Hindrich Evers Penning Penninga uit Loga, Duitsland

Van deze stam kunt u hier de volgende gegevens vinden: De oudste gegevens zijn van een persoon geb. kind 1705 .
Van deze stam zijn 6 personen bekend die geboren zijn met een naamvariant Pennin(g/gs/cx/x/ck/ga).
Van deze stam zijn generaties bekend.

Afkomst plaats en migratie

De oudste stamvader (Hindrich Evers) van de 4 Penninga takken krijgt kinderen rond 1705, komt uit Loga en heette Penning. Loga is een plaatsje nabij Leer in Duitsland, 30 km. van Winschoten.

Afkomst naam en naamontwikkeling

De afkomst van Penning in Duitsland is waarschijnlijk gerelateerd aan het beroep om penningen te maken. Een van de kinderen van Hindrich Evers gebruikt de naam Penning, een ander gebruikt Penninga. Deze tweede heeft veel afstammelingen en levert deze stamboom.

Grootte van de familie

De familie groeit. Dit is een van de vier Penninga stammen. Ze wonen verspreid in Noord-Nederland.

Beroepen en cultuur

Hiervan zijn nog geen gegevens bekend.

Opvallende personen

Op dit moment zijn nog geen opvallende personen bekend.

Verspreiding in 1993

Verdere informatie

In Loga zijn Ortssippenbucher. Deze zijn vergelijkbaar met de Nederlandse DTB-boeken. In Provinciale Bibliotheek van Leeuwarden zijn enkele boeken aanwezig waar de afstammelingen uit Loga vermeld zijn.

Verdere informatie

De meeste informatie van deze stam zijn uitgezocht door Teije Penninga en beschreven op zijn website.