Petrus Pennincx uit Sint-Oedenrode

Van deze stam kunt u hier de volgende gegevens vinden: De oudste gegevens zijn van een persoon kind trouwt 1618 .
Van deze stam zijn 10 personen bekend die geboren zijn met een naamvariant Pennin(g/gs/cx/x/ck/ga).
Van deze stam zijn III generaties bekend.

Aert Peter Pennincx uit Sint-Oedenrode

Aert Peter Pennincx trouwt op 2 juni 1618 met Elisabeth Simon Willems. De vier dochters krijgen kinderen; van zoon Theodorus zijn alleen geboortegegevens bekend. Peter Aert Peter Pennincx krijgt twee zonen: Matijs en Wilhelmus. Matijs krijgt een dochter Marie Tijs Peter Pennincx, wat in 1705 het laatste familielid is dat de naam Pennincx krijgt.

Gegevens stammen uit de periode 1618 - 1705.

Afkomst naam en naamontwikkeling

De schrijfwijze is meestal Pennincx. Er was geen consequente schrijfwijze; waarschijnlijk konden de personen niet schrijven of lezen.

Grootte van de familie

Deze personen hebben geen afstammelingen.

Beroepen en cultuur

In de cijnsgegevens zijn wat gegevens bekend. Er werd grond verdeeld bij erfenissen.

Opvallende personen

Er zijn geen opvallende personen bekend.

Verspreiding in 1993

Dit is niet relevant, aangezien in 1993 geen van deze personen nog levende afstammelingen heeft.

Verdere informatie

www.stamboom.nl bevat gegevens van deze stam. Ook in de cijnsgegevens van Sint-Oedenrode zijn veel gegevens over o.a. Lijsken, weduwe van Art Peter Pennincx. Deze gegevens zijn vooral in oud-Nederlands, sommige gegevens zijn in het Latijn.