Genografie

Genografie is een jonge tak van wetenschap die onderzoek doet naar de afstammingsgeschiedenis van de mens. Genografie maakt hierbij gebruik van het DNA van mensen. Door gebruik te maken van kleine verschillen tussen het DNA van verschillende individuen, is het in principe mogelijk een volledige stamboom op te stellen van de mensheid. Dit is ook mogelijk voor alle levende personen uit de takken op deze website. Enkele personen met namen Pennings en Penninx hebben de stap gezet en hun haplogroup laten bepalen. Het DNA onderzoek heeft op dit moment drie onderdelen:
  • Y-chromosoom voor de mannelijke lijn.
  • mtDNA voor de vrouwelijke lijn
  • nabije-familie onderzoek, b.v. ouder-kind
Voor het onderzoeken van de stambomen op deze website is de eerste interessant. Het Y-chromosoom wordt één op één doorgegeven van vader op zoon. Elk chromosoom bestaat uit heel veel "allelen". Uit onderzoek naar de huidige variatie van Y-chromosomen is gebleken dat bij grote uitzondering er een mutatie plaats gevonden heeft. Zo is hieronder te zien hoe alle mannen in hun mannelijke lijn een gezamenlijke stamvader hebben (de Y-chromosomale Adam).

De stamboom van Adam

Zo'n 70.000 jaar geleden overleefden er tussen de 1000 en 10000 mensen in de ijstijd na de uitbarsting van de vulkaan Toba in Indonesie. Slechts één van deze overlevenden was de stamvader van alle mensen. Het verdwijnen van de afstammelingen van de andere mannen uit deze ijstijd wordt in de wetenschap genetische drift genoemd.


In het schema is vervolgens te zien hoe zo'n 65.000 jaar geleden een zoon een mutatie kreeg en stamvader werd van de DE boom. Later kreeg een afstammeling van een andere zoon een mutatie en werd de stamvader van de CF boom. Het onderscheid tussen twee stammen wordt gemeten op een genetische marker. Door deze marker te meten wordt zichtbaar of iemand in de DE of in de CF boom zit. Elke man op aarde is, in zijn mannelijke lijn afstammeling van één van deze twee. Statistisch gezien is het vrijwel zeker dat elk mens een stamboom lijn heeft die terug leidt naar de stamvader DE als naar de stamvader CF.

Ter info: we hebben te maken met ongeveer 2000 generaties teruggaande naar Y-chromosomale Adam. In de genealogie is het een prestatie als iemand 15 generaties na kan gaan. Een vertakking zoals die leidde naar de DE- en CF-takken heeft zich daarna nog vele malen voorgedaan. Terwijl de bekendste vertakkingen gevonden zijn tot 2000 jaar geleden, zijn er ook voorbeelden die al geleid hebben tot een vertakking zo'n 420 jaar geleden.

Op deze site is tevens informatie te vinden op