Wie woonde waar in Utrecht

Voor de namen van straten etc. is gebruik gemaakt van index van oude topografische gegevens van de stad Utrecht. De stratnamen zijn geplaatst op de kaart van van Deventer uit 1556. Zie ook de kaart uit 1649 van Joan Blaeu, en veel later de kaart uit 1868 uit de atlas van Kuyper.

Gijsbartus Penning is zoon van Hendrick Penningh en Maria van Doeverden. Abram Pennink is zoon van Samuel Gerard Penning, de broer van Gijsbartus.

Gijsbartus Penning en Johanna Cromhout

Zij trouwden in 1739 in de Jacobikerk en woonden op 't varkenmarkt. Eerste kind in de Domkerk, vanaf de Waterstraat. 1740 kind in de Jacobikerk, idem in 1742, 1750, 1759 vanuit de Sloresteeg (nu de Florasteeg), 1745 vanuit de Watersteeg in de Domkerk, al moet dit waarschijnlijk Waterstraat zijn. 1751 in de Jacobikerk, 1753 Sloresteeg (Domkerk), 1756 Sloresteeg (Catharinakerk), 1757 Domkerk. Waarschijnlijk woonde het gezin na de eerste jaren steeds in de Sloresteeg nabij de Jacobikerk, en waren enkele aantekeningen in de doopboeken niet exact of volledig.
Gijsbartus en zijn vrouw waren lidmaat van de kerk.
 • Zoon Samuel Gerrit trouwt in de Jacobikerk (1764); zijn zoon wordt vanuit de Hooge Jacobijnestraat gedoopt in de Buurtkerk. Samuel Gerrit hertrouwt in 1769 (als weduwnaar) in de Catherijne kerk. De volgende dochter wordt geboren vanuit de Catharijnestraat (1770, Buurkerk ), 1775 zoon vanuit de Catharijnestraat (Domkerk), dochter 1777 in Jacobikerk, daarna 2 kinderen wonder adresinformatie. De drie kinderen van de derde vrouw van Samuel Gerrit worden allen geboren vanuit de Catrijnestraat, 1784 Jacobikerk en 1786 en 1787 in de Domkerk. waarbij het gezin nog in de Catharinastraat (Jacobikerk) woont
  Zowel Samuel Gerrit als zijn drie vrouwen waren lidmaat van de kerk; zij woonden stabiel in de Catarijnestraat nabij de Jacobikerk.
 • Zoon Hendrik trouwde in 1776 (Buurkerk). In 1778 woonde zij (beiden lidmaat) in de Hooge Jacobijnestraat. Mogelijk was dit hetzelfde adres als zijn oudere broer Samuel Gerrit de eerste periode van zijn huwelijk woonde. Bij de geboorte Van de twee jongste kinderen zijn geen adresgegevens bekend. In 1810 kreeg de jonste zoon (Johannes) zijn tweede kind vanuit de Catharijnestraat (1810). Van de overige 8 kinderen van Johannes zijn nog geen adresgegevens bekend. Mogelijk was het huis waar Johannes zijn kind kreeg hetzelfde huis als zijn oom Samuel Gerrit lange tijd woonde.
 • Dochter Charlotte Maria trouwde in Utrecht; er zijn daar geen adresgegevens van bekend.
 • Zoon Pieter kreeg zijn kinderen in Amsterdam; er zijn geen adresgegevens in Utrecht bekend.
 • Van de overige dochters is alleen de geboorte bekend.

Abram Penning en Neeltje Kubus

Abraham Penning trouwde met Neeltje Kubus in 1777. Het huwelijk was in de Buurtkerk, het eerste kind werd in 1777 geboren toen het echtpaar in de Lange Lijsbethstraat woonde en het kind liet dopen in de Jacobikerk. Bij de dopen van de kinderen tussen 1780 en 1789 woonde het gezin aam de Jufferstraat bij de Wittevrouwenpoort. Deze kinderen werden allen gedoopt in de Domkerk. Bij de geboorten van de kinderen was Neeltje lidmaat van de kerk.
 • De oudste dochter Johanna kreeg twee onechte kinderen (1800 en 1805) toen het gezin in de Jutterstraat woonde. Deze kinderen werden gedoopt in de Catharinakerk.
 • De oudste zoon Samuel Gerrit trouwt in 1802 vanuit de Jutterstraat. Zijn vrouw komt van de Koornmarkt, waar zij ook hun enige kind krijgt (in 1802).
 • De tweede zoon Lambertus trouwt in 1808 (Catharinakerk) en krijgt in 1809 op de Mariaplaats hun eerste dochter. Hierna zijn de adressen niet meer bekend. De tweede dochter wordt geboren in Amersfoort. De derde en vierde dochter worden weer in Utrecht geboren. Abram hertrouwt op 48-jarige leeftijd met de 21-jarige Dirkje van Gorkom.
 • De tweede dochter Catrina krijgt in 1806 een zoon, en heeft als adres: Walsteeg, nabij het adres van haar ouders.
 • Van de twee jongste dochters, Neeltje en Willemiena, zijn geen adressen in Utrecht bekend.
Rond hun tachtigste overleden Abraham en Neeltje achtereenvolgens in het hervormde oude mannenhuis bij de Jansbrug en Neeltje in de Magdelenastraat. Het is niet duidelijk bij wie ze woonde.