Bernardus Pennink uit Angerlo, Amsterdam

Van deze stam kunt u hier de volgende gegevens vinden: De oudste gegevens zijn van een persoon kind teb 1750 .
Van deze stam zijn 25 personen bekend die geboren zijn met een naamvariant Pennin(g/gs/cx/x/ck/ga).
Van deze stam zijn V generaties bekend.

Afkomst plaats en migratie

Bernardus Pennink is geboren in Angerlo, nabij Doesburg in 1750, als zoon van Beranrdus Pennink en Hendrika Garratsen. Zijn zoon Gousuinus Pennink trouwt in Amsterdam, waar mogelijk nog afstammelingen wonen. Alleen zijn halfbroer Lambertus Jacobus Pennink krijgt nog kinderen in Arnhem, maar verder geen naamdragers.

Afkomst naam en naamontwikkeling

Naam is stabiel Pennink.

Grootte van de familie

De familie is klein. Ook rond 1900 is er slechts één naamdrager.

Beroepen en cultuur

Hierover zijn geen gegevens.

Opvallende personen

Op dit moment zijn nog geen opvallende personen bekend.

Verspreiding in 1993

Zie ook de verspreiding van de verschillende schrijfwijsvarianten in Nederland en Belgie.