Genealogie
van
Herman PinninckI

Herman Pinninck, trouwt Merrijcke Sticke

  Uit dit huwelijk
 1. Macharius Pinninck, volgt (II.1)
 2. Laurens Pinninck, volgt (II.2)
 3. Gorris Pinninck

II.1

Macharius Pinninck (ouders onder I), geboren Deventer , overleden Amsterdam 00-00-1599, trouwt(1) Deventer 00-00-1554 Heseken Gerritstochter, trouwt(2) Deventer 00-00-1556 Neeske Bagemakers, Neeske Bage, overlijdt in Deventer, voor 1590, trouwt(3) Deventer 00-00-1590 Kunera Roter, Zij staat slechts 4x als echtgenote bij de huiseigenaren. , Daarna zien we Macharius nog zeker 15 keer als huiseigenaar terug, zonder partner. De notitie van benoemen van de partner lijkt op dat, moment in zijn geval te verdwijnen., Zijn eerste huizenbezit stamt uit 09-03-1552 in Deventer, (een molle) als Marcelys Penneken. , vanaf 1561 wordt eht Macharis Penninck. Tussen 1572 en 1580 staat hij, maar liefst 22 keer als huiseigenaar in de index. Steeds met Agnies of Niesken, (zijn vrouw Agnes wordt vaak afgekort tot Niesken), Soms is dit slecht gelezen in de overgang naar de indexen en wordt er Wiesken , geschreven., Daarna nog tientallen keren in andere boeken., Na zijn overlijden zien we wed. mejuffrouw Cunera Roter , (met de naam van Macharius Pinninck genoemd) als huiseigenaar:, 1608-1615, De weduwe Macharias Pinninck wordt op 15-01-1610 als eigenaar , van de residentie op de Brink genoemd. en later op 22-01-1614, dan is Cunera waarschijnlijk ook overleden., Als adres woont hij in 14-04-1574 aan de Korte Bisschopstrate, idem , 03-02-1580, op 12-12-1584 Graesstegch, op 15-04-1586 de Nijstrate, op 15-01-1610 de weduwe op de Brinck, op 26-07-1621 de Nijstr.

  Uit het tweede huwelijk
 1. Agnieta Pinninx
 2. Herman Penninck, volgt (III.1)
 3. Gerrit Pinninck, volgt (III.2)
 4. Goerijs Pinnincks
 5. Mechtelt Pinnincx

II.2

Laurens Pinninck (ouders onder I), Laurentius Pinninck, trouwt Swane Henrichs, Swane, Zwaanken

  Uit dit huwelijk
 1. Gerrit Pinninck

III.1

Herman Penninck (ouders onder II.1), Herman Pinninck, Deventer, Penninckshuis, Penninckshoek, grote handelaar, werd rijk van de lakenhandel , een van de mooiste hanze-huizen uit Deventer is het Penninckshuis, geboren Deventer , overleden Deventer 26 juni 1613, Grote Lebuinuskerk in Deventer, rk, koopman, hij ligt daar in grafzerk 48 met wapen van Pinninck en van Reede, en de kwartieren: Pinninck, van Reede, Baden, Baden, volgens grafzerk is het 25-06-1613, trouwt Deventer 26 november 1588 Lucia van Reede, overleden Deventer 14 juli 1615, ouders Bitter van Reede en Johanna van Baden, waarschijnlijk is deze datum fout, en moet dit 5 jaar eerder zijn., Er zijn 4 kinderen geboren voor 26-11-1588.

  Uit dit huwelijk
 1. Bitter Pinninck, geboren Deventer 12 maart 1584
 2. Henrick Pinninck, volgt (IV.1)
 3. Bitter Pinninck, geboren Deventer 13 november 1586
 4. Maria Pinninck, geboren Deventer 4 april 1588, trouwt Lingen 5 februari 1617 Cornelius Bonecamp, ouders Bernhard Boncamp en Lucretia Funk, Op 18 januari 1617 wordt in Deventer hier toestemming voor gegeven., huwelijksgetuigen:, Fredericus Michalt aus Indeveldem, Zeichenträger der deutschen Schutzcohorte, in Lingen, Henricus Pinninck aus Deventer, Hector Wisma aus Friesland, , Licentiat Hellendoor aus Deventer, Een gedeel Boncamp-Pinninck schild is aanwezig in het Album Amicorum van , Macharias Pinninck. Maria Pinninck wordt genoemd. , Boncamp is de schrijver van deze pagina op 10 april 1628, hij schrijft: Rien san Dieu, Maria Pinninck, Zijn vrouw is dan driekwart jaar daarvoor overleden., Maria Pinninck, partner van Cornelis Bonekamp is in 1618 en 1628, als huiseigenaar in Deventer genoemd.
 5. Bitter Pinninck, geboren Deventer 18 mei 1590, gedoopt Deventer 3 juni 1590, overleden Deventer 3 juni 1590
 6. Adriaan Pinninck, volgt (IV.2)
 7. Macharius Pinninck, volgt (IV.3)
 8. Agnes Pinninck, volgt (IV.4)
 9. Lucia Penninck, gedoopt Deventer 4 maart 1599, overleden oktober 1664, trouwt Deventer 28 juli 1621 Jurjen Jacob Hagen, Jorrien Jacob Haghen, 1596, , overlijdt, 04-04-1662, 12-08-1621, veel ruimte genomen in het huwelijksboek in Deventer, volgens de website van vollenhove zijn hier geen kinderen., Jurrien Jacob Haghen schrijft op 18-07-1621 in het , Album Amicorum van Macharias Pinninck. twee weken later, trouwt hij me Lucia Pinninck, Jurjen Jacob Hagen en Lucia Penninck schonken testementair een som van , 2000 gulden. Dit geld moest in gelijke proporties verdeeld worden aan , wereldlijke geestelijken en jezuïeten te Vollenhove.
 10. Frederich Pinninck, Frdericus Pinninck, volgens Oscar Perreau de Pinninck vernoemd naar , over-overgrootvader van moederskant: Friedrich IV, markgraf van Baden, geboren Deventer 17 juni 1600, overleden Hamelen, Duitsland
 11. Bitter Pinninck, Bitter Penninck, geboren Deventer 10 november 1601, gedoopt Deventer 30 december 1601
 12. Herman Pinninck, vernoemd naar zijn vader, geboren Deventer 3 december 1604, overleden Deventer 11 juli 1686, hij stierf ongetrouwd, kan ook 01-07-1686 zijn
 13. Gertrude Pinninck, Gertrudis Pinninck, geboren Deventer 3 januari 1607, trouwt - Gerhardt van Voesgt 't Steenhuis, overlijdt in Oosterholt
 14. Bittera Pinninck, Bittera Clara Pinnink is getuige bij Friedrich Wilhelm Pinninck, , zoon van haar broer Adriaan die naar Lingen gaat., geboren Deventer , trouwt nn van der Gous, trouwt Johan von Stricklings, waaschijnlijk is dit juffer Bitter Pinnincks die als huiseigenaar , op 10-10-1620 vernoemd staat.

III.2

Gerrit Pinninck (ouders onder II.1), trouwt Nelle Pinninck geb.

  Uit dit huwelijk
 1. Laurens Penninck
 2. Herman Pinninck
 3. Henrick Pinninck

IV.1

Henrick Pinninck (ouders onder III.1), vernoemd naar Henrick Bage (Makaers) (overgrootvader), geboren Deventer 28 augustus 1585, overleden Deventer 00-00-1650, trouwt Deventer 19 november 1615 Catharina Stegemann, ouders Marten Stegemann en Anna Glaeuwe

  Uit dit huwelijk
 1. Herman Pinninck, ook Herman Henrick Pinninck, trouwt nn
 2. Joanna Pinninck, Johanna Pinninck, trouwt Deventer 8 februari 1646 Otto Ernst van Moninckhuiser, Jonker , later: , HoogEd. Geboren Vrouwe Joanna Pinninck, weduwe van de HoogEd. Geboren, en Manhaffte Otto Ernst van Menninckhuijsen, volgens een website zijn deze Joanna Pinninck en Martin Pinninck (zoon van , Macharius Pinninck) zus en broer. In de huidige registratie zijn zij , neef en nicht. Het is verrassend dat boerderij de Grote Kroone , over gaat naar zijn nicht en niet zijn dochters. Deze zijn dan nog wel in , leven.
 3. Lucia Pinninck, zij wordt alleen genoemd in Oscar Perreau de Pinninck, 1985
 4. Agnes Maria Pinninck, Agnes Maria Pinninck van Marckel, trouwt Deventer 9 maart 1659 Rudolf Hermann Goswin van Hövell, Rudolp van Hoevel, mooie extra tekst bij huwelijk over Jonker Rudoph van Hövel van Westervliet, en juffer Agnes Maria Pinnink, dogter van jonker Hendrik Pinnik aan den Brink, waarschijnlijk is dit Joncker Rudolph van Heuvel van Westervlier tot Deventer, op 11-03-1659, in Gorssel, is Rudolf Hermann Goswin van Hövell , een broer van Henrik Herman van Heuvel of is Rudolf gelijk een Henrik, In Oscar Perreau de Pinninck wordt van Rudolf-Herman-Goswin van Höwell , geschreven dat hij in 1673-1674 burgemeester van Deventer was., De dochter van Hendrik Penninck bracht uit een erfenis een vermogen , van 80.000 gulden mee.

IV.2

Adriaan Pinninck (ouders onder III.1), vernoemd naar de overgrootvader aan moederszijde, Adriaan von Reede,, geboren Deventer 15 april 1592, trouwt Lingen, Duitsland 5 februari 1617 Maria Boncamp, ouders Bernhard Boncamp en Lucretia Funk, St. Bonefatiuskirche, Op 18 januari 1617 wordt hier toestemming voor gegeven.

  Uit dit huwelijk
 1. Hermann Friedrich von Pinninck, volgt (V.1)
 2. Heinrich Pinninck, geboren Lingen 2 juli 1619, overleden 28 oktober 1657
 3. Lucia Magdalena Pinninck, geboren Lingen 22 augustus 1620, overleden Haselünne 23 augustus 1650, trouwt Lingen 5 januari 1644 Joes Vos, getuigen: Hermannus Pinninck en Arnoldis Hirschlagh
 4. Bernhard Otto Pinninck, geboren Lingen 7 maart 1622, overleden Lingen 10 april 1622
 5. Bernard Cornelis Pinninck, volgt (V.2)
 6. Johanna Lucretia Pinninck, geboren Lingen 6 februari 1625, overleden 00-00-1653, trouwt 25 januari 1650 Hermannus von Polsberghen, overlijdt 1671, getuigen: Adrianus Pinninck en Henricus Pinninck
 7. Friedrich Wilhelm Pinninck, volgt (V.3)
 8. Adrian Pinninck, geboren Beversundern 22 februari 1628, overleden Lingen 20 december 1634
 9. Maria Anna Pinninck, geboren Beversundern 6 juni 1629, trouwt Lingen 2 februari 1647 Guilielmus Berstraunus Horstmann, getuigen: Henricus Pinninck en Friedericus Pinninck
 10. Jacob Jost Pinninck, geboren Beversundern 00-00-1632, trouwt Anna Elisabeth von Berninghausen, overlijdt in 1726
 11. Anna Petronella Pinninck, geboren Beversundern 9 maart 1634, overleden Lingen 19 december 1634
 12. Anna Petronella Magdalena Pinninck, geboren Beversundern 15 juni 1635, trouwt Adamus Reinhardus Pensen, trouwt Adrian Reinhardt von Caldenbach
 13. Agnes Clara Pinninck, geboren Beversundern 17 mei 1637, overleden 16 oktober 1680, trouwt Unrich von Wersabe

IV.3

Macharius Pinninck (ouders onder III.1), Marcarius Pinninck, joncker Magarius Pinninck, geboren Deventer 20 oktober 1593, overleden Bohmen , trouwt Deventer 5 februari 1631 Anna Maria Johanna Stegemann, ouders Marten Stegemann en Anna Glaeuwe, Anna Stegeman ... in Bathmen, het huwelijksdocument is zo goed als niet te lezen.

  Uit dit huwelijk
 1. Agnes Lucia Pinninck , Lucia-Agnes Pinninck, trouwt Deventer 11 april 1654 Jacob de Ruyter, Jacob de Ruiter tot Zutphen, sponsus n aderat (vermoedelijk was Jacob de Ruyter niet aanwezig, bij zijn huwelijk), Voor Jacob de Ruiter stond eerst Joncker, maar dat is doorgestreept, ze trouwen in of ze komt uit Colmschate
 2. Martin Pinnink, volgt (V.4)

IV.4

Agnes Pinninck (ouders onder III.1), vernoemd naar grootmoeder aan vaderszijde (Neeske), geboren Deventer 4 februari 1595, gedoopt Deventer 13 april 1595, als Agnite Pinninck, trouwt Cornelius Cockman, geboren in Drenthe

  Uit dit huwelijk
 1. Lucia Geertruid Kockman, kind van Agens Penninck en Hendrik Kockman, ze huwt in 1660 met Egbert van Uterwijck, overlijdt in 1696, deze Lucia erft in 1659 de havezate Hegensdorp van haar oom (man van , haar tante naar wie ze genoemd is Lucia Penninck).

V.1

Hermann Friedrich von Pinninck (ouders onder IV.2), geboren Lingen 17 april 1618, overleden Roermond 24 januari 1679, trouwt(1) Hselünne 11 juli 1646 Anna Almoed von Scharttenberg zu Schärpenborg, Heede, 00-00-1615, overlijdt te Roermond op 08-04-1672, trouwt(2) Anna von Campe, hieronder klopt niet:

  Uit het eerste huwelijk
 1. Adrian Volrath
 2. Engelbert Christian Pinninck, volgt (VI.1)
 3. Maria-Ottilia Pinninck, volgt (VI.2)
 4. Tetta-Elisabeth
 5. Anna-Lucia

  Uit het tweede huwelijk
 1. Herman Heinrich Engelbert Pinninck zu Schärpenborg, trouwt met juffrouw van Borduwijk toe Holthuisen, huis Scherpenburg in de oorlog tegen F door de NL verbrand, hopman van een landcompagnie voetvold

V.2

Bernard Cornelis Pinninck (ouders onder IV.2), geboren Lingen 15 april 1623, trouwt Maria Noteboom

  Uit dit huwelijk
 1. Maria Teschia Pinninck, geboren Lingen 27 april 1655

V.3

Friedrich Wilhelm Pinninck (ouders onder IV.2), geboren Beversundern 7 juni 1626, trouwt 8 januari 1651 Agnes Sybille von Syberg, Friedrich Wilhelm erbte von seinem Vater das Gut Beversundern

  Uit dit huwelijk
 1. Maria Elisabeth Agnes Pinninck, trouwt Lingen 4 maart 1679 Wulf Heinrich Hermann von Reusch zu Strohe, Sie erhielt dat Gut eversunder als Mitgift bei ihrer Heirat

V.4

Martin Pinnink (ouders onder IV.3), WelEd. Jr. Marten Pinninck toe Banninck, zie ook hieronder als Martin von Pinninck dezelfde is in Bergh., Martius Pinninck, trouwt Emmerich 7 april 1643 Engela van Keppel tot de Walbeke, Engelbarta A Keppel, huwelijksdatum van 18-03-1643 in Deventer. Marten Pinninck , ondertekent. De bruid niet., Het lijkt er op dat Martin Pinninck en Engela van Keppel al vroeg overlijden., Vanaf 1690 is Herman van Keppel (broer van Engela) waarschijnlijk verant-, woordelijk voor de jufferen Pinnincx. , De genoemde Herman Henrick Pinninck is de neef, zoon van zijn oom , Henrick Pinnink. De ouders van Herman Henrick en Martin zijn , de broers Pinninck en de zusters Stegemann, Mogelijk is Everdina een broer van Herman Henrick, de oom van Martin, Pinnink, Allen op basis van een rechterlijk besluit, Sankt Aldegundis Katholisch, Rheinland, Preussen

  Uit dit huwelijk
 1. Agnes Maria van Pinninck, wed. Monicqhusen
 2. Aleida van Pinning, tot Amsterdam
 3. Judith Anna van Pinninck, Anna Judith van Pinning, Lochem, 1699, trouwt Hondt
 4. Everdina Pennink, Everdina Penninck, ook Everdina Maria Pinnink
 5. Alotea Maria van Pinninck, Aletta Maria van Penninck wed. Harinxma, trouwt Harinxma, trouwde met Haring van Harinxma tot Heegh, overlijdt voor 20-07-1720

VI.1

Engelbert Christian Pinninck (ouders onder V.1), trouwt(1) Johanna-Henriche v. Bardewyck, trouwt(2) Tetta Cornelia von Brawe zu Campe

  Uit het eerste huwelijk
 1. Hermannus Fridericus von Pinninck, Hermann-Johan-Friedrich, geboren 00-00-1680, overleden 16 mei 1737, trouwt Coesfeld 5 november 1714 Anna-Elisabeth-Hendrine von Schwicker, ouders Christopher-Rütger von Schwicker zu Schwickering en Maria-Ottilia Pinninck, Sankt Jacobi Katholisch, Coesfeld, Westfalen, Preussen
 2. Caspar-Lievin Pinninck, volgt (VII.1)

  Uit het tweede huwelijk
 1. Maria Gertrude von Pinninck zu Scharpenburg, volgt (VII.2)
 2. Jacob-Jodocus Pinninck
 3. Anna Sybille Pinnink

VI.2

Maria-Ottilia Pinninck (ouders onder V.1), geboren 00-00-1655, trouwt Christopher-Rütger von Schwicker zu Schwickering

  Uit dit huwelijk
 1. Anna-Elisabeth-Hendrine von Schwicker, trouwt Coesfeld 5 november 1714 Hermannus Fridericus von Pinninck, Hermann-Johan-Friedrich, geboren 00-00-1680, overleden 16 mei 1737, ouders Engelbert Christian Pinninck en Johanna-Henriche v. Bardewyck

VII.1

Caspar-Lievin Pinninck (ouders onder VI.1), geboren Heede 31 april 1684, overleden 00-00-1745, trouwt(1) 8 augustus 1734 Maria Graven, trouwt(2) Maastricht 24 juli 1738 Maria-Cornelia-Magdalena-Dionisia Lenarts, zij hertrouwde in 1749 met Gerardus-Servatius van Aken, nadat ze in 1745, weduwe geworden was.

  Uit het tweede huwelijk
 1. Maria Emerentia Pinninck, volgt (VIII.1)

VII.2

Maria Gertrude von Pinninck zu Scharpenburg (ouders onder VI.1), overleden Beversundern 9 december 1751, zij droeg als weduwe op 09-12-1751 Beversundern over op haar oudste zoon, trouwt maart 1723 Christoffer Friedrich Carl von Reusch, Beversundern, overlijdt voor 1751

  Uit dit huwelijk
 1. Friedrich Christian von Reusch, Beversundern, , overlijdt te Beversundern, 06-05-1785, hij krijgt één dochter en twee zonen von Reusch

VIII.1

Maria Emerentia Pinninck (ouders onder VII.1), Maria Emerence de Pinninck, Maria Emerentiana de Penninck, Maria Emerentia van Pennik, Maria Emerentiana Baronesse de Penninck, geboren Maastricht 3 november 1742, gedoopt Sint-Maartenskerk, Maastricht 30 november 1742, overleden 00-00-1823, trouwt Maastricht 28 augustus 1763 Mathieu-Charles de Lenarts, Mathias Carolus de Lenarts, zoon van Gysbert-J.H. en Adrianne G.L. Vaes van Scherpenborg, De gelijke naam "van Scherpenborg en Schärpenborg" is toeval., de echtgenoot heeft dezelfde achternaam als de moeder. , Dispensatie in de 3e graad (neef-nicht)., Sint-Catharinakerk, 17-10-1738, 21-09-1800, begraven in Meerssen

  Uit dit huwelijk
 1. Maria-Cornelia
 2. Maria Elisabeth-Joanna
 3. Maria Elisabeth-Adrienne de Lenarte, volgt (IX.1)
 4. Maria Josephine Emerence de Lenarts, geboren 00-00-1772, overleden Maastricht 9 maart 1813, overlijdt als dochter van de ouders
 5. Carolus Michael Antonius Franciscus Lenarts, geboren 1 mei 1774, overleden Maastricht 22 december 1832, overlijdt als zoon van de ouders
 6. Gisbert-Frans-Jan-Joseph
 7. Catharina-Elisabeth-Joanna-Emerentiana
 8. Anna-Emerentiana-Joanna-Charlotte
 9. Maria Agatha Jacoba de Lenarts, geboren 19 juli 1783, overleden Meerssen 23 september 1862, trouwt Petrus Franciscus C. de Lenarts, Peter-Frans-Karel-Roemers, burgemeester van Meerssen, , geboren Maastricht, 28-02-1780, zoon van Karel-Clemens en Anna-Maria Nivar, gestorven 16-12-1845, begraven naast zijn vrouw in Meerssen, trouwt Maastricht 15 oktober 1851 Nicolas Thirion, 's-Gravenhage, zoon van Nicolas Thirion en Heijntje Schouten, zij is weduwe, hij is weduwnaar van Anna Maria Bonjour, In 1854 werd zij eigenaar van Schärpenborg na het overlijden van , haar nicht Franziska-Josephine-Otille, die op 09-11-1811 in , Heede stierf., zij had geen nakomelingen.

IX.1

Maria Elisabeth-Adrienne de Lenarte (ouders onder VIII.1), Maria Elisabeth Adriana de Lenarts, geboren 00-00-1771, overleden Maastricht 28 mei 1844, overlijdt als wed. van Jean Francois Perreau, trouwt Maastricht 26 januari 1804 Jean-Francois Perreau, Deze Jean-Francois streed aan de Belgische zijde bij de onafhankelijk-, heid van België.

  Uit dit huwelijk
 1. Louis Perreau, volgt (X.1)
 2. Antoine, 1807-1868, beiden "werden mit Schärpenborg belehnt"

X.1

Louis Perreau (ouders onder IX.1), geboren 00-00-1804, overleden 00-00-1868

  Uit dit huwelijk
 1. Perreau de Pinninck, volgt (XI.1)

XI.1

Perreau de Pinninck (ouders onder X.1)

  Uit dit huwelijk
 1. X Perreau de Pinninck, volgt (XII.1)

XII.1

X Perreau de Pinninck (ouders onder XI.1)

  Uit dit huwelijk
 1. Oscar Perreau de Pinninck, volgt (XIII.1)

XIII.1

Oscar Perreau de Pinninck (ouders onder XII.1)

  Uit dit huwelijk
 1. Adrian Perreau de Pinninck


Index

Amsterdam, Aleida van Pinning, tot (V.4) ; Anna-Emerentiana-Joanna-Charlotte (VIII.1) ; Anna-Lucia (V.1) ; Antoine (IX.1) ; Baden, Johanna van (III.1) ; Bagemakers, Neeske (II.1) ; Bardewyck, Johanna-Henriche v. (VI.2) ; Bardewyck, Johanna-Henriche v. (VI.1) ; Berninghausen, Anna Elisabeth von (IV.2) ; Boncamp, Bernhard (IV.2) ; Boncamp, Bernhard (III.1) ; Boncamp, Maria (IV.2) ; Bonecamp, Cornelius (III.1) ; Caldenbach, Adrian Reinhardt von (IV.2) ; Campe, Anna von (V.1) ; Campe, Tetta Cornelia von Brawe zu (VI.1) ; Catharina-Elisabeth-Joanna-Emerentiana (VIII.1) ; Cockman, Cornelius (IV.4) ; Elisabeth-Joanna, Maria (VIII.1) ; Funk, Lucretia (IV.2) ; Funk, Lucretia (III.1) ; geb., Nelle Pinninck (III.2) ; Gerritstochter, Heseken (II.1) ; Gisbert-Frans-Jan-Joseph (VIII.1) ; Glaeuwe, Anna (IV.3) ; Glaeuwe, Anna (IV.1) ; Gous, nn van der (III.1) ; Graven, Maria (VII.1) ; Hagen, Jurjen Jacob (III.1) ; Harinxma (V.4) ; Henrichs, Swane (II.2) ; Hondt (V.4) ; Horstmann, Guilielmus Berstraunus (IV.2) ; Hövell, Rudolf Hermann Goswin van (IV.1) ; Kockman, Lucia Geertruid (IV.4) ; Lenarte, Maria Elisabeth-Adrienne de (IX.1) ; Lenarts, Carolus Michael Antonius Franciscus (VIII.1) ; Lenarts, Maria Agatha Jacoba de (VIII.1) ; Lenarts, Maria Josephine Emerence de (VIII.1) ; Lenarts, Maria-Cornelia-Magdalena-Dionisia (VII.1) ; Lenarts, Mathieu-Charles de (VIII.1) ; Lenarts, Petrus Franciscus C. de (VIII.1) ; Maria-Cornelia (VIII.1) ; Monicqhusen, Agnes Maria van Pinninck, wed. (V.4) ; Moninckhuiser, Otto Ernst van (IV.1) ; nn (IV.1) ; Noteboom, Maria (V.2) ; Penninck, Herman (III.1) ; Penninck, Laurens (III.2) ; Penninck, Lucia (III.1) ; Pennink, Everdina (V.4) ; Pensen, Adamus Reinhardus (IV.2) ; Perreau, Jean-Francois (IX.1) ; Perreau, Louis (X.1) ; Pinninck, Adriaan (IV.2) ; Pinninck, Adrian (IV.2) ; Pinninck, Adrian Perreau de (XIII.1) ; Pinninck, Agnes (IV.4) ; Pinninck, Agnes Clara (IV.2) ; Pinninck, Agnes Lucia (IV.3) ; Pinninck, Agnes Maria (IV.1) ; Pinninck, Alotea Maria van (V.4) ; Pinninck, Anna Petronella (IV.2) ; Pinninck, Anna Petronella Magdalena (IV.2) ; Pinninck, Bernard Cornelis (V.2) ; Pinninck, Bernhard Otto (IV.2) ; Pinninck, Bitter (III.1) ; Pinninck, Bitter (III.1) ; Pinninck, Bitter (III.1) ; Pinninck, Bitter (III.1) ; Pinninck, Bittera (III.1) ; Pinninck, Caspar-Lievin (VII.1) ; Pinninck, Engelbert Christian (VI.2) ; Pinninck, Engelbert Christian (VI.1) ; Pinninck, Frederich (III.1) ; Pinninck, Friedrich Wilhelm (V.3) ; Pinninck, Gerrit (III.2) ; Pinninck, Gerrit (II.2) ; Pinninck, Gertrude (III.1) ; Pinninck, Gorris (I) ; Pinninck, Heinrich (IV.2) ; Pinninck, Henrick (IV.1) ; Pinninck, Henrick (III.2) ; Pinninck, Herman (IV.1) ; Pinninck, Herman (III.1) ; Pinninck, Herman (III.2) ; Pinninck, Herman (I) ; Pinninck, Hermann Friedrich von (V.1) ; Pinninck, Hermannus Fridericus von (VI.2) ; Pinninck, Hermannus Fridericus von (VI.1) ; Pinninck, Jacob Jost (IV.2) ; Pinninck, Jacob-Jodocus (VI.1) ; Pinninck, Joanna (IV.1) ; Pinninck, Johanna Lucretia (IV.2) ; Pinninck, Judith Anna van (V.4) ; Pinninck, Laurens (II.2) ; Pinninck, Lucia (IV.1) ; Pinninck, Lucia Magdalena (IV.2) ; Pinninck, Macharius (IV.3) ; Pinninck, Macharius (II.1) ; Pinninck, Maria (III.1) ; Pinninck, Maria Anna (IV.2) ; Pinninck, Maria Elisabeth Agnes (V.3) ; Pinninck, Maria Emerentia (VIII.1) ; Pinninck, Maria Teschia (V.2) ; Pinninck, Maria-Ottilia (VI.2) ; Pinninck, Maria-Ottilia (VI.1) ; Pinninck, Oscar Perreau de (XIII.1) ; Pinninck, Perreau de (XI.1) ; Pinninck, X Perreau de (XII.1) ; Pinnincks, Goerijs (II.1) ; Pinnincx, Mechtelt (II.1) ; Pinnink, Anna Sybille (VI.1) ; Pinnink, Martin (V.4) ; Pinninx, Agnieta (II.1) ; Polsberghen, Hermannus von (IV.2) ; Reede, Bitter van (III.1) ; Reede, Lucia van (III.1) ; Reusch, Christoffer Friedrich Carl von (VII.2) ; Reusch, Friedrich Christian von (VII.2) ; Roter, Kunera (II.1) ; Ruyter, Jacob de (IV.3) ; Schärpenborg, Anna Almoed von Scharttenberg zu (V.1) ; Schärpenborg, Herman Heinrich Engelbert Pinninck zu (V.1) ; Scharpenburg, Maria Gertrude von Pinninck zu (VII.2) ; Schwicker, Anna-Elisabeth-Hendrine von (VI.2) ; Schwicker, Anna-Elisabeth-Hendrine von (VI.1) ; Schwickering, Christopher-Rütger von Schwicker zu (VI.2) ; Schwickering, Christopher-Rütger von Schwicker zu (VI.1) ; Steenhuis, Gerhardt van Voesgt 't (III.1) ; Stegemann, Anna Maria Johanna (IV.3) ; Stegemann, Catharina (IV.1) ; Stegemann, Marten (IV.3) ; Stegemann, Marten (IV.1) ; Sticke, Merrijcke (I) ; Stricklings, Johan von (III.1) ; Strohe, Wulf Heinrich Hermann von Reusch zu (V.3) ; Syberg, Agnes Sybille von (V.3) ; Tetta-Elisabeth (V.1) ; Thirion, Nicolas (VIII.1) ; Volrath, Adrian (V.1) ; Vos, Joes (IV.2) ; Walbeke, Engela van Keppel tot de (V.4) ; Wersabe, Unrich von (IV.2)


Gegenereerd door   Oedipus II     op 19 februari 2011