Allerlei takken Penning(h) uit Utrecht

Deze takken hebben, zover nu bekend, geen levende afstammelingen. Er zijn nog geen verbindingen gevonden met de grootste Penning tak uit Utrecht, die van Hans Henning Lada. De losse gegevens zijn hier beschreven. De oudste gegevens zijn van een persoon geb. 1641. In deze lijst zitten ongeveer 100 personen. De langste lijn bevat nog 7 generaties, afstammende van Willem Penning die in 1710 trouwt.

Afkomst plaats en migratie

Dit zijn personen die in Utrecht hun stamvader woonden. Het niet bekend of er nog afstammelingen met de naam Penning van deze personen leven. Van één stam (Hans Henning Lada) zijn er nog verschillende personen die de naam Pennin(g) dragen. Gezien de naamgeving mag men dit wel verwachten. Sommige stamlijnen in dit overzicht zijn behoorlijk groot, zoals
  • Hendrick getrouwd met Evertje Hendricks, vader van o.a. Jacobus (geb. rond 1641) en Evertje Penningh, vrouw van Gysbert van Vyanen (3 generaties)
  • Henric Penningh, getrouwd met Grietje Marcus, kinderen vanaf 1668 (4 generaties)
  • vader Jacobus, Abraham (trouwt in 1674, eerder kind uit 1657) en Josijntje (5 generaties)
  • Willem Penning (huwelijk uit 1710) (8 generaties). Deze stam is van redelijk goede komaf. Bernardus is bijvoorbeeld schutter in Montfoort. De langste lijn leeft enige generaties in Brielle, waar Abraham Penning het beroep uitoefent als "bedienaar der begrafenissen", en waar hij in zijn erfenis het gouden zakhorloge aan zijn zoon Johannes Hugo en een gouden halsketting aan zijn dochter nalaat. De langste lijn bestaat uit Willem-Abraham (1711)-Johannes (Utrecht)-Abraham (Brielle 1779)-Johannes Hugo-Abraham (Brielle)-Johannes Hugo (Rotterdam 1885)-Johanna Geertruida
Na verdere zoektochten in het archief in Utrecht, zullen er mogelijk extra relaties tussen de personen gevonden worden.

De oudste geboorte is uit 1643 (Utrecht, Abraham, zoon van Goossen Corneliszn Penninck en Saertgen).

Afkomst naam en naamontwikkeling

De schrijfwijze is vrijwel steeds Penning. Namen als Hendrik, Abraham komen zowel in deze gegevens lijst voor, als ook in de twee andere Utrecht-stammen.

Grootte van de familie

De familie heeft een redelijke grootte gehad, maar, voor zover bekend is de naam niet meer doorgegeven.

Beroepen en cultuur

Er is een licht vermoeden dat de familielijn van Willem niet arm was. Zo is er sprake van huurders in huis, en een rechtzaak over geluidsoverlast door vioolspel.

Opvallende personen

Enkele personen uit Utrecht met namen als Jacob, Bartholomeus, Cornelis, Jacobus, Hero, Marcus uit Utrecht werkten bij de Verenigde Oostindische Compagnie. Ook de naam Hendrik komt enkele malen voor, al zou een van deze Hendriks uit de stam van Hans Henning Lada kunnen komen. Het is bij niet alle personen duidelijk welke persoon uit de stamboomgegevens dit is.

Een mooi verhaal is een gebeurtenis van de schutter Bernardus Penning in Montfoort.

Verspreiding in 1993

Dit is niet relevant, aangezien waarschijnlijk in 1993 geen van deze personen nog levende afstammelingen heeft.

Verdere informatie

Er zijn nog geen genealogie verwijzingen van deze stam beschreven.