii Verhagen.

13.54  Theodorus van Kessel
He was born at Schijndel, 9 July 1770, died at Rotterdam, 18 November 1824, son of Petrus Theodori van Kessel and Mechtildis Emerici Penninx (see 12.38).

13.55  Machtildis van Kessel
She was born at Schijndel, 7 February 1774, daughter of Petrus Theodori van Kessel and Mechtildis Emerici Penninx (see 12.38).
She married at Schijndel, 27 November 1813 with Peter van Son.

13.56  Martinus van Kessel
He was born at Schijndel, 24 April 1778, son of Petrus Theodori van Kessel and Mechtildis Emerici Penninx (see 12.38).

13.57  Joannis Baptista van Kessel
He was born at Schijndel, 24 June 1782, son of Petrus Theodori van Kessel and Mechtildis Emerici Penninx (see 12.38).


GENERATION XIV

 
14.1  Wilhelmus van Berendonk
Son of Hendrik van Berendonk and Adriana Pennincx (see 13.6).
[note: Oirschot, 21-03-1844, trouwt in Oirschot op 02-05-1874 met Jacoba van Mierlo, Oirschot, 28-12-1842, dochter van Jan van Mierlo en Elisabeth Maas]

14.2  Hendricus Pennings
He was born at Helmond, 13 November 1847, son of Arnoldus Pennings (see 13.26) and Johanna Catharina van Hout.

14.3  Nicolaas Hubertus Pennings
He was born at Helmond, 27 January 1849, died 19 April 1849, son of Arnoldus Pennings (see 13.26) and Johanna Catharina van Hout.

14.4  Nicolaas Pennings
He was born at Helmond, 1 April 1850, died id., 27 April 1877, son of Arnoldus Pennings (see 13.26) and Johanna Catharina van Hout.

14.5  Elisabeth Pennings
She was born at Helmond, 15 September 1851, daughter of Arnoldus Pennings (see 13.26) and Johanna Catharina van Hout.

14.6  Maria Catharina Pennings
She was born at Helmond, 19 October 1853, died id., 31 December 1853, daughter of Arnoldus Pennings (see 13.26) and Johanna Catharina van Hout.
She married at Helmond, 29 April 1882 with Petrus Franciscus Luijben.
From this marriage:                  Petrus Franciscus Arnoldus Luijben  [15.1]
          Arnoldus Mambetus Maria Luijben  [15.2]
          Allegonda Maria Catharina Luijben  [15.3]
          Catharina Henrica Petronella Luijben  [15.4]

14.7  Abraham Petrus Pennings
He was born at Helmond, 23 February 1855, died at Delft, 24 November 1932, son of Arnoldus Pennings (see 13.26) and Johanna Catharina van Hout.
He married (1) with Maria Anna Smits.
From this marriage:        1888 -         : Marinus Pennings  [15.5]

He had (2) a relationship with Heinderina Mommers.
From this relation:        1890 - 1940: Arnoldus Petrus Arie Pennings  [15.6]
1891 - 1933: Nicolaas Petrus Pennings  [15.7]

He married (3) at Rotterdam, 3 December 1913 with Christina Hendriks.

14.8  Lambertus Pennings
He was born at Helmond, 16 April 1857, son of Arnoldus Pennings (see 13.26) and Johanna Catharina van Hout.


GENERATION XV

 
15.1  Petrus Franciscus Arnoldus Luijben
Son of Petrus Franciscus Luijben and Maria Catharina Pennings (see 14.6).
[note: Helmond, 09-02-1883]

15.2  Arnoldus Mambetus Maria Luijben
Son of Petrus Franciscus Luijben and Maria Catharina Pennings (see 14.6).
[note: Helmond, 18-02-1884]

15.3  Allegonda Maria Catharina Luijben
Daughter of Petrus Franciscus Luijben and Maria Catharina Pennings (see 14.6).
[note: Helmond, 09-02-1885 trouwt op 08-01-1909 in Arnhem met Johannes Cornelis Bosch, Utrecht, 1884, zoon van Cornelis Bosch en Johanna Vrolijk]

15.4  Catharina Henrica Petronella Luijben
Daughter of Petrus Franciscus Luijben and Maria Catharina Pennings (see 14.6).
[note: Helmond, 1887 trouwt op 13-05-1913 in Helmond met Hendricus Gerardus Duisters, Helmond, 1889, zoon van Willem Duisters en Maria Theresia Vroomans]

15.5  Marinus Pennings
He was born at Rotterdam, 25 August 1888, son of Abraham Petrus Pennings (see 14.7) and Maria Anna Smits.
He married at Zutphen, 12 March 1919 with Leentje Lammers.

15.6  Arnoldus Petrus Arie Pennings
He was born at Rotterdam, 8 December 1890, died at Utrecht, 5 May 1940, son of Abraham Petrus Pennings (see 14.7) and Heinderina Mommers.
He married with Helena Theodora van Beusekom.

15.7  Nicolaas Petrus Pennings
He was born at Rotterdam, 18 December 1891, died id., 27 December 1933, son of Abraham Petrus Pennings (see 14.7) and Heinderina Mommers.
He married at Rotterdam, 5 October 1921 with Johanna Trijntje van der Schalk.