Joannes Joachimi Anselmi Pennings, Penninx uit Gemert

Van deze stam kunt u hier de volgende gegevens vinden: De oudste gegevens die op internet gevonden zijn in de Borgemeestersrekeningen uit Gemert uit 1604. Onder het kopje: "Op den 18 dach Janwarius anno 1604 soe sinder geloessert ofte aen gebroecht desse navolgende ruijters ende die ruijters sijn gheschadt op 23 st. Ende die voet soldaeten sijn geschadt op 12 st ende die jonghens sijn geschadt op 6 st." Hierna volgt een lijst van personen en hun paarden. Hieronder staat "Joechim Anssems --- 2 perden". Later onder "Op den 15 dach Februarius a(nn)o 1604 soe ysser gelosert in het doerp van Gemert deesse navolghe ruijtters ende sin geschaet die ruijters op 25 st(uiver) ende die jonghens op 6 st(uiver)" wordt hij nog een keer genoemd: "Jochem Anssems --- 2 peerden". Later zien het huwelijk van zijn dochter Heijlgunda Joachimi Anselmi in 1618.

Dankzij de sympathieke bijdrage van een medewerker van het gemeentearchief in Gemert-Bakel is de oudste informatie inmiddels uit 1597; alles wijst er op dat Jochem Anssems eerder in een andere gemeente woonde. Naast de oudere datum is ook duidelijk dat Jochem Anssems olieslager was op de rosoliemolen in de Molenstraat. Dit moet nabij de watermolen in Gemert geweest zijn. Hij was getrouwd met Geertruij (of Truijken) Pauwels Jan Maessen, die daar geboren was; hij neemt het huis van zijn schoonouders over. Jochem Anssems neemt meermaals grond over van de broers van zijn vrouw, welke in de schepenprotocollen geregistreerd staan. Hij is overleden voor 1-2-1637 en de kinderen verdelen de nalatenschap in 1639.

Later heeft de sympathieke medewerker nog een extra archief stuk en analyse geleverd, waardoor de lijn verder terug gevonden kon worden. Het bleek dat de vader van Jochem Anssems dezelfde is als Ansem Cornelissen van Gorcum. Cornelis Adriaens van Gorcum woonde in Veghel en bewoonde een van de panden rond 1530 (documentatie woningen Veghel o.a. 1530). Ansem Cornelissen van Gorcum was getrouwd met Lijsken (=Elisabeth) Pennincs. De kleinkinderen hebben de naam Pennincx als achternaam genomen, welke van hun grootmoeder kwam. De oudere mannelijke lijn is beschreven op de Pennincx Y-DNA lijn. De lijn van de Pennincx naam is verder beschreven op Gerardus Pennings uit Heeswijk. De genoemde Lijsken en Gerardus (uit Heeswijk) blijken broer en zus te zijn. Hun gezamenlijke vader heette Jan Jan Pennincx.

Van deze stam zijn zeker 700 personen bekend die geboren zijn met een naamvariant Pennin(gs/cx/x). Er zijn 15 generaties bekend.

Afkomst plaats en migratie

Vanaf 1664 worden de geboorten geregistreerd in Beek en Donk. In 1666 wordt Antonia, dochter van Antonius en Elisabeth geboren. Uit andere gegevens blijkt dat de vader van Antonius Jan Jochems heet; 11 kinderen van Antonius en Elisabeth zijn terug te vinden. Antonius Jan Jochems is geboren in 1636 in Gemert, en trouwt daar in 1660 met Elisabeth Thonis F. van Duersen. Zijn vader Joannes Joachimi Anselmi trouwt in 1632 met met Helwigis Joannis Godefridi. Van Antonius zijn ook een broer Paulus en drie zusters gevonden in Gemert.
Van Johannes Theunis, zoon van Antonius, is er een huwelijk terug gevonden, in Beek en Donk in 1694 met Johanna Leureynssen. Het derde kind, tweede zoon, Laurentij Janssen trouwt in 1720 in Beek en Donk met Anna Aert Strijbos. Na verhuizing naar Gemert gaat men de achternaam Penninx gebruiken. In 1717 hertouwt Johannes Theunis met Theodora Lucasse. Johannes Theunis en de kinderen uit het tweede huwelijk gaan de Penninx als vaste achternaam gebruiken. Van de afstammelingen van Johannes en Theodora zijn nog wel kleinkinderen met de naam Penninx, geen achterkleinkinderen.

Laurentij en Anna Aert Strijbos krijgen veel afstammelingen in Gemert en regio. De familienaam breidt zich sterk uit, maar alles binnen een klein gebied, Gemert, Boekel en soms Helmond of Eindhoven. Uitzondering is Arnoldus Pennings die in 1842 in Oss trouwt met Johanna van den Elzen, afkomstig uit Oss. Arnoldus heeft veel afstammelingen in Oss, en nog steeds veel personen wonen in Oss.
Een andere uitzondering is Jacobus Matheus Hubertus Penninx uit 1884, die in Dusseldorf vader werd (zijn Duitse vrouw Anna Louise Schultz was toen 19). Daarna ging hij met zijn gezin via Rotterdam naar Amsterdam, waar enkele familieleden in 2000 nog in de regio wonen.

Anselmus-Joachim-Joannes-Antonius-Joannes-Laurentius heeft vier takken met afstammelingen: Joannes, Petrus, Arnoldus en Theodorus.

Joannes, heeft twee kleinzonen Joannes met afstammelingen: Joannes-Cornelius-Joannes uit 1791 die met Johanna van Lieshout trouwt (1819 in Gemert) en Joannes-Leonardus-Joannes uit 1785 die met Maria Walravi van Lieshout trouwt (1811 in Gemert). De eerste heeft een kleinzoon Johannes, Joannes-Arnoldus-Johannes, uit 1859 in Gemert met veel afstammelingen, langs de lijn Joannes-Hendrikus-Martinus-Johannes-Martinus-Niels (1976) afstammelingen en langs de lijn Joannes-Jacobus-Adrianus-Jacobus Matheus Huberts (1884) die naar Dusseldorf ging. De tweede, Joannes-Leonardus-Joannes heeft afstammelingen via zijn zoon Leonardus (1824). Daarna onder andere via de lijn Johannes (1851)-Leonardus (1875)-Josephus (1903)-Leonardus (1931)-Josephus (1958).

Petrus heeft langs de lijns Petrus-Andreas-Arnoldus (1810) nog 5 achter-achterkleinzonen (1886-1894) met de naam Pennings. Van geen van deze is het bestaan van kinderen bekend.

Arnoldus verhuist naar Boekel. De familie groeit snel in de 19e eeuw, maar weinig zonen. Het is niet bekend of er nu nog afstammelingen zijn. Uit het huwelijk van de achterneef Johannes Pennings en achternicht Wilhelmina Pennings worden 17 kinderen geboren. Slechts twee zonen leven langer dan een maand. Antoon Pennings trouwt, maar het is nog niet bekend of hij afstammelingen met een gelijk naam nalaat. Enkele zonen overlijden weer jong.

Theodorus heeft achter-achterkleinzonen met de naam Penninx langs de lijnen Theodorus-Joannes-Theodorus-Joannes en Theodorus-Antonius-Petrus-Adrianus (1886-1901). Van geen van deze is het bestaan van kinderen bekend. Kleinkind Joanna Penninx (Theodorus-Joannes-Joanna) uit 1804 trouwt met Joannes Penninx uit de Leonardus stamboom uit Schijndel; ze krijgen nog veel afstammelingen met de naam Penninx.

Renerus (Rut)
Recentlijk is duidelijk geworden dat een halfbroer van Laurentius nog levende afstammelingen heeft. Zijn veel jongere halfbroer Renerus (ook Rut) heeft twee zonen die nu nog afstammelingen hebben. De ene tak woont in de regio Eindhoven, de andere tak in de regio van Nistelrode.

In bovenstaande tekening zijn de lijnen getekend tussen de eerst bekende stamvader en de takken waar nu nog personen met de naam Pennings/Penninx leven. De cijferreeks onder de naam geeft de lijn aan: b.v. 4.2.1 betekent dat hij een afstammeling is langs de lijn: Joachim Anselmi, diens 4e kind, diens 2e kind, diens 1e kind. In het rood staat er een 3 naast, dit is dan de 3e generatie afstammeling van Joannes Anselmi. Kamiel is dus de 14e generatie van Joachim Anselmi. De jaartallen zijn de geboortejaartallen.

Afkomst naam en naamontwikkeling

Mogelijk wordt de naam Pennings/cx al gebruikt in de 17e eeuw, maar de laatste studie levert pas de eerste melding bij de geboorte van Lucia Penninx in Beek en Donk op 9 juni 1678, dochter van Antonius Jan Jochems; de tweede op 6-5-1710 bij de geboorte van Johannes Martinus Penninckx, zoon van Johannes Theunis Penninckx in Beek en Donk. In 1691 wonen op de Moelenstraat 29 gezinnen. Een ervan is de molenaar Jan Pennyncx, die in 1687/1688 naar Gemert kwam als molenaar in de bovengenoemde watermolen en er in 1691 met 7 personen woonde. 13 huizen verder woonde Jan Jochems met 5 personen. In 1709 woont Jan Pennincx er met 10 personen en Hans Jan Jochims er met 4 personen, nog steeds in dezelfde huizen. Het lijkt er op dat men tussen 1604 en 1710 patroniemen gebruikt en pas vanaf 1710 structureel de achternaam Pennincx gebruikt. Het incidenteel gebruik is in Beek en Donk (1678, 1710), waar op dat moment geen andere familie met die naam woont, wel in de buurdorpen Erp, Aarle en nabijgelegen Nuenen, allen gerelateerd aan de molenaarsfamilie. Het eerste gebruik van deze stam in Gemert is in 1723 bij het huwelijk van Joachim Hendrix Penninx, oudste zoon van Henricus Jan Joachims. Na gebruik van patroniem tot 1720 wordt daarna consequent de familienaam gebruikt. De schrijfwijze varieert in Gemert soms naar Pennincx en Pennings. De huidige schrijfwijze Penninx wordt vastgehouden na begin 19e eeuw in Gemert. Daarnaast wordt de schrijfwijze Pennings de vaste schrijfwijze voor alle andere plaatsen.

Qua naamontwikkeling worden hieronder de dopen van de kinderen van Arnoldus in Boekel gemeld. Arnoldus is zoon van Laurens Janssen Pennincx, zoon van Joannes Pennincx
13-01-1754 Elisabeth: Arnoldi Vreyng ianssen et Antonia Claes ian Ardts

06-04-1755 Nicolaus: Arnoldi Laurensen et Antonetta Claessen

12-08-1757 Joannes: Arnoldi Laurentij et Antonetta Claessen

09-03-1762 Wilhelmus: Arnoldi Joannes Penninxs et Antonetta Claessens

09-11-1763 Wilhelma: Arnoldi Laurens Penninxs et Anthonetta Claes Jan Aerts

29-11-1765 Anne Maria: Arnoldi Laurens Penninxs et Antonettae Claes Jan Aerts
Cornelis is nog niet gevonden.

Arabische herkomst

Het Y-chromosoom van deze takken is onderzocht. De eerste resultaten zijn terug te vinden op de genografie pagina's. Het bleek dat dat de vaderlijn een oorsprong heeft uit het Midden-Oosten. De verwachting is dat de meest nabij vaderlijn-familie in 2013-2015 in het Midden-Oosten gevonden zal worden.

Grootte van de familie

Er zijn meer dan 700 personen met de naam Pennings/(c)(k)x in deze stamboom. Het is een van de grootste stammen.

Beroepen en cultuur

Wevers-stam in Gemert (Leonardus Penninx, 1824), Landbouwers in de regio Gemert.

Opvallende personen

Hoogleraren Rinus Penninx (gespecialiseerd in migraties) en Brenda Penninx (psychiatrie).

Ook te vinden op Internet: roeister Nelleke Penninx, sterrenkundige Wim Penninx, makelaar Penninx in Gemert, boomkweker Jan Penninx in Beek en Donk, schoenmaker en schoenenwinkel Penninx in Gemert en slagwerker Luuk Penninx, die het Prinses Christina concours won. Tevens wethouders Pennings uit Oss, waarvan één ook burgemeester wordt.

Verspreiding in 1993

Zie ook de verspreiding van de verschillende schrijfwijsvarianten in Nederland en Belgie.

Verdere informatie

Er zijn geen andere sites bekend met informatie over deze stamboom. Enige tijd geleden had Jos Pennings uit Eindhoven een stamboom beschikbaar op internet. Sinds 2006 is deze offline; het is niet bekend of deze informatie terug zal komen.