Hans Henrickszoon, ook Henning, uit Lada bij Osnabruck, stamvader van Pennin(g) uit Utrecht

Op zaterdag 30 juni geeft Wilma Penning een rondleiding in het centrum van Utrecht over de plaatsen waar de familieleden woonden.

Van deze stam kunt u hier de details vinden op de stamboom pagina. De oudste gegevens zijn van Hans Henrickszoon, die in 1608 in Utrecht kwam. Hij was wollenwever uit Osssenburgh. Van deze stam zijn ruim 200 personen bekend die geboren zijn met een naamvariant Penning on Pennin. Van deze stam zijn 13 generaties bekend; vier takken hebben nog afstammelingen met deze naam.

In oktober 2011 is er nieuwe informatie verwerkt. Wilma Penning heeft de naamwisselingen tussen 1600-1680 en komst uit Duitsland getraceerd. Voorjaar 2012 is het recente deel van tak 2 gevonden.

Afkomst plaats en migratie

De stamvader komt uit Lada, bij Osnabruck (zie bij naamontwikkeling), en vestigt zich in Utrecht. Hendrick Penningh trouwt in 1700 in Utrecht met Maria Doeverden. Enkele opvallende takken zijn

1) De tak van Abraham Pennink, gehuwd met Neeltje Kubus in Utrecht op 8 mei 1777. De langste lijn van deze stam is Hendrick-Hans-Hans-Gijsbert-Hendrick-Samuel Gerard (1713)-Abraham-Lambertus-Gerrigje-Willem Johan (Amsterdam 1837)-Johann Wilhelm (Amsterdam 1869)-Johann Wilhelm-Abraham-Johanna Wilhelmina (1959).
2) de tak die leidt tot de familienaam Penning in de regio Utrecht (welke nog steeds bestaat).
3) de tak die leidt tot de familienaam Pennin (welke nog steeds bestaat),
4) De tak van de bekende socialist Paulus Jacobus Penning.
5) De tak naar Johannes Penning uit Utrecht, die na een mislukt huwelijk in Rotterdam omkomt bij de rellen van de paling-oproer in de Jordaan (1886).

De personen in de takken 1, 4 en 5 woonden lang in Utrecht en gingen langs verschillende lijnen naar Amsterdam. De takken 2 en 3 bleven tot recente datum in de regio van Utrecht. De takken 1, 2 en 3 zijn afstammelingen van Samuel Gerard Penning uit 1713. De takken 4 en 5 zijn afstammelingen van zijn broer Gijsbertus uit 1716. Tak 5 heeft geen afstammelingen met de Penning.

Er is een aparte kaart gemaakt van de woonplekken van twee gezinnen in Utrecht.

Afkomst naam en naamontwikkeling

In 1608 wordt in Utrecht Hans Henrickszoon geregistreerd als nieuwe burger. Hij was een wollenwever uit Ossenburgh. Er was nog geen officieel Nederlands, Nederduits of Hoogduits. Ossenburgh heet tegenwoordig Osnabrück. Migratie uit Duitsland kwam in deze periode veel voor.

Lada is een klein plaatsje ten westen van Osnabrück. Henning is in Duitsland een veel voorkomende naam en achternaam. Als Hans Henning Lada trouwt hij in 1611 met Margreta Gijsberts (bij overlijden als Grietgen Ghijsberth Lada-van Nijenroij). Waarschijnlijk bereiken 4 kinderen de volwassen leeftijd: Hans, Gijsbert, Peter en Merrikje. Van de eerste drie zijn huwelijken, kinderen en overlijdensinformatie beschikbaar. Zowel de namen Henning(s) Lada, Lada als Hendricksszoon worden gebruikt. Door de getuigen en vernoemingen is er geen twijfel meer. Als voorbeeld: bij de geboorte van Hendrickgen, dochter van Hans Hendrickszoon en Jacobigen Aelberts is grootmoeder Grietgy van Nijenrode getuige (1 september 1639). Gijsbert wordt in 1648 geboren als kind van Hans Henderickszoon en Jacobjen Aelberts. Gijsberth Hendriksszoon trouwt op in 1679 met Gerrighje Crijnen, en in 1682 wordt hun zoon Henric geboren. Gerrighje Crijnen overlijdt als weduwe van Gijsbert Penning.

Hans kwam voor 1600 nog weinig is Nederland voor. Het is een naam die waarschijnlijk in deze periode (17e eeuw), na het ontstaan in Duitsland, ons land binnenkomt.

De eerste vermelding van Penningh in deze stamboom is bij het huwelijk van Hendrick Penningh met Maria Doeverden in 1700. Vooralsnog is het niet geheel duidelijk waar de naam Penning in deze stam vandaan komt. Mogelijk een verbastering van Henning naar Penning. Ook is het mogelijk dat het samenhangt met het beroep van muntwerker van Gijsbert Henderijcxen die in 1640 met Mechtilt Jans van Doesburch trouwt. Deze Gijsbert is de oom van de Gijsbert Hendrickszoon, die met Merrigje Crijnen getrouwd is. Hierna is de schrijfwijze vrijwel steeds Penning. Veel voorkomende namen in deze vrij grote stam zijn Hendrik, Gijsbert en Samuel Gerrit.

Pennin wordt geïntroduceerd bij Gijsbertus Penning/Pennin, als Penning geboren in 1767. Een deel van zijn kinderen (1790-1800) werd bij de geboorte geregistreerd als Pennin en een deel als Penning. Zijn zoon Gradus Samuel gebruikt alleen de schrijfwijze Pennin.

In 1713 wordt Samuel Gerard Penning geboren, zesde kind en vierde zoon van Hendrick Penning en Maria van Doeverden. Getuige is Samuel van Doeverden. In totaal vinden we 9 keer een variant van Samuel Gerard. 7 keer een variant van Gerardus Samuel en 2 keer een Samuel. In tak 2) is de naam Samuel Gerard (en lichte varianten) het langs aanwezig, zoals in de lijn: Hans-Hans-Gijsbert-Hendrick-Samuel Gerard (1713)-Gijsbertus-Gradus Samuel (1795)-Johannes-Gerardus Samuel (1848)-Aalt-Stephanus-Gerardus Samuel (1947)

In tak 4) komt de naam Paulus Jacobus veel voor. Een van de lijnen is: Hans-Hans-Gijsbert-Hendrick-Gijsbartus-Samuel Gerrit-Karel Frederik-Paulus Jacobus (1817)-Paulus Jacobus (1843)-Johannes-Paulus Jacobus (1923)-Paulus Jacobus-Paulus Jacobus (1965)

Grootte van de familie

Het is een grote familie. In onderstaande plaatje zijn de eerder genoemde takken 1 (geheel links), 2 (midden links) en 3 (midden rechts) en 4 (rechts) getekend. Dit zijn de stamboomtakken van personen die in 2000 nog personen met de naam Pennin(g) hebben. Tak 3 bestaat nog, al zijn de laatste generaties nog niet in kaart gebracht.

Extra details zijn te vinden over Abram uit 1754, Gijsbertus uit 1767, Gijsbertus uit 1716 en zijn kleinzoon Gijsbertus uit 1766. Tevens is er nog een foto van Dirk Pennin uit 1855 uit tak 3.

Beroepen en cultuur

De familielijn geeft geen opvallende aanwijzingen voor arm of rijk. Er komen personen in voor die voor de VOC werkten. Daarnaast ook arbeiders, ambtenaren. Paulus Jacobus was café eigenaar in Amsterdam aan het Waterlooplein. Johannes was sigarenmaker in Amsterdam.

Opvallende personen

Gijsbert (1.4) heeft een ongeluk in 1710 en sterft door verdrinking in de gracht in Utrecht.

Enkele personen uit Utrecht met namen als Gijsbert (1792-1797) en Samuel (1734-1752 resp. 1793-1794 (overleden)), uit Utrecht werkten bij de Verenigde Oostindische Compagnie.

Zie de verwijzingen naar de socialist Paulus Jacobus Penning en zijn achter-achterneef Johannes Penning die omkwam bij het palingoproer in 1887.

Paulus Jacobus (1923) stierf in de 2e wereldoorlog in Duitsland in kamp Neuengamme bij Hamburg.

Daniëlle Penning nam in het voorjaar van 2010 deel aan het populaire TV-programma de X factor.

Verspreiding in 1993

Het aantal leden van deze familietak is in 2010 vrij klein. Doorgifte van de familienaam in de takken 2, 3 en 4 is waarschijnlijk.

Verdere informatie

Buiten deze website zijn er geen genealogie beschrijvingen. Wilma Penning heeft onderzoek naar deze stam gedaan.

Mogelijk zijn in overige gegevens uit Utrecht ook nog personen die lid zijn van deze familie.