Adamus Pennings Pennings uit Roth, Bingelrade

Van deze stam kunt u hier de volgende gegevens vinden: De oudste gegevens zijn van een persoon kind geb. 1772 .
Van deze stam zijn 34 personen bekend die geboren zijn met een naamvariant Pennin(g/gs/cx/x/ck/ga).
Van deze stam zijn generaties bekend.

Afkomst plaats en migratie

Deze stam is beschreven als drie families Dionisius in en nabij Bingelrade in Limburg. Waarschijnlijk zijn de drie families familie van elkaar. De precieze relaties tussen deze drie is niet bekend. De eerste begint met Dionisius Penninckx, vader van Wilhelmus Pennings, getrouwd in 1756 in Geulle, met geen familie nog in leven. De tweede, Dionius (uit 1744) uit Bingelrade heeft nog levende afstammelingen. De derde bestaat uit de broers Adamus, met nog levende afstammelingen, en zijn broer Dionisius, die in 1749 trouwt in Berg en Terblijt.

Afkomst naam en naamontwikkeling

Onbekend, schrijfwijze in 18e nog een aantal keer Penninghs, soms Penninx, later overal Pennings.
De familie verspreidt zich een klein beetje, maar blijft in het gebied van Zuid-Limburg.

Grootte van de familie

Begin 20e eeuw waren beide Pennings takken nog aanwezig in Limburg.

Beroepen en cultuur

De beroepen en cultuur van deze stam zijn nog niet beschreven.

Opvallende personen

De opvallende personen van deze stam zijn nog niet beschreven. Het is niet bekend of de commisaris Harry Pennings lid is van deze familie. Gezien zijn geboorte in Sittard in 1934 is dit één van de opties. Het zou wel betekenen dat één van de familieleden verhuist van Zuid-Limburg naar midden Limburg.

Verspreiding in 1993

Hieronder het overzicht van Pennings en Penning in Nederland.

Verdere informatie

Er zijn nog geen genealogie verwijzingen van deze stam beschreven.