Hindrik Zijtses Penning Penning uit Loga, Duitsland

Van deze stam kunt u hier de volgende gegevens vinden: De oudste gegevens zijn van een persoon kind geb. 1790 .
Van deze stam zijn 106 personen bekend die geboren zijn met een naamvariant Pennin(g/gs/cx/x/ck/ga).
Van deze stam zijn V generaties bekend.

Afkomst plaats en migratie

Hindrik Zijtses komt uit Loga, zo'n 30 kilometer oostelijk van Winschoten, nabij Leer. De kinderen worden nog geboren in Loga, de volgende generaties wonen in de traditionele landarbeidersregio van noordoost-Groningen: Beerta, Oostwolde, Midwolda, Finsterwolde, Scheemda. De stam van de derde zoon, Evert Hindriks, groeit vooral rond Muntendam, Veendam, Meeden. Twee zussen trouwen met twee broers (waarschijnlijk) Vennink en krijgen kinderen in Assen.

Afkomst naam en naamontwikkeling

De afkomst van Penning in Duitsland is waarschijnlijk gerelateerd aan het beroep om penningen te maken. In deze stam is het stabiel Penning; een andere stam Penning uit Duitsland verbasterd naar Penninga.

Grootte van de familie

De familie groeit. De gezinnen zijn middelgroot; het grootste gezin is 6 kinderen. De huidige Penning-stam is van een behoorlijke grote en verspreid vanuit Noord-Nederland.

Beroepen en cultuur

Het beroep is bijna consequent "arbeider", wat de familie mogelijk een typische arbeidersfamilie maakt. De familie kwam uit Duitsland door de beperkte mogelijkheden in het Duitse Oost-Friesland, en de iets grotere hoeveelheid arbeiders die aan het werk konden in Groningen. De familie blijft ook wonen in de communistische regio. Voor een schets van de cultuur in de regio is "De graanrepubliek" van Frank Westermann een goed boek.

Opvallende personen

Op dit moment zijn nog geen opvallende personen bekend.

Verspreiding in 1993

De kleuren ten oosten van Groningen (richting Veendam), en Bellingwolde (tegen de Duitse grens) zijn waarschijnlijk veroorzaakt door leden van deze familie.

Verdere informatie

In Loga zijn Ortssippenbucher. Deze zijn vergelijkbaar met de Nederlandse DTB-boeken. In Provinciale Bibliotheek van Leeuwarden zijn enkele boeken aanwezig waar de afstammelingen uit Loga vermeld zijn.