Daniel Penning Penning uit Suffolk, Engeland

Van deze stam kunt u hier de volgende gegevens vinden: De oudste gegevens zijn van een persoon kind geb. 1692 .
Van deze stam zijn 96 personen bekend die geboren zijn met een naamvariant Pennin(g/gs/cx/x/ck/ga).
Van deze stam zijn IX generaties bekend.

Afkomst plaats en migratie

Daniel Penning krijgt in 1692 een zoon Daniel. Afstammeling Charles verhuist rond 1825 naar Rotterdam. Dit is de enige Penning/gs stam die zich vanuit Engeland blijvend in Nederland vestigt. Het gezin woont vele jaren in Kampen. De oudste zoon (Charles) vestigt zich in Harlingen. Zijn afstammelingen en die van zijn broer (William Eduard Penning) verspreiden zich over het land.

Afkomst naam en naamontwikkeling

De afkomst van de naam is onbekend. Er is geen naamontwikkeling geweest. De naam Penning is consequent gebruikt.

Grootte van de familie

Deze familie is middelgroot.

Beroepen en cultuur

Charles, de immigrant, was engineer. William Edward (Kampen, 1850) was in dienst als engenieur en ijzerfabrikant. Ook Charles Penning (Kampen, 1873) volgde de HBS en werkte als Ingenieur bij de Marine, en later onderdirecteur van de KNSM (Koninklijke Nederlandse Stoomvaart Maatschappij). Later zien we o.a. stuurman op de grote vaart, administratief medewerker, programmeur.

Opvallende personen

Naast de hierboven genoemde ingenieurs werd ook Jan William Hendrik Penning ir. bij de Technische Hogeschool in Delft. Hij werd op jonge leefdtijd in kamp Vught geŽxecuteerd is in verband met zijn rol in het verzetsblad Trouw.

Verspreiding in 1993

Zie ook de verspreiding van de verschillende schrijfwijsvarianten in Nederland en Belgie.

Gezien de verspreiding van Penning over het land, is de aanwezigheid van deze tak niet te traceren op de kaart.

Zie ook

Op de website van Cora en Pim Penning staan de descentants Daniel Penning, de stamvader van deze familie.