Genealogie
van
Hans Henning LadaI

Hans Henning Lada, Hans Henrickszoon, Als Hans Henrickszoon, wollenwever uit Ossenburgh in mei 1608 , beschreven in de lijst van nieuwe burgers, trouwt Grietgen Ghijsberth Lada-van Nijenroij, Margareta Gijsberts

  Uit dit huwelijk
 1. Hans Henningh, volgt (II.1)
 2. Gijsbert Lada, volgt (II.2)
 3. Peter Lada, volgt (II.3)
 4. Merrikje Lada

II.1

Hans Henningh (ouders onder I), Hans Hennings Lada, Hans Hendricksszoon, ondertrouwt Utrecht 13 mei 1638 , trouwt Utrecht 20 mei 1638 Jacobjen Aelberts, jd van Utrecht, overlijdt op 02-08-1658 aan de pest, als Jacobgen Lada-Albers, huysvrouw van Hans Lada, laat zij na man met onmondige kinderen, begraafboek 124- pag 130., bij huwelijk is jm van Utrecht

  Uit dit huwelijk
 1. Hendrickgen Hendrickszoon, geboren Utrecht 1 september 1639, wonende bij de varkensmarkt, getuige: Grietgy van Nijenrode,, grootmoeder
 2. Hendrickgen Hendricksszoon, geboren Utrecht 13 juli 1641, in de Hamsteeg, trouwt Utrecht 1 maart 1676 Cornelis Haan, getuigen: Peter Henrickszoon (Lada) woon in Jobs gasthuis, voor bruid: Marrickje Lada, wonende bij de Jacobikerk.
 3. Jannichgen Hendricssen, geboren Utrecht 21 oktober 1645, Jacobikerk, 4 pag. 242
 4. Gijsbert Penningh, volgt (III.1)
 5. Jan Hendericszoon, geboren Utrecht 21 november 1651, Jacobikerk, 5 pag. 24
 6. Grietgen Henricszoon, geboren Utrecht 12 maart 1654, Jacobikerk, 5, pag. 122 aan 't peerdevelt
 7. Jannigjen Heijnricsz, geboren Utrecht 27 januari 1657, Catharinakerk, 5 pag. 238

II.2

Gijsbert Lada (ouders onder I), Gijsbert Henderijcxsen Lada, Gijsbert Hendricksen, overleden Utrecht 22 mei 1671, Gijsbert Lada laat na zijn vrouw (Magtelt) en onmondige kinderen, ondertrouwt Utrecht 4 oktober 1640 , trouwt Utrecht 25 oktober 1640 Mechtilt Jans van Doesburch, overlijdt als Magtelt Lada. 24-07-1693 of 14-07-1693, Jacobikerk 127.175, weduwe van Gijsbert Lada

  Uit dit huwelijk
 1. Jan Heyndricksen, geboren Utrecht 30 mei 1641, Achter 't Vleeshuys, 4 pag. 46, getuigen: Janninchjen Jans en Elsgen Beerens
 2. Hendrick Lada Passe, geboren Utrecht, Domkerk 4 augustus 1642, adres: Geertruijden kerkhof, kind van Ghijsbert Hendrickszoon en , Mechteltjen Jans
 3. Johannes Heyndricksen, geboren Utrecht 30 november 1645, Geertgen kerckhoff 4/244
 4. Grietgen Heyndricksen, geboren Utrecht 10 maart 1647, vernoemd naar oma, Jacobi, achter het Vleeshuys 4 pag. 309, AhV, oude , naam van huidig Jansveld van lange Jansstraat naar Voorstraat
 5. Willempjen Hendericksz, geboren Utrecht 1 januari 1650, 4/438 1648-1649 ?
 6. Joannes Heyndricksen, volgt (III.2)
 7. Willempjen Heyndricksen, geboren Utrecht 31 augustus 1651, Breestraat 5/14

II.3

Peter Lada (ouders onder I), Peter Hendricxz(en) Lada, overleden Utrecht 23 december 1667, laat na zuster en broer, Buurkerk 125, pag. 213, trouwt nn

  Uit dit huwelijk
 1. nn Lada, overleden 27-05-1650, kuynt van Peter Hendricxzn(en) Lada, St. Jacob 123 pag 325. dus Peter was voor 1650 getrouwd, mogelijk: geboren 17-11-1644 Hendricus, kind van , Peter Hendrickssoon x Geertruyt Gerrits, adres Korte Viesteeg 4 pag 205, Jacobikerk

III.1

Gijsbert Penningh (ouders onder II.1), Gijsbert Hendricssoon, Gijsbert Hendrickszoon, geboren Utrecht 8 augustus 1649, Jacobikerk, boek 4 pag 418, geen adres, overleden Utrecht 30 november 1710, laat na: vrouw met mondige soon, of de Verckenmerck in de Doelen, Jacobikerk, verongelukt, in de , gracht verdronken, trouwt Utrecht 9 juni 1679 Gerrighje Crijnen, overlijdt op 19-02-1714 als weduwe van Gijsbert Penning, laat mondig, kind na, Varkensmarkt, begr. 129, pag. 172, Dom, 99/188, adres Varkensmarkt., Gijsbert woonde in de Viesteeg en Gerrichje "over de Hooge Koremerckt", getuigen: Aert Herbertsz. (in 1657 getrwoud met Eightjen .... Aelbers) wonende, over de korenmarkt, in 't Apostelengasthuijs wegens de moeder van de bruidegom, (Jaobijntje Aelbers was overleden in 1658)

  Uit dit huwelijk
 1. Hendrick Penningh, volgt (IV.1)

III.2

Joannes Heyndricksen (ouders onder II.2), geboren Utrecht 31 maart 1650, Annastraat, 4/445, trouwt nn

  Uit dit huwelijk
 1. nn , overleden op 08-03-1686, kind van Johannes Henning, buurkerk, 126-585

IV.1

Hendrick Penningh (ouders onder III.1), Hendrik Penning, Henrick Pijming, Hendrik Pennink, Hendrik Pennik, geboren Utrecht 28 maart 1682, als zoon van Gijsbert Hendricssoon en Gerrighje Crijnen, Marienstraat, 7 pag. 88, trouwt Utrecht 16 juli 1700 Maria Doeverden, Maria van Doeverden, adres: in het hert stegghje, niet gecontroleerd gegeven: overlijdt op 03-01-1757, gereformeerd, Antoni Gasthuis, huw. boek: 100 pag. 338, adres: korte viesteegh, getuigen: Maygje Jans van Doeverden, bijzonderheden: de bruidegom heeft de toestemming van de ouders nodig, acte , gezien:, sponsus debet testimonium consesus parent.. Vidimus

  Uit dit huwelijk
 1. Jan Penninck, geboren Utrecht 3 november 1700, geboren 4 maanden na huwelijk
 2. Maria Pijming, geboren Utrecht 1 juni 1702
 3. Johannes Penning, geboren Utrecht 21 december 1704
 4. Gijsbertus Pennik, geboren Utrecht 23 augustus 1707
 5. Evertje Pennink, geboren Utrecht 24 november 1709
 6. Samuel Gerard Penning, volgt (V.1)
 7. Gijsbartus Penning, volgt (V.2)
 8. Gerrigje Pennink, volgt (V.3)

V.1

Samuel Gerard Penning (ouders onder IV.1), Samuel Gerardus Penning, Samuel Penning, geboren Utrecht 8 september 1713, gereformeerd Buerkerk (cranegasthuijs), doopboek 9 pag 256, adres: varkemarkt, getuigen: Samuel van Doeverden Charlotta Elisabeth Mensing, trouwt Utrecht 7 juni 1753 Johanna Cloos, Johanna Kloos, gere. Jacobikerk, huw. boek: 104, pag. 176, geen naam van predikant

  Uit dit huwelijk
 1. Abram Pennink, volgt (VI.1)
 2. Hendrik Penning, volgt (VI.2)
 3. Willemijntje Penning, volgt (VI.3)
 4. Gijsbertus Pennin, volgt (VI.4)

V.2

Gijsbartus Penning (ouders onder IV.1), Gijsbert Penningh, Gijsbert Penning, Geijsbert Penning, Gijsbert Pennen, Gijsbertus Penning, geboren Utrecht 18 augustus 1716, trouwt(1) Utrecht 30 maart 1739 Johanna Cromhout, Johanna Kromhout, adres: In 't waterstraat, nog niet gecontroleerd: geboren 04-04-1717 en sterft 27-02-1771, nng: dochter van H..ghert Kromhout en Pieternel van Teuningen (slecht leesbaar, gereformeerd: Jacobikerk, huw. boek: 103, pag. 267, adres: op 't varkenmarkt, trouwt(2) Utrecht 23 juli 1771 Catharina Wijnbrouw, ger. Cath. Kerk, huw. boek: 105, pag. 165, predikant: H. Schouw, bij huwelijk is Gijsbert Pennig weduwnaar van Johanna Kromhoud

  Uit het eerste huwelijk
 1. Aletta Penning, geboren Utrecht 20 november 1739
 2. Samuel Gerrit Penning, volgt (VI.5)
 3. Aletta Pennen, geboren Utrecht 26 december 1742
 4. Hendrik Penningh, geboren Utrecht 22 september 1745
 5. Aletta Pieternella Penning, geboren Utrecht 18 januari 1750
 6. Hendrik Penning, volgt (VI.6)
 7. Charlotte Maria Penning, volgt (VI.7)
 8. Willem Penning, geboren Utrecht 13 januari 1756
 9. Pieter Penning, volgt (VI.8)
 10. Herremannis Pennen, geboren Utrecht 30 september 1759

V.3

Gerrigje Pennink (ouders onder IV.1), Gerrigje Penning, geboren Utrecht 24 augustus 1719, trouwt nn

  Uit dit huwelijk
 1. Christiaan Henrik Penning, geboren Utrecht 31 oktober 1738

VI.1

Abram Pennink (ouders onder V.1), Abraham Penning, Abraham Pening, geboren Utrecht maart 1754, Ed. op de Varkemarkt, overleden Utrecht 9 juni 1830, overlijdt als gehuwd met Neeltje Kubes, namen ouders onbekend, 82 jaar, wonende in het oude mannenhuis aan de jansbrug, trouwt Utrecht 8 mei 1777 Neeltje Kubus, Neeltje Cubus , Abraham Penning trouwt met Neeltie Cubes, ger. Buurtkerk, huw. boek: 105, pag. 284, predikant is Jac Hinlopen

  Uit dit huwelijk
 1. Johanna Penning, volgt (VII.1)
 2. Samuel Gerrit Penning , volgt (VII.2)
 3. Lambertus Penning, volgt (VII.3)
 4. Catrina Penning, volgt (VII.4)
 5. Neeltje Penning, geboren Utrecht 9 februari 1787, overleden Utrecht 23 april 1857, overlijdt als weduwe van Johannes Josephus Simmerman, trouwt Johannes Josephus Simmerman
 6. Willemiena Penning, geboren Utrecht 26 april 1789

VI.2

Hendrik Penning (ouders onder V.1), bij geboorte Hendrik Jacobus Penning, geboren Utrecht 24 maart 1756, overleden Utrecht 30 april 1818, overlijdt als weduwnaar van Anna Harmse als 64 jarige, trouwt(1) Utrecht 16 november 1784 Antje Harmsen, Antje Harmse, Anna Hermsen, eerste zoon is eerder geboren, dus waarschijnlijk is de geboortdatum fout., geref. Cath. Kerk, huw boek: 106, pag 20, predikant: Weyland, ondertrouwt(2) Utrecht 13 januari 1811 , trouwt Utrecht 27 januari 1811 Martijntje Barbas, predikant ondertrouw: P. Hugenholtz, huwelijk in Jacobikerk, ger., huw. boek 107-365, ook rechterlijk huwelijk

  Uit het eerste huwelijk
 1. Samuel Penning, volgt (VII.5)
 2. Hendrikus Penning, geboren Utrecht 25 september 1785
 3. Johannes Penning, geboren Utrecht 23 september 1787
 4. Frans Penning, geboren Utrecht 21 november 1790
 5. Maria Penning, geboren Utrecht 2 augustus 1792
 6. Abraham Penning, volgt (VII.6)
 7. Antje Penning, geboren Utrecht 19 januari 1797
 8. Johannes Penning, volgt (VII.7)

VI.3

Willemijntje Penning (ouders onder V.1), Willemina Penning, geboren Utrecht 20 maart 1765, overleden Utrecht 23 oktober 1844, overlijdt als weduwe van Jan van Groot Battave, en als dochter van Penning en Johanna Kloos, trouwt Utrecht 5 december 1786 Tobias van Groot Battav?, Jan Tobias van Groot Battav?, Jan Fabius van Groot Batave, 1859, overlijdt in Utrecht op 15-07-1826 als gehuwd met Wilhelmina Penning, gereformeerd, Catharijne kerk, huw. boek: 106, pag. 68, predikant: Prof. van Hamelsveld

  Uit dit huwelijk
 1. Johanna Maria van Groot Battav?, Utrecht, 1789, trouwt op 22-10-1817 in Utrecht met Hendrikus Johannes Tiesman,, Utrecht, 1783, zoon van Johannes Tiesman en Geertruijda Latdorp, overlijdt in Utrecht op 24-12-1820, was toen gehuwd met Hendricus Tiesman
 2. Samuel Gerardus van Groot Battav?, Utrecht, 1797, trouwt op 06-11-1816 in Utrecht met Antje Nahuisje, Utrecht,, 1799, dochter van Johannes Nahuijse en Geertruij Salijn

VI.4

Gijsbertus Pennin (ouders onder V.1), Gijsbertus Penning, Gijsbert Penning, geboren Utrecht 11 januari 1767, overleden Utrecht 11 augustus 1821, 54 jaar bij overlijden, bij het overlijden heet de moeder Johanna Haak , trouwt Utrecht 5 mei 1789 Jannegje van der Burgh, Jannigje Verburg, Jannetje van der Burgh, Jannigje Voorburg, Jannighje van der Burgh, 1858, dochter van Cornelis van den Burg en Cunera Zonnenburg, overlijdt in Utrecht als weduwe van Gijsbert Penning op 26-03-1822, gereformeerd, Cath. kerk, huw. boek: 106, pag. 125, predikant: H. Smith, er is ook een keer een stamboom geschreven waar Gijsbertus, een andere Gijsbertus is., degene die geboren is op 04-05-1766 , en zoon is van Samuel Gerrit Penning en Willeminz van Oort. , gezien de namen van de kinderen zijn de sterkste aanwijzing, dat het de zoon van Johanna Kloos is.

  Uit dit huwelijk
 1. Johanna Maria Penning, volgt (VII.8)
 2. Cunera Pennen, geboren Utrecht 4 november 1791
 3. Cornelis Penningh, geboren Utrecht 16 oktober 1793
 4. Cornelis Penning, geboren 00-00-1796, overleden Utrecht 6 december 1814
 5. Gradus Samuel Pennin, volgt (VII.9)
 6. Laura Adriana Penning, volgt (VII.10)
 7. Barendina Penning, geboren Utrecht 24 augustus 1800, overleden Utrecht 9 november 1860, overlijdt als weduwe van Johannes Vischer, trouwt Johannes Vischer

VI.5

Samuel Gerrit Penning (ouders onder V.2), Samuel Gerrits Penning, Samuel Gert Penning, Zamuel Gert Penning, geboren Utrecht 30 oktober 1740, trouwt(1) Utrecht 25 december 1764 Willeminz van Oort, Willemijntje van Oort, nog niet gecontroleerd: overlijdt 15-10-1766, Wilhelmina van Oort, ger. Jacobikerk, huw. boek: 105, blz 22, predikant: H. Schouw, Samuel Gerrits Penning, trouwt(2) Utrecht 15 mei 1769 Elisabeth Wikert, Esliabeth Wiekart, Elisabeth Wickert, dochter van Jan Pieter Wiekart, gereformeerd, Catherijne kerk, huw. boek 105, blz 123, predikant: K. Swanenburg, bij huwelijk: weduwnaar van Helmina van Oort, trouwt(3) Sophia Dorathea Kuling, Sophia Dorothea Kuling, 1753, overlijdt in Utrecht op 26-01-1827 als weduwe van Samuel Penning

  Uit het eerste huwelijk
 1. Gijsbert Penning, geboren Utrecht 4 mei 1766

  Uit het tweede huwelijk
 1. Johanna Penning, geboren Utrecht 5 januari 1770
 2. Jan Piet Penning, Pieter Penningh, geboren Utrecht 00-00-1772, overleden Utrecht 10 maart 1837, overlijdt als echtgenoot van Sibilla Martens, en zoon van Sam Penning en nn, volgens genlias en utrecht is hij dan 65 jaar oud,, ondertrouwt Utrecht 8 november 1801 , trouwt Utrecht 24 november 1801 Sibilla Martens, 1763, dochter van Hendricus Martens en Maria Marree, geboren te Utrecht, Harmsteegje, overlijdt als weduwe van Pieter Penning in Utrecht op 26-03-1848, gereformeerd, Catharijne kerk, huw. boek 107, pag 94, dominee: J. Wolterbeek, adres van Pieter Penningh: buiten de Waerdpoort,
 3. Gijsbert Willem Penning, geboren Utrecht 30 augustus 1775
 4. Alleta Penning, geboren Utrecht 27 juli 1777
 5. Zamuel Gerrit Penning, geboren Utrecht 19 juli 1778
 6. Elisabeth Penning, geboren Utrecht 2 februari 1780

  Uit het derde huwelijk
 1. Sebilla Elisabeth Penning, volgt (VII.11)
 2. Karel Frederik Penning, volgt (VII.12)
 3. Aletta Penning, geboren Utrecht 15 februari 1786, overleden Utrecht 12 oktober 1854, overlijdt als weduwe van Ricardus van Hupperlschote, trouwt Ricardus van Huppelschote

VI.6

Hendrik Penning (ouders onder V.2), geboren Utrecht 17 oktober 1751, overleden Utrecht 19 juli 1819, overlijdt als weduwnaar van ... (waarschijnlijk niet te lezen), 64 jaar bij overlijden, het is onzeker of dit dezelfde Hendrik uit 17-10-1751 , als hij het is, zou hij 67 zijn., trouwt Utrecht 8 april 1776 Johanna van der Heijden, het is onzeker of dit huwelijk hoort bij geboorte of overlijden. Wel is , de gehele lijst van geboorten in utrecht bekeken, alternatieven zijn inder, waarschijnlijk, gereformeerd, Buurkerk, huw. boek: 105, pag. 259, , predikant: C. Sigaar

  Uit dit huwelijk
 1. Gijsbertus Penning, geboren Utrecht 28 mei 1778
 2. Johanna Pieternella Penning, geboren Utrecht 22 februari 1784
 3. Johannes Penning, volgt (VII.13)

VI.7

Charlotte Maria Penning (ouders onder V.2), Charlotta Matia Penning, geboren Utrecht 28 november 1753, trouwt(1) Utrecht 8 mei 1777 Jan Hendrik Rector, ger. Buurkerk, huw boek: 105, pag. 284, predikant: Jac Hinlopen, trouwt(2) Utrecht 21 juni 1791 Jan Reijnier Kemeling, Jan Reinier Kemeling, gereformeerd, Cath. kerk, dominee: S. van Beuningen,, huw. boek: 106, pag 185, bij huwelijk is men weduwe van Jan Hendrik Reckter en weduwnaar van , Willemaina van Schaik

  Uit het tweede huwelijk
 1. Gijsbertus Kemeling, 1797, overlijdt ongehuwd in Utrecht op 30-03-1821

VI.8

Pieter Penning (ouders onder V.2), geboren Utrecht 25 oktober 1757, overleden Utrecht 11 januari 1841, overlijdt als weduwnaar van Hendrika Schoonhoven, nadere , informatie: naam moeder niet bekend, trouwt Hendrika Schoonhoven, 1757, , Hendrika overlijdt als huisvrouw van Pieter Penning in Utrecht op 18-09-1840

  Uit dit huwelijk
 1. Dirk Penning, geboren Amsterdam 12 februari 1784
 2. Geijsbertus Penning, geboren Amsterdam 18 september 1785
 3. Jan Penning, geboren Amsterdam 24 augustus 1788
 4. Johanna Margaretha Penning, Johanna Marregreta Penning, geboren Amsterdam 1 november 1792, gedoopt Amsterdam, Hervormd,Amstelkerk 8 november 1792, overleden Utrecht 6 februari 1867, overlijdt als weduwe van Klaas Visscher, trouwt Klaas Visscher

VII.1

Johanna Penning (ouders onder VI.1), geboren Utrecht 25 december 1777, overleden Utrecht 27 mei 1814, ongehuwd bij overlijden, trouwt nn

  Uit dit huwelijk
 1. Maria Johanna Penning, geboren Utrecht 19 augustus 1800
 2. Johanna Penning, geboren Utrecht 27 augustus 1805

VII.2

Samuel Gerrit Penning (ouders onder VI.1), Samuel Gerardus Penning, geboren Utrecht 19 maart 1780, overleden Utrecht 25 december 1862, overlijdt als 82-jarige en als weduwnaar van Elisabeth Gamelkoord, ondertrouwt Utrecht 24 januari 1802 , trouwt Utrecht 9 februari 1802 Elisabeth Gamelkoord, Elisabeth Hamelkoort, 1780, dochter van Bernardus Gamelkoord en Elisabeth Krul, geboren te Utrecht, Koornmarkt, overlijdt als huisvrouw van Samuel Gerrit Penning in Utrecht, 12-05-1854, Bij huwelijk heet hij Samuel Penning, ger. Catharijne kerk, huw. boek 107, pag. 100,, adres: Jufferstraat, dominee: Proff. Segaar

  Uit dit huwelijk
 1. Neeltje Penning, geboren Utrecht 10 maart 1802, overleden Utrecht 12 mei 1819

VII.3

Lambertus Penning (ouders onder VI.1), Gijsbertus Penning, Lambertus Pennink, Bij tweede huwelijk heet hij Abram Pennink; als vader van Cornelia Penning, heet hij Albertus Penning, bij geboorte Lambertus Pennink, geboren Utrecht 4 augustus 1782, ondertrouwt(1) Utrecht 20 november 1808 , trouwt Utrecht 3 januari 1809 Apolonia Hubers, polonia Huijbers, 1785, dochter van Nicolaas Hubers en Gerritje Muis, overlijdt in Utrecht op 15-02-1830 als huisvrouw van Albertus Penning, gereformeerd, Catharijne kerk, dominee: G. van Beuningen, huw. boek: 107, pag. 300, bij huwelijk heet hij Lambertus Penning en zij Apolonia Hubers, trouwt(2) Utrecht 18 augustus 1830 Dirkje van Gorkom, 26-03-1809, dochter van Leendert van Gorkom en Matje Comeseel, gedoopt in de Jacobikerk in Utrecht op 09-03-1809, Abram Pennink is weduwnaar van Apolonia Hubers, bij het huwelijk was hij stalknecht, zij was naaister

  Uit het eerste huwelijk
 1. Willemina Penning, geboren Utrecht 26 oktober 1809, gedoopt Utrecht 8 oktober 1809
 2. Gerrigje Penning, volgt (VIII.1)
 3. Neeltje Penning, Cornelia Penning, geboren Utrecht 12 december 1816, 14-12-1816, overleden Utrecht 17 augustus 1818
 4. Clanisa Cornelia Penning, geboren Utrecht 7 maart 1822
 5. Albertus Abraham Penning, geboren Amsterdam 7 oktober 1826

  Uit het tweede huwelijk
 1. Dirk Gijsbertus Pennink, geboren Utrecht 26 april 1831, overleden Utrecht 23 oktober 1831
 2. NN Penning, geboren Utrecht 14 juni 1832, overleden Utrecht 14 juni 1832, levenloos geboren
 3. Dirk Gijsbertus Penning, geboren Utrecht 7 december 1833
 4. Samuel Gerardus Salentijn Penning, geboren Utrecht 23 december 1836, aangiftedatum, overleden Utrecht 22 maart 1839
 5. Carel Penning, geboren Utrecht 23 december 1836, aangiftedatum, overleden Utrecht 2 mei 1838
 6. Carolina Penning, geboren Utrecht 5 februari 1839
 7. Wilhelmina Gerardina Appolinia Penning, geboren Utrecht 30 mei 1840
 8. Marinus Penning, geboren 27 mei 1842
 9. Gerdina Penning, geboren 00-00-1848, overleden 25 mei 1848
 10. Samuel Gerardus Penning, overleden 1 juni 1848

VII.4

Catrina Penning (ouders onder VI.1), geboren Utrecht 26 november 1784, trouwt nn

  Uit dit huwelijk
 1. Jacobus Penning, geboren Utrecht 16 september 1806, overleden Utrecht 21 november 1811

VII.5

Samuel Penning (ouders onder VI.2), Samuel Gerardus Penning, geboren als Samuel Harmsen, geboren Utrecht 3 juli 1781, overleden Utrecht 24 september 1833, overlijdt: gehuwd met Anna Mulder, ondertrouwt Utrecht 4 mei 1806 , trouwt Utrecht 20 mei 1806 Antje Mulder, Anna Mulder, gereformeer, Catharijne kerk, huw. boek 107, pag. 234, dominee: G. Masman

  Uit dit huwelijk
 1. Hendrik Jacobus Penning, volgt (VIII.2)
 2. Carel Penning, geboren Utrecht 9 oktober 1808
 3. Helena Adriana Penning, helft van tweeling, geboren Utrecht 24 oktober 1810
 4. Anna Elisabeth Penning , lid van tweeling, geboren Utrecht 24 december 1810, overleden Utrecht 2 juli 1866, als weduwe van Arie Romijn, trouwt Arie Romijn
 5. Casper Carel Penning, geboren Utrecht 13 augustus 1813
 6. NN Penning, geboren Utrecht 10 juni 1815, overleden Utrecht 10 juni 1815, levenloos geboren
 7. Gerarda Penning, geboren Utrecht 21 juni 1816
 8. Carel Penning, volgt (VIII.3)
 9. Hendrica Jacoba Penning, geboren Utrecht 3 november 1821, overleden Utrecht 21 november 1850, overlijdt als huisvrouw van Hendrik de Lang, trouwt Hendrik de Lang
 10. Samuel Gerardus Penning, geboren Utrecht 15 augustus 1823, overleden Utrecht 20 maart 1831
 11. NN Penning, geboren Utrecht 1 mei 1826, overleden Utrecht 1 mei 1826, levenloos geboren

VII.6

Abraham Penning (ouders onder VI.2), geboren Utrecht 00-00-1795, overleden Utrecht 1 juli 1862, overlijdt als gehuwd met Maria Cornelia Matthijssen, trouwt Utrecht 5 september 1821 Maria Matthijssen, Maria Cornelia Matthijssen, Utrecht, 1794, dochter van Franciscus Matthijssen en Adriana van Schooneveld

  Uit dit huwelijk
 1. Hendrik Jacobus Penning, volgt (VIII.4)
 2. Antje Penning, volgt (VIII.5)
 3. Johannes Penning, volgt (VIII.6)
 4. Adriana Penning, geboren Utrecht 29 augustus 1825, aangiftedatum, overleden Utrecht 4 september 1829
 5. Maria Cornelia Penning, geboren Utrecht 27 januari 1830, aangiftedatum, overleden Utrecht 25 september 1835
 6. NN Penning, geboren Utrecht 19 januari 1838, overleden Utrecht 19 januari 1838, doodgeboren kind

VII.7

Johannes Penning (ouders onder VI.2), geboren Utrecht 3 april 1799, overleden Utrecht 10 februari 1867, bij overlijden: gehuwd met Pieternella Zweije en weduwnaar van , Catharina Lobel, trouwt(1) Utrecht 23 april 1823 Catharina Lobel, Haarlem, 1796, dochter van Maggie Lobel en Maria Vrijdag, trouwt(2) Utrecht 19 september 1855 Pieternella Zweije, Utrecht, 1805, dochter van Hendrikus Zweije en Hendrica van Doorn, Pieternella is weduwe van Andries Mesman en Johannes is weduwnaar, van Catharina Lobel

  Uit het eerste huwelijk
 1. Johannes Penning, geboren Utrecht 11 januari 1822, overleden Utrecht 20 oktober 1824

VII.8

Johanna Maria Penning (ouders onder VI.4), geboren Utrecht 30 juni 1790, trouwt Utrecht 25 september 1811 Johannes de Nigtere, Johannis de Nigteren, Utrecht, 1790, zoon van Willem de Nigtere en Hendrika Wilhelmina Boekloon

  Uit dit huwelijk
 1. Hendrika Wilhelmina de Nigtere, Utrecht, 24-08-1812
 2. Jannigje de Nigteren, Utrecht, 07-07-1814
 3. Elisabeth de Nigteren, Utrecht, 05-11-1815

VII.9

Gradus Samuel Pennin (ouders onder VI.4), Gradus, Samuel Pennin, geboren Utrecht 24 juni 1795, overleden Utrecht 23 januari 1862, overlijdt als weduwnaar van Catharina Enkelaar, trouwt Zeist 16 juni 1821 Catharina Enkelaar, Utrecht, 1792, dochter van moeder Hendrikje Enkelaar, niet gecontroleerd: Zeist, 04-04-1792, overlijdt in Zeist 06-08-1878

  Uit dit huwelijk
 1. Johanna Pennin, volgt (VIII.7)
 2. Johannes Pennin, volgt (VIII.8)
 3. Hendrica Pennin, ook Hendrika Pennin, geboren Zeist 29 augustus 1825, overleden Zeist 13 december 1842
 4. Barendina Pennin, geboren Zeist 5 december 1827, overleden Zeist 10 oktober 1829, Kantoor Amersfoort
 5. Gerardus Samuel Pennin, volgt (VIII.9)
 6. Barendina Pennin, volgt (VIII.10)
 7. Cornelia Pennin, geboren Zeist 6 oktober 1834, overleden Zeist 15 maart 1836
 8. Kornelis Pennin, geboren Zeist 2 mei 1836, overleden Zeist 7 maart 1838
 9. Cornelia Pennin, geboren Zeist 9 augustus 1838, overleden Zeist 21 maart 1840

VII.10

Laura Adriana Penning (ouders onder VI.4), geboren Utrecht 24 september 1797, trouwt nn

  Uit dit huwelijk
 1. Neeltje Penning, geboren Utrecht 11 november 1821

VII.11

Sebilla Elisabeth Penning (ouders onder VI.5), Sebilla Elizabetha Penning, Sybilla Elisabeth Penning, Sebilla Elizabetta, Sibilla Elisabeth, geboren Utrecht 17 oktober 1784, overleden Utrecht 18 april 1856, overlijdt als huisvrouw van Johannes Tijlkens, ondertrouwt Utrecht 5 augustus 1810 , trouwt Utrecht 19 augustus 1910 Johannes Teijlkens, Johannes Tijlkens, Johannes Tylkens, geref. Catharijne kerk, predikant L.J. Beverlo-Brouwer, huw. boek 107, pag 351, ook rechterlijk huwelijkSibilla Elisabeth Penning met Johannes Teylkens

  Uit dit huwelijk
 1. Cornelis Johannes Teijlkens, 1811, overlijdt te Utrecht op 09-11-1813
 2. Elisabeth Sophis Tijlkens, Utrecht, 11-05-1813
 3. Samuel Cornelis Tijlkens, Utrecht, 25-02-1816
 4. Sophia Wilhelmina Tijlkens, Utrecht, 24-09-1817

VII.12

Karel Frederik Penning (ouders onder VI.5), Carel Frederik Penning, geboren Utrecht 11 november 1787, trouwt Utrecht 6 december 1812 Pouliena van Es, Pauwlina van Es, Paulina van Es, Pouwelina van Es, Utrecht, 1883, dochter van Paulus van Es en Bartje Vonck

  Uit dit huwelijk
 1. Angenita Pauwlina Penning, geboren Utrecht 30 juli 1813, overleden Utrecht 28 maart 1814
 2. Carel Fredrik Penning, volgt (VIII.11)
 3. Paulus Jacobus Penning, volgt (VIII.12)

VII.13

Johannes Penning (ouders onder VI.6), geboren Utrecht 9 januari 1788, overleden Utrecht 19 december 1828, overlijdt als echtgenoot van Susanna Elisabeth Dorr, als 42 jarige, ondertrouwt Utrecht 15 mei 1808 , trouwt Utrecht 31 mei 1808 Susanna Elisabeth D_rr, Susanna Elisabeth Dor, zie ook Susanna Elisabeth Penning en dochter Everdina Penning, ??? bij 2e en 3e huwelijk van zoon Johannes wordt Sijntje Schulart als, moeder genoemd (idem bij overlijden), huwlijksboek 107-286, Janskerk, ger., dominee Huisman

  Uit dit huwelijk
 1. Hendrik Jacobus Penning, geboren Utrecht 5 oktober 1808, gedoopt Utrecht 9 oktober 1808, overleden
 2. Hendrik Johan Jacobus Penning, geboren Utrecht 8 september 1810, gedoopt Utrecht 9 september 1810, overleden Utrecht 17 augustus 1814
 3. Dora Johanna Penning, volgt (VIII.13)
 4. Antje Penning, Anna Penning, geboren Utrecht 17 maart 1817, overleden Utrecht 29 juli 1817
 5. Johannes Penning, volgt (VIII.14)
 6. Susanna Elisabeth Penning, volgt (VIII.15)
 7. Hendrik Jacobus Penning, geboren Utrecht 12 september 1825, aangiftedatum als Hendrik Penning, overleden Utrecht 15 augustus 1831
 8. Maria Penning, geboren Utrecht 6 mei 1828, aangiftedatum, overleden Utrecht 12 juni 1831
 9. Johanna Penning, geboren Utrecht 6 mei 1828, aangiftedatum, overleden Utrecht 8 februari 1834

VIII.1

Gerrigje Penning (ouders onder VII.3), geboren Amersfoort 5 maart 1812, trouwt Amsterdam 3 februari 1848 Willem Muller, mogelijk is Willem Muller de vader van de kinderen

  Uit dit huwelijk
 1. Gerredina Apollonia Penning, Gerredina Apollonia Muller, geboren Amsterdam 23 mei 1835
 2. Willem Johan Penning, volgt (IX.1)

VIII.2

Hendrik Jacobus Penning (ouders onder VII.5), geboren Utrecht 29 oktober 1806, overleden Utrecht 28 november 1868, bij overlijden: gehuwd met Adriana Visser, trouwt Utrecht 28 oktober 1829 Adriana Visser, 1808, dochter van Hendrik Visser enJohanna Palada

  Uit dit huwelijk
 1. Adriana Hendrica Penning, geboren Utrecht 7 december 1830, aangiftedatum, trouwt Utrecht 4 oktober 1871 Johannes Hendrik Evertsen, 1836, zoon van Martinus Evertsen en Catharina Hillekers
 2. Johanna Penning, geboren Utrecht 18 april 1832, aangiftedatum, overleden Utrecht 21 mei 1832
 3. NN Penning, geboren Utrecht 1 februari 1833, overleden Utrecht 1 februari 1833, levenloos geboren
 4. Johanna Penning, geboren Utrecht 25 november 1837, aangiftedatum, trouwt Utrecht 18 april 1866 Franciscus Ferdinandus H. Scheffers, Maastricht, 1840, zoon van Christianus Scheffers en Maria Josephina Delage
 5. Charlotta Penning, geboren Utrecht 17 december 1839, aangiftedatum 19-12-1839, trouwt Utrecht 8 juni 1864 Hendrik Evertsen, 1841, zoon van Martinus Evertsen en Catharina Hillekers
 6. Samuel Gerardus Penning, geboren Utrecht 17 mei 1842, familysearch.com, overleden Utrecht 24 februari 1845
 7. Adriana Penning, geboren Utrecht 28 mei 1846, aangiftedatum, overleden Utrecht 27 september 1847
 8. Samuel Gerardus Penning, geboren Utrecht 11 december 1847, familysearch.com, overleden Utrecht 1 september 1849

VIII.3

Carel Penning (ouders onder VII.5), familysearch.com, geboren Utrecht 2 mei 1818, trouwt nn

  Uit dit huwelijk
 1. Samuel Gerardus Penning, geboren Rotterdam 28 april 1846

VIII.4

Hendrik Jacobus Penning (ouders onder VII.6), Hendrik Penning, geboren Utrecht 28 december 1821, trouwt Dordrecht 14 mei 1851 Maaijke van Zuilichem, Dordrecht, 1829

  Uit dit huwelijk
 1. Pieter Abraham Penning, volgt (IX.2)

VIII.5

Antje Penning (ouders onder VII.6), geboren Leiden , overleden Delft 21 april 1896, 73 jaar oud, ondertrouwt Leiden 12 augustus 1853 Hendrik Christiaanse, Leiden, 1823, zoon van Willem Christians en Helena van Loon,, overlijdt te Delft op 01-07-1882 als echtgenote van Antje Penning

  Uit dit huwelijk
 1. Willem Hendrik Christiaanse , Rotterdam, 1855, trouwt in Delft op 05-11-1884 met Maria Helena Diepenbach, Leiden, 1861
 2. Maria Cornelia Christiaanse, Leiden, 1858, trouwt in Delft op 14-05-1884 met Johannes Bernardus de Jong, Delft, 1860
 3. Adriana Christiaanse, Leijden, 1860, sterft in Delft op 20-05-1862
 4. Helena Christiaanse , Delft, 08-02-1862, overlijdt te Delft, 19-09-1863
 5. Geertruida Christiaanse, Delft, 23-12-1863
 6. Antje Christiaanse, Delft, 12-02-1866, overlijdt te Delft, 05-05-1866

VIII.6

Johannes Penning (ouders onder VII.6), geboren Utrecht 2 januari 1828, aangiftedatum, overleden Utrecht 12 februari 1907, overlijdt als weduwnaar van Geertruij La Maitre, trouwt Utrecht 9 november 1859 Geertruij la Maitre, Utrecht, 1827, dochter van Jacobus la Maitre en Jacoba Dolleman

  Uit dit huwelijk
 1. Maria Cornelia Penning, geboren Utrecht 16 september 1860, aangiftedatum, overleden Utrecht 12 januari 1861
 2. Jacobus Penning, familysearch.com, geboren Utrecht 21 februari 1863
 3. Johannes Penning, geboren Utrecht 12 augustus 1864, aangiftedatum, overleden Utrecht 9 november 1938, overlijdt als echtgenoot van Geertruida van Schaik, trouwt Utrecht 2 februari 1887 Geertruida van Schaik , Utrecht, 1862, dochter van Johannes Frederik van Schaik en , Geertruij van Geest

VIII.7

Johanna Pennin (ouders onder VII.9), Jansje Pennin, geboren Zeist 27 oktober 1821, overleden Zeist 3 maart 1876, registratie in Wijk bij Duurstede op 27-06-1876 als huisvr. van Corstiaan, van Staveren, trouwt Woerden 30 mei 1845 Korstianis van Staveren, Corstiaan van Staveren, Korstianus van Staveren, Woerden, 1817, zoon van Adam van Staveren en Everina Sateur, Corstiaan van Staveren overlijdt in Zeist op 02-03-1884 als weduwnaar van , Johanna Pennin

  Uit dit huwelijk
 1. Maria Magdalena van Staveren, Zeist, 1865, overlijdt te Culemborg, 27-06-1920, trouwt met Evert van Meenen
 2. Adam van Staveren, Utrecht, 1852, overlijdt in Utrecht, 07-01-1939

VIII.8

Johannes Pennin (ouders onder VII.9), geboren Zeist 6 augustus 1823, overleden Utrecht 23 juli 1895, gehuwd met Margatha van Helden, trouwt Utrecht 10 april 1844 Margaretha van Helden, Rotterdam, 1815, dochter van Maarten van Helden en Elisabeth Kase

  Uit dit huwelijk
 1. Gerardus Samuel Penning, volgt (IX.3)
 2. Margaretha Helena Pennin, geboren Utrecht 25 november 1851, aangiftedatum, trouwt Utrecht 7 juli 1886 Willem Frederik Koel, Utrecht, 1857, zoon van Marinus Johannes Koel en Maria Catharina , Margaretha Rackee
 3. Johanna Marharetha Pennin, geboren Utrecht 3 mei 1853, aangiftedatum, overleden Utrecht 8 juni 1853
 4. Johanna Margaretha Penning, geboren Utrecht 2 januari 1855, aangiftedatum, overleden Utrecht 14 maart 1932, trouwt Hendrik Frederik Grondijs

VIII.9

Gerardus Samuel Pennin (ouders onder VII.9), Samuel Pennin, geboren Zeist 18 mei 1829, overleden Zeist 13 juni 1894, overlijdt als gehuwd met Gijsberta Witteveen, 65 jaar, trouwt Zeist 24 november 1853 Gijsberta Witteveen, Amersfoort, 1827, dochter van Dirk Witteveen en Alijda Vries, niet gecontroleerd: 03-02-1827, overlijdt 18-04-1897 als weduwe van Gerardus Samuel Pennin

  Uit dit huwelijk
 1. Gerarda Pennin, geboren Zeist 11 januari 1854, overleden Zeist 25 juli 1854
 2. Dirk Pennin, volgt (IX.4)
 3. Catharina Pennin, volgt (IX.5)
 4. Aleida Gerarda Pennin, geboren Zeist 17 mei 1861, trouwt Zeist 9 december 1880 Johannes Josephus Keijzer, Leiden, 1847, zoon van Johannes Wilhelmus Keijzer en Anna Maria Th. Rutte
 5. Gerhard Pennin, geboren Zeist 28 juli 1864, overleden Zeist 24 juni 1883

VIII.10

Barendina Pennin (ouders onder VII.9), geboren Zeist 18 januari 1832, overleden Utrecht 11 december 1925, als weduwe van Dirk van Breenen, 93 jaar, trouwt Zeist 7 december 1854 Dirk van Breenen, Zeist, 1826, zoon van Teunis van Breenen en Geertruij Tak, Dirk van Breenen overlijdt in Zeist op 07-12-1905 als man van Barendina Pennin

  Uit dit huwelijk
 1. Teunis van Breenen, Zeist 27-11-1856, nog veel meer kinderen
 2. Gijsberta van Breenen, Zeist, 1873, trouwt met Isaak de Fuijk, Utrecht, 1866, op 21-08-1902 in Zeist , Isaak is zoon van Fredrik de Fuijk en Wilhelmina Tas, na diens overlijden , met Abram Lamens, Harderwijk, 1873, gescheiden van Johanna Hupse, , zoon van Nicolaas Lamens en Catharina Snabel in Utrecht op 24-01-1912

VIII.11

Carel Fredrik Penning (ouders onder VII.12), Carel Frederik Penning, geboren Utrecht 13 april 1815, trouwt Amsterdam 3 juli 1839 Johanna Maria Teebra, Johana Tebra, 1813, overlijdt te Amsterdam, 28-05-1851, op basis van huiszittenhuizen Amsterdam, 2x in archief Amsterdam, volgens een van deze twee staat er bij: uit Hoorn, , hij is daar Weduwnaar van Johanna Maria Teebra , (huizenbezitter in 1851, 1852, 1853), daar lijkt ook een tweede huwelijk genoemd met , Anna Magdalena van der Voel uit 1811, getuige: broer Paulus Jacobus Penning, bij het huwelijk is Johanna Maria winkelierster. De moeder van Carel Frederik, (Paulina van Nes) was naaister. Paulus Jacobus en Carel Frederik , waren kleermaker.

  Uit dit huwelijk
 1. Paulina Johanna Penning, geboren Amsterdam 9 september 1839
 2. Johannes Paulus Penning, volgt (IX.6)
 3. Johannes Hocker, geboren Amsterdam 00-00-1844

VIII.12

Paulus Jacobus Penning (ouders onder VII.12), geboren Utrecht 19 oktober 1817, 21-01-1817, trouwt Amsterdam 27 maart 1839 Naatje Schimpff, 1819, minderjarige dochter van Adam Schinff, werkman en Naatje Eveleens, , wonende alhier, bij huwelijk is vader overleden, moeder is naaister, wonende Alhier ter Eene, (Amsterdam), huwelijk in gezelschap van moeder van bruidegom en ouders van bruid., getuige: Johannes van Esch, neef der echtgenoote, Schoenmakers, 39 jr, en , getuige: Carel Frederik Penning, broeder des echtgenoote, getuige: Barend Memerie Jansen, timmerman, 34 jaar , getuige: Johanna Philips, Schoenmaker, oud 31 jr, allen wonende alhier

  Uit dit huwelijk
 1. Paulus Jacobus Penning, volgt (IX.7)
 2. Bernard Jacob Penning, volgt (IX.8)

VIII.13

Dora Johanna Penning (ouders onder VII.13), geboren Utrecht 22 juni 1813, trouwt Johan Christoph Weidner

  Uit dit huwelijk
 1. Johan Hendrik Weidner, Utrecht, 1847,, trouwt in Oud-Beijerland op 21-02-1889 met Johanna Margaret van der Sluijs,, Amsterdam, 1852, dochter van Johannes van der Sluijs en Willemina Fredrika , Meemelink, Johan Hendrik is weduwnaar van Hermina Catharina Hoenders

VIII.14

Johannes Penning (ouders onder VII.13), geboren Utrecht 5 januari 1819, overleden Utrecht 25 juli 1871, als gehuwd met Clasina Loevesijn, eerder weduwnaar van , Cornelia de Konig later van Ma... , als ouders staan vermeld: Johannes Penning en Sijntje Schulart, trouwt(1) Utrecht 31 juli 1844 Cornelia De Koning, Amsterdam, 1818, dochter van Cornelis de Koning en Anna Mietje Witte, erkend: Maria Clasina geb. 11-01-1844, trouwt(2) Utrecht 31 juli 1844 Magcheltje Hogendoorn, Magcheltje Hoogendoorn, Lange Ruige Weide, 1815, dochter van Klaas Hogendoorn en Annigje , Bergshoef, bij huwelijk: weduwnaar van Cornelia de Koning en weduwe van Adrianus van , Vliet, volgens www.stamboomonderzoek: zoon: Jacob Penning 1844 tot 30-09-1846, (overleden te Utrecht), en: Jannigje Alberta Penning: 1846 tot 31-10-1846, Utrecht, trouwt(3) Utrecht 11 januari 1871 Clasina Loevesijn, Utrecht, 1821, dochter van Cornelis Loevesijn en Elisabeth Adelaar, bruidegom is weduwnaar van Magchieltje Hogendoorn

  Uit het eerste huwelijk
 1. Johannes Penning, geboren Utrecht 6 oktober 1845, aangiftedatum, overleden Amsterdam 26 juli 1886, overlijdt bij de Palingoproer, achief 5. 96v, trouwt Utrecht 1 juni 1870 , gescheiden Rotterdam, 06-01-1879 Helena Kok, Benschop, 1849, dochter van Willem Kok en Hendrika van Hezik, Helena Johanna Penning overlijdt op 29-08-1870, 12 dagen na geboorte, in Utrecht, Waarschijnlijk is dit de Johannes Penning die in Amsterdam bij het , palingoproer overlijdt.
 2. Anthonie Franciscus Penning, geboren Utrecht 5 juni 1848, aangiftedatum, overleden Utrecht 7 september 1849

  Uit het tweede huwelijk
 1. Susanna Elisabeth Penning, geboren Utrecht 12 augustus 1850, aangiftedatum, overleden Utrecht 26 oktober 1850
 2. Anthonie Franciscus Penning, volgt (IX.9)
 3. Christina Penning, geboren Utrecht 26 november 1860, aangiftedatum, overleden Utrecht 5 september 1936, als weduwe van Anthonius Gijsbertus van Schaik, trouwt Anthonius Gijsbertus van Schaik

VIII.15

Susanna Elisabeth Penning (ouders onder VII.13), geboren Utrecht 22 juli 1821, 23-07-1821, trouwt nn

  Uit dit huwelijk
 1. Marretje Penning, familysearch.com, moederschap op naamgelijkheid, geboren Amsterdam 20 juli 1867

IX.1

Willem Johan Penning (ouders onder VIII.1), geboren Amsterdam 21 januari 1837, archief 1837, 2, 54, overleden Amsterdam 5 april 1886, archief 3. 49, trouwt Amsterdam 13 februari 1862 Susanna Frederika Hofman

  Uit dit huwelijk
 1. Johann Wilhelm Penning, volgt (X.1)
 2. Susanna Frederika Penning, geboren 25 mei 1865
 3. Wilhelmina Johanna Penning, geboren Amsterdam 29 december 1866, familysearch.com
 4. Apollonia Gerardina Penning, geboren 18 augustus 1876

IX.2

Pieter Abraham Penning (ouders onder VIII.4), geboren Dordrecht 00-00-1853, trouwt Den Helder 24 december 1879 Flora Christina Siesterman van Ooije, Gorinchem, 1861, dochter van marselis Johannes Siesterman van Ooije en , Regina Magdalena Kloos, beroep bg: constabelsmaat bij de marine; beroep vader bg: , steenhouwer; beroep vader bd: fourier bij corps mariniers

  Uit dit huwelijk
 1. Hendrik Jacobus Penning, geboren 00-00-1881, overleden Amersfoort 11 januari 1955, trouwt Den Haag 20 oktober 1920 Wijnandina Catharina Molin, Wijnandina Catharina Molier, trouwt Jacoba Molin, Jacoba Molier

IX.3

Gerardus Samuel Penning (ouders onder VIII.8), geboren Utrecht 15 april 1848, aangiftedatum, overleden Utrecht 10 maart 1920, bij overlijden was hij gehuwd met Gerritje van laar, eerder was , hij weduwnaar van Margaretha Hendrika van Maurik en daarna van , Wilhelmina Martha Kreijkamp, overlijden wordt ook gemeld in het Utrechts nieuwsblad, trouwt(1) Utrecht 3 november 1869 Margritha Hendika van Mourik, Buren, 1840, dochter van Hendrikus Matheus van Mourik en Maria van der Lingen, zij overlijdt op 17-12-1872 als gehuwd met Gerardus Samuel Penning, trouwt(2) Utrecht 26 februari 1873 Wilhelmina Martha Kreijkamp, Utrecht, 1844, dochter van Jan Kreijkamp en Cornelia Zuijthof, zij overlijdt op 15-06-1884 als 38 jarige en gehuwd met Gerardus, Samuel Penning en weduwe van Hermanus Johannes Smit, weduwnaar van Margritha H. van Mourik en weduwe van Hermanus J. Smit, trouwt(3) Nijkerk 21 januari 1885 Gerritje van Laar, Nijkerk, 1854, dochter van Aalt van Laar en Johanna van de Kuilen, Gerritje van Laar overlijdt in Utrecht op 25-04-1931 als weduw van Gerardus , Samuel Penning, weduwnaar van Wilhelmina Martha Kreijkamp en weduws van Derk Bakker

  Uit het eerste huwelijk
 1. Margritha Johanna Hendrika Penning, geboren Utrecht 16 september 1870, overleden Utrecht 28 januari 1955, bij overlijden weduwe van Christiaan Koelť, trouwt Utrecht 13 december 1900 Marinus Johannes Koele, 1862, zoon van Marinus Johannes Koele en Maria Catharina Margaretha Rackee, trouwt Utrecht 15 mei 1919 Christiaan Koelť, zoon van Marinus Johannes Koele en Maria Catharina Margaretha Rackee, Bij huwelijk is weduwnaar van Johanna Clasina le Chambre en zij is , weduwe van marinus Johannes Koele
 2. Maria Penning, geboren Utrecht 11 juni 1872, overleden Utrecht 16 juni 1953, weduwe van Adrianus Gerritsen, trouwt Utrecht 2 december 1891 Adrianus Gerritsen, Utrecht, 1868, zoon van Lammert Gerritsen en Johannan Pieternella , Mulder

  Uit het tweede huwelijk
 1. Johanna Penning, geboren Utrecht 4 september 1873, overleden Utrecht 16 september 1873
 2. nn Penning, geboren Utrecht 12 juli 1874, overleden Utrecht 12 juli 1874
 3. Johanna Penning, geboren Utrecht 24 januari 1876, overleden Utrecht 21 juli 1876
 4. Johannes Penning, geboren Utrecht 27 maart 1877, overleden Utrecht 20 april 1877
 5. Johannes Penning, geboren Utrecht 23 december 1878, aangiftedatum, overleden Utrecht 25 september 1959, gehuwd met Koosje Nieuwkerk, trouwt Utrecht 12 september 1906 Koosje Nieuwkerk, Utrecht, 1883, dochter van Anthonius Johannes Nieuwkerk en Theodora Maria van , Hirtum
 6. Wilhelmina Martha Penning, geboren Utrecht 7 juni 1880, overleden Utrecht 4 september 1880
 7. Gerarda Wilhelmina Martha Penning, geboren Utrecht 3 april 1882, overleden Utrecht 17 mei 1882
 8. nn Penning, geboren Utrecht 27 augustus 1883, overleden Utrecht 27 augustus 1883

  Uit het derde huwelijk
 1. nn Penning, geboren Utrecht 16 september 1885, overleden Utrecht 16 september 1885
 2. Aalt Penning, volgt (X.2)
 3. Jacobus Penning, geboren Utrecht 10 december 1887, aangiftedatum, overleden Utrecht 18 maart 1888
 4. Jacobus Penning, geboren Utrecht 19 januari 1889, overleden Utrecht 14 juli 1889
 5. Gerardus Samuel Penning, geboren 5 juli 1891, overleden Urecht 5 augustus 1891
 6. Gerardus Samuel Penning, geboren Utrecht 7 augustus 1893, aangiftedatum, overleden Utrecht 1 maart 1898
 7. Helena Margarethe Panning, geboren Utrecht 19 april 1895
 8. Gerrit Penning, geboren Utrecht 27 december 1896
 9. Johanna Penning, geboren Utrecht 7 maart 1898, overleden Utrecht 18 maart 1898

IX.4

Dirk Pennin (ouders onder VIII.9), geboren Zeist 15 mei 1855, overleden Zeist 12 juni 1921, 66 jaar, weduwnaar van Gerritje Busbroek, trouwt Zeist 5 februari 1885 Gerritje Busbroek, 1865, dochter van Willem Busbroek en Johanna Renes, niet gecontroleerd: 25-05-1864, zij overlijdt in Zeist op 17-01-1917 als 52 jarige, als gehuwd met Dirk Pennin

  Uit dit huwelijk
 1. Johanna Pennin, geboren Zeist 12 april 1885, overleden Utrecht 13 januari 1938, trouwt Zeist 16 september 1915 Cornelis Peterse, Utrecht, 1882, zoon van Cornelis Peterse en Adriana Kanters
 2. Gerardus Samuel Pennin, geboren Zeist 25 januari 1887, trouwt Zeist 17 oktober 1912 Teuntje van Bloemendaal, Zeist, 1889, dochter van Gijsbertus van Bloemendaal en Alijda van de Kamp, 1 dochter
 3. Gijsberta Pennin, geboren Zeist 27 februari 1889, trouwt Zeist 8 februari 1912 Willem Muilenburg, Gorinchem, 1889, zoon van Willem Muilenburg en Johanna van Hofwegen, Willem Muilenberg overlijdt als 28jarige in Zeist, 27-04-1917 als, gehuwd met Gijsbertha Pennin
 4. Willemina Pennin, geboren Doorn 5 november 1890, gedoopt Doorn 6 november 1890, overleden Hilversum 5 februari 1938, als echtgenote van Louwrens van der Tang, trouwt Zeist 3 september 1914 Lourens van der Tang, Scheveningen, gem 's-Gravenhage, 1891, zoon van Maarten van der Tang, en Hermina Femmetje van den Berg
 5. Catharina Pennin, geboren Zeist 9 september 1892, trouwt Zeist 17 juni 1920 Johannes Jacobus van de Weert, Zeist, 1891, zoon van Willem Johannes van de Weert en Jannetje van Drie
 6. Dirk Pennin, geboren Zeist 5 juli 1894, overleden Zeist 22 oktober 1951, trouwt Zeist 24 oktober 1929 Josina Sophia Schweitz, ook Joina Sophia Schweitz, Utrecht, 1902, dochter van Willem Frederik Schweitz en Josina Sophia Lak, een dochter Pennin
 7. nn Pennin, geboren Zeist 4 februari 1896, overleden Zeist 4 februari 1896
 8. Kors Pennin, volgt (X.3)
 9. Gerritje Pennin, volgt (X.4)
 10. Petrus Everardus Pennin, volgt (X.5)
 11. Franciscus Johannes Pennin, geboren Zeist februari 1904, overleden Zeist 4 augustus 1904

IX.5

Catharina Pennin (ouders onder VIII.9), geboren Zeist 14 maart 1858, Bij geboorte heet vader Gerardu SamuŽl Pennin en ondertekent Penning, overleden Zeist 6 juli 1922, als 64 jarige en gehuwd met Anton Renes, trouwt Zeist 18 november 1880 Anton Renes, Zeist, 1857, zoon van Kors Renes en Elizabeth van der Hijden, Anton Renes overlijdt in Eindhoven, 06-02-1927 als weduwnaar van Catharina, Pennin

  Uit dit huwelijk
 1. Johanna Renes, Zeist, 1898, trouwt 16-06-1921 in Zeist met Joannes Franciscus Nemsdael,, Antwerpen, 1895, zoon van Philippus Josephus Nemsdael en Catharina Schroeijers, ook dochters trouwen in Zeist in 1910, 17, 1920, 1921, zoon trouwt in 1905

IX.6

Johannes Paulus Penning (ouders onder VIII.11), geboren Amsterdam 19 januari 1842, 20-01-1942, , trouwt Agatha Johanna van der Kroef

  Uit dit huwelijk
 1. Clasina Cornelia Penning, geboren Amsterdam 24 januari 1877, archiefkaart 1, 147v
 2. Johannes Paulus Penning, volgt (X.6)
 3. Christiaan Jacobus Penning, geboren Amsterdam 28 maart 1884, trouwt Amsterdam 28 december 1921 Anna Magdalena Ledoe, Amsterdam, 1885, dochter van Pieter Ledoe en Anna Magdalena Schroder, Christiaan Jacobus is kleermaker. Anna Magdalena is winkelierster, en haar vader is nachtwaker

IX.7

Paulus Jacobus Penning (ouders onder VIII.12), geboren Amsterdam 3 november 1843, Raounstraat, kanton 4, nr. 60. (bij geboorte zoon Paulus Jacobus) , getuige: Nicolaas Doesburg (50 jaar, beroep moeilijk leesbaar, , Noordermarkt 44 ), getuige: Johan Otto Kolkmeyer, broodbakker, 38 jaar,, Ramenstraat 161, overleden Amsterdam 17 september 1904, trouwt Amsterdam 24 september 1863 Susanna Johanna Bertina Eliveld, Amsterdam, 09-01-1846, archief 9. 56v

  Uit dit huwelijk
 1. Johannes Penning, volgt (X.7)
 2. Jacoba Alida Petronella Penning, geboren Amsterdam 29 maart 1877, archief 3. 96, gedoopt Amsterdam 31 maart 1877
 3. Paulina Jacoba Penning, volgt (X.8)
 4. Aaltje Penning, geboren 6 mei 1871
 5. Everardus Paulus Penning, volgt (X.9)

IX.8

Bernard Jacob Penning (ouders onder VIII.12), Bernardus Jacobus Penning, geboren Amsterdam 7 februari 1848, B.J. Penning staat website als kind en bij Gezinskaart Amsterdam, met geboortedatum, overleden Amsterdam 11 september 1925, volgens de gezinskaart is er geen sprake van partner of kinderen, is gekomen met Pieter Paulus ... de Vries, trouwt Johanna Gesina Helena Beumer

  Uit dit huwelijk
 1. Paulus Jacobus Penning, geboren Amsterdam 8 januari 1877, archiefkaart 1. 42v, vader is kantoorbediende en 28 jaar oud, adres: ..Woningstraat 25, getuige: Paulus Jacobus Penning, winkelier, wonende aan de Keizerstraat 21, getuige: Geert ..Mestingmeijer.., van beroep ...man, Nieuwstraat 2
 2. Bernardus Jacobus Penning, geboren Vlissingen 17 april 1879

IX.9

Anthonie Franciscus Penning (ouders onder VIII.14), geboren Utrecht 27 april 1857, aangiftedatum, overleden Utrecht 26 februari 1938, overlijdt als weduwnaar van Elisabeth Werts, trouwt Utrecht 26 september 1877 Elisabeth Werts, Breda, 1857, dochter van Hendrik Werts en Maria Elisabeth Rowaan, Erkend zoon Hendricus geb. Utrecht 12-04-1877

  Uit dit huwelijk
 1. Hendricus Penning, geboren Utrecht 12 april 1877, aangiftedatum, trouwt Rotterdam 29 juni 1904 Pieternella Wilhelmina Jelke Dammers, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, 1880, dochter van Christiaan Lodewijk Dammers en Cornelia Frederika Brantsma
 2. Anthonie Franciscus Penning, geboren Utrecht 15 oktober 1884, overleden Utrecht 6 september 1953, als echtgenoot van Helena Jacoba van der Wal, trouwt Utrecht 14 november 1906 Hendrika Molenbeek, Utrecht, 1883, dochter van Otto Molenbeek en Adriana van Oort, trouwt Utrecht 5 april 1922 Helena Jacoba van der Wal, Venlo, 1887, dochter van Jacob van der Wal en Arnoldina Kessels, weduwnaar van Hendrika Molenbeek
 3. Johannes Penning, geboren Utrecht 2 december 1886, aangiftedatum, overleden Utrecht 3 juni 1960, bij overlijden: gehuwd geweest met Heintje van den Akker, trouwt Utrecht 24 april 1912 Heintje van den Akker, Nijkerk, 1881, dochter van Klaas van den Akker en Enikje Moshagen, Heintje is weduwe van Pieter Dissel

X.1

Johann Wilhelm Penning (ouders onder IX.1), Johannes Penning, geboren Amsterdam 29 september 1869, overleden , trouwt Christina Sophia Mijnders, Amsterdam, 08-09-1868

  Uit dit huwelijk
 1. Christina Sophia Penning, geboren Amsterdam 28 juli 1895, trouwt Amsterdam 15 juni 1922 Gerrit Pieter Stam, Rotterdam, 1892, , zoon van Cornelis Stam en Adriana den Ouden, Gerrit Piere en zijn vader waren aardappelhandelaar. , vader van Christina Sophia was koopman.
 2. Susanna Frederika Penning, geboren Amsterdam 31 oktober 1897, trouwt Amsterdam 29 november 1923 Jan Johannes van Oijen, Amsterdam, 1898, zoon van Franciscus Johannes van Oijen en Catharina Pietertje de Ronde, Jan Johannes en vader zijn winkelier; vader van Susanna Frederika Penning, is koopman
 3. Johann Wilhelm Penning, volgt (XI.1)
 4. Gerrit Penning, geboren Amsterdam 9 juli 1901
 5. Anna Moelema Sophia, geboren Amsterdam 4 december 1902
 6. Gerardina Apollonia Penning, geboren Amsterdam 19 juni 1905

X.2

Aalt Penning (ouders onder IX.3), vernoemd naar vader aan moederskant, geboren Utrecht 5 november 1886, aangiftedatum, trouwt Utrecht 4 juni 1913 Mechtelina Martina van der Horst, Liena van der Horst, Utrecht, 1890, dochter van Jan van der Horst en Adriana Sophia Nieuwenhuizen

  Uit dit huwelijk
 1. Sjaan Penning, volgt (XI.2)
 2. Gerardus Samuel Penning, volgt (XI.3)
 3. Johannes Penning, volgt (XI.4)
 4. Stephanus Johannes Penning, volgt (XI.5)

X.3

Kors Pennin (ouders onder IX.4), geboren Zeist 31 maart 1898, vernoemd naar de broer van Gerritje Busbroek, Kors Busbroek, overleden Zeist 18 mei 1878, trouwt 's-Gravenhage 26 mei 1926 Elisabeth Rosine Dompeling, geb. 26-04-1896, 's-Gravenhage, dochter van Jacob Dompeling en Dirkje Martienus, Gereformeerd, overlijdt op 09-02-1962 te Utrecht

  Uit dit huwelijk
 1. Gerritje Pennin, geboren -, trouwt Ch. J. J. Le Mire, 15-10-1922
 2. Johanna Maria Pennin, Janneke Pennin, trouwt J. de Wit
 3. Dirk Pennin, volgt (XI.6)

X.4

Gerritje Pennin (ouders onder IX.4), geboren Zeist 6 december 1899, trouwt Zeist 2 november 1922 Maria van Hattem, Rotterdam, 1900, zoon van Johannes van Hattem en Aukje van der Veen

  Uit dit huwelijk
 1. nn van Hattem, Zwolle, 11-02-1935, levenloos geboren

X.5

Petrus Everardus Pennin (ouders onder IX.4), Piet Pennin, geboren Zeist 16 oktober 1901, of eind 1900, aldus familielid, trouwt Zeist 29 november 1928 Alida Jacoba Kobina Flore, Utrecht, 1905, dochter van Pieter Flore en Hendrika van Doorn, woonde in Alphen aan de Rijn

  Uit dit huwelijk
 1. Frank Pennin

X.6

Johannes Paulus Penning (ouders onder IX.6), geboren Amsterdam 24 januari 1880, overleden -, trouwt Amsterdam 26 november 1902 Maria van der Berg, Maria van der Bert, Amsterdam, 15-07-1883, ontbonden: 02-10-1943

  Uit dit huwelijk
 1. Maria Penning, geboren Amsterdam 28 oktober 1903, trouwt Amsterdam 26 juli 1028 Franciscus Antonius Johannes Schoofs, Amsterdam, 1909, zoon van Franciscus Ernestus Antonius Schoofs en Aagje Noorderwerg, vader van Maria Penning is kleermaker. Franciscus is monteur, diens vader is , chauffeur
 2. Johanna Paulina Penning, geboren Amsterdam 2 maart 1907
 3. Johannes Paulus Penning, geboren Amsterdam 29 november 1908, waarschijnlijk 29-11-1908, staat ook op stadsarchief.amsterdam.nl, als paspoort, trouwt Amsterdam 26 februari 1930 Else Hildegard Jung, Krain (Duitsland), 1907, dochter van Paul Jung en Bertha Brauner, Johannes Paulus is huisschilder, zijn vader kleermaker, vader van Else is , tuinman, later ook Johannes Paulus Penning in Amsterdam uit 1930 en 1951
 4. Antoon Christiaan Jacobus Penning, geboren Amsterdam 7 juli 1910, trouwt 4 maart 1931 nn
 5. Petrus Johannes Penning, geboren -
 6. Christiaan Jacobus Penning, geboren -
 7. Jacobus Johannes Penning, geboren -, trouwt - J. Benerink

X.7

Johannes Penning (ouders onder IX.7), geboren Amsterdam 15 december 1875, trouwt 21 november 1906 Maria Christina Abrahamez, Anna Christina Abrahamsz, Amsterdam 15-12-1880, huwelijk ontbonden: 13-01-1943

  Uit dit huwelijk
 1. Johanna Geertruida Penning, geboren Amsterdam 17 april 1907, overleden 21 juli 1907
 2. Susanna Johanna Bertine Penning, Suze Penning, geboren Amsterdam 30 mei 1908
 3. Jacoba Alida Petronella Penning, Toos Penning, geboren Amsterdam 20 februari 1910, trouwt 22 november 1933 Anton van Rossum, Anton van Rossum (Toon), Johannes van Rossum (Joop), Willem Teunis Anton van Rossum (Wim), Maria Christina van Rossum , Jan van Rossum, trouwt - Albertus Johannes van Alphen
 4. Paulina Jacoba Penning, geboren Amsterdam 31 juli 1911, overleden 27 april 1914
 5. Paulus Jacobus Penning, geboren -, overleden 1 december 1913
 6. Johannes Penning, geboren -
 7. Aaltje Penning, geboren -, trouwt 9 oktober 1935 nn
 8. Maria Christina Penning, geboren -, overleden 23 november 1919
 9. Johanna Geertrui Penning, geboren -
 10. Maria Christina Penning, geboren -, overleden 12 oktober 1921
 11. Paulus Jacobus Penning, volgt (XI.7)

X.8

Paulina Jacoba Penning (ouders onder IX.7), Paula Jacoba Penning, geboren Amsterdam 17 mei 1887, overleden Zeist 1 juni 1958, trouwt nn

  Uit dit huwelijk
 1. Pieter Paulus Penning, volgt (XI.8)

X.9

Everardus Paulus Penning (ouders onder IX.7), trouwt Maria Elisabeth Anna Helena de Vries, Amsterdam, 1870

  Uit dit huwelijk
 1. Everardus Paulus Penning, volgt (XI.9)
 2. Bernardus Jacobus Penning, geboren Amsterdam 12 augustus 1894, overleden -, trouwt Amsterdam 28 maart 1923 Elisabeth Johanna de Jong, Amsterdam, 1897, dochter van Johannes Niels de Jong en Wilhelmina Sophia Meijer, Bernardus Jacobus is elektricien, vader van Elisabeth is chef-tramwagenbe-, stuurder, misschien familie van Bernardus Jacobus Penning uit Vlissingen ui 1879
 3. Pieter Paulus Andries Penning, geboren Eindhoven 00-00-1902, trouwt Amsterdam 1 juli 1926 Elisabeth Maria Burger, Amsterdam, 1902, dochter van Matthijs Burger en Anna Clasina Huijsen, Pieter Paulus Andries Penning is elektriciŽn

XI.1

Johann Wilhelm Penning (ouders onder X.1), Johannes Penning , geboren Amsterdam 10 november 1898, overleden -, begraven -, begraafplaats De Nieuwe Ooster, grafnummer 24-3-0014, op de archiefkaart van stadsarchief.amsterdam.nl staan twee , kinderen, er is een Johan Wilhelm geboren in 1939. Mogelijk is dit , een van de twee kinderen, trouwt Amsterdam 26 juni 1924 Jacoba Adophina Puls, Amsterdam, 24-03-1900, dochter van Abraham Puls en Elisabeth Maria Catharina Bergmans, Johann Wilhelm Penning is expediteur. zijn vader ook.

  Uit dit huwelijk
 1. Christina Penning, Tiny, geboren -
 2. Abraham Penning, volgt (XII.1)

XI.2

Sjaan Penning (ouders onder X.2), trouwt Izašk Bakker

  Uit dit huwelijk
 1. Johanna Bakker, volgt (XII.2)

XI.3

Gerardus Samuel Penning (ouders onder X.2), geboren -, overleden Jutphaas 5 juni 1946, registratie in Utrecht, als echtgenoot van Hendrika Carolina Cruijs, trouwt Hendrika Carolina Cruijs

  Uit dit huwelijk
 1. Johannes Martinus Penning, geboren -, overleden -

XI.4

Johannes Penning (ouders onder X.2), geboren -, overleden -, trouwt - Anna Vos, geboren 10-09-1919, overleden 02-06-2002

  Uit dit huwelijk
 1. Renť Penning, volgt (XII.3)
 2. Rolf Penning, volgt (XII.4)
 3. Mechtelina Martina Penning, volgt (XII.5)

XI.5

Stephanus Johannes Penning (ouders onder X.2), Phanus Penning, trouwt Jurvezina Kooistra, Sienna Kooistra

  Uit dit huwelijk
 1. Gerardus Samuel Penning, volgt (XII.6)
 2. Regnerus Penning, volgt (XII.7)
 3. Mechtelina Martina Penning, volgt (XII.8)

XI.6

Dirk Pennin (ouders onder X.3), geboren -, trouwt - Anthonia Maria Gijben, geboren Tjimati, Nederlands Indie), 23-02-1930

  Uit dit huwelijk
 1. Kors Pennin, volgt (XII.9)
 2. Christel Pennin, geboren -

XI.7

Paulus Jacobus Penning (ouders onder X.7), Paul Penning, geboren -, trouwt - Froukje Penning, geboren in 30-04-1925 in Amsterdam, bijl friesland Penning - bijl oudste zoon willem, wim, 4a5 Penning, wim

  Uit dit huwelijk
 1. Paulus Jacobus Penning, volgt (XII.10)

XI.8

Pieter Paulus Penning (ouders onder X.8), geboren Rheden 19 september 1911, overleden Ab Junyo Maru, Indonesie 18 september 1944, trouwt Nellie van den Broek, 1920-2002

  Uit dit huwelijk
 1. dochter Penning
 2. zoon Penning
 3. dochter Penning

XI.9

Everardus Paulus Penning (ouders onder X.9), geboren Amsterdam 24 juli 1892, overleden -, trouwt Amsterdam 20 mei 1914 Christina Adriana Lescrauwaet, Amsterdam, 15-09-1894, huwelijk ontbonden in Amsterdam op 07-06-1975

  Uit dit huwelijk
 1. Jan Evert Penning, geboren -, trouwt - A. de Haan
 2. Everardus Paulus Penning, geboren -, overleden 8 september 1917
 3. Everardus Paulus Penning, geboren -, trouwt - C.M.J. Wittouck
 4. Paulus Penning, geboren -, trouwt - T. Zetzema

XII.1

Abraham Penning (ouders onder XI.1), geboren -, overleden -, trouwt - Henderika Theodora Maaswinkel, Hetty Maaswinkel

  Uit dit huwelijk
 1. Dolly Penning, geboren -
 2. Thea Penning, geboren -
 3. Johanna Wilhelmina Penning, Wilma Penning, geboren -

XII.2

Johanna Bakker (ouders onder XI.2), Joke Bakker, geboren -, trouwt nn

  Uit dit huwelijk
 1. Sandra Bakker
 2. Richard Bakker, tweelinge

XII.3

Renť Penning (ouders onder XI.4), geboren -, trouwt(1) - nn, trouwt(2) - Lucia Maria Geertruida Brouwer

  Uit het eerste huwelijk
 1. Serge Penning, volgt (XIII.1)
 2. Michel Penning, volgt (XIII.2)
 3. Remie Penning, volgt (XIII.3)

XII.4

Rolf Penning (ouders onder XI.4), geboren -, trouwt Wilhelmina Geertruida de Lange

  Uit dit huwelijk
 1. Petra Penning, geboren -, trouwt Mark Hoogvliet
 2. Arjan Penning, volgt (XIII.4)

XII.5

Mechtelina Martina Penning (ouders onder XI.4), Mechteld Penning, geboren -, trouwt Gerard Bongers

  Uit dit huwelijk
 1. Ruud Bongers
 2. Helena Bongers

XII.6

Gerardus Samuel Penning (ouders onder XI.5), Gerard Penning, geboren -, trouwt Diny van Kuil

  Uit dit huwelijk
 1. Martn Penning, volgt (XIII.5)
 2. Danny Penning, volgt (XIII.6)

XII.7

Regnerus Penning (ouders onder XI.5), Ron Penning, geboren -, trouwt Josina Maria Catharina van Laarhoven, 08-01-1959

  Uit dit huwelijk
 1. Pascal Penning, geboren -
 2. Michelle Penning, geboren -, overleden -
 3. Danielle Penning, geboren -

XII.8

Mechtelina Martina Penning (ouders onder XI.5), Martineke Penning, Martine Penning, geboren -, trouwt Franciscus Anthonius Henricus Toten, Frans Toten, Goes, 30-03-1958

  Uit dit huwelijk
 1. Jurvezina Cinderella Toten, Cindy Toten, Utrecht, 05-10-1987
 2. Leon Toten, Utrecht, 01-10-1991

XII.9

Kors Pennin (ouders onder XI.6), geboren -, trouwt - Maria Bolder, Didam, 11-11-1959

  Uit dit huwelijk
 1. Diede Pennin
 2. Jikke Pennin
 3. Oege Pennin
 4. Otske Pennin
 5. Akhe Pennin

XII.10

Paulus Jacobus Penning (ouders onder XI.7), geboren -, trouwt - , gescheiden - Wilhelmina Hardeman, Amersfoort, 15-08-1947, na de scheiding trouwt Wilhelmina Hardeman op 14-11-1986 met Marius (Bob) , Elias, 04-10-1944 uit Utrecht, vrachtwagenchauffeur., vader van Roel Elias (moeder en dochter trouwen met vader en zoon)

  Uit dit huwelijk
 1. Paulus Jacobus Penning, volgt (XIII.7)
 2. Patricia Wilhelmina Penning, Patricia Penning, geboren -, trouwt Roel Elias
 3. Richard Penning, volgt (XIII.8)

XIII.1

Serge Penning (ouders onder XII.3), geboren -, relatie(1) nn, relatie(2) Marian Algera

  Uit de eerste relatie
 1. Rick Penning, geboren -
 2. Nigel Penning, geboren -

XIII.2

Michel Penning (ouders onder XII.3), geboren -, trouwt - Diana Extra

  Uit dit huwelijk
 1. SiŽnna Penning, geboren -

XIII.3

Remie Penning (ouders onder XII.3), geboren -, trouwt - Bianca Worst

  Uit dit huwelijk
 1. Jaimy Johan Renť Penning, Jaimy Penning, geboren -

XIII.4

Arjan Penning (ouders onder XII.4), geboren -, trouwt Linda Spliet

  Uit dit huwelijk
 1. Thyme Penning, geboren -

XIII.5

Martn Penning (ouders onder XII.6), trouwt Jeanet de Jong

  Uit dit huwelijk
 1. Carmen Penning
 2. Twan Penning
 3. Nadieh Penning, geboren -

XIII.6

Danny Penning (ouders onder XII.6), trouwt Esther Atsma

  Uit dit huwelijk
 1. Tirsa Penning
 2. Licia Penning

XIII.7

Paulus Jacobus Penning (ouders onder XII.10), Paul Penning, geboren -, trouwt Nellie Meyer, 28-10-1971

  Uit dit huwelijk
 1. Melanie Penning
 2. Kevin Penning

XIII.8

Richard Penning (ouders onder XII.10), geboren -, relatie Monique Jansen

  Uit deze relatie
 1. Maaike Penning
 2. Esmee Penning


Index

Abrahamez, Maria Christina (X.7) ; Aelberts, Jacobjen (II.1) ; Akker, Heintje van den (IX.9) ; Algera, Marian (XIII.1) ; Alphen, Albertus Johannes van (X.7) ; Atsma, Esther (XIII.6) ; Bakker, Izašk (XI.2) ; Bakker, Johanna (XII.2) ; Bakker, Richard (XII.2) ; Bakker, Sandra (XII.2) ; Barbas, Martijntje (VI.2) ; Battav?, Johanna Maria van Groot (VI.3) ; Battav?, Samuel Gerardus van Groot (VI.3) ; Battav?, Tobias van Groot (VI.3) ; Benerink, J. (X.6) ; Berg, Maria van der (X.6) ; Beumer, Johanna Gesina Helena (IX.8) ; Bloemendaal, Teuntje van (IX.4) ; Bolder, Maria (XII.9) ; Bongers, Gerard (XII.5) ; Bongers, Helena (XII.5) ; Bongers, Ruud (XII.5) ; Breenen, Dirk van (VIII.10) ; Breenen, Gijsberta van (VIII.10) ; Breenen, Teunis van (VIII.10) ; Broek, Nellie van den (XI.8) ; Brouwer, Lucia Maria Geertruida (XII.3) ; Burger, Elisabeth Maria (X.9) ; Burgh, Jannegje van der (VI.4) ; Busbroek, Gerritje (IX.4) ; Christiaanse, Adriana (VIII.5) ; Christiaanse, Antje (VIII.5) ; Christiaanse, Geertruida (VIII.5) ; Christiaanse, Helena (VIII.5) ; Christiaanse, Hendrik (VIII.5) ; Christiaanse, Maria Cornelia (VIII.5) ; Christiaanse, Willem Hendrik (VIII.5) ; Cloos, Johanna (V.1) ; Crijnen, Gerrighje (III.1) ; Cromhout, Johanna (V.2) ; Cruijs, Hendrika Carolina (XI.3) ; D_rr, Susanna Elisabeth (VII.13) ; Dammers, Pieternella Wilhelmina Jelke (IX.9) ; Doesburch, Mechtilt Jans van (II.2) ; Doeverden, Maria (IV.1) ; Dompeling, Elisabeth Rosine (X.3) ; Elias, Roel (XII.10) ; Eliveld, Susanna Johanna Bertina (IX.7) ; Enkelaar, Catharina (VII.9) ; Es, Pouliena van (VII.12) ; Evertsen, Hendrik (VIII.2) ; Evertsen, Johannes Hendrik (VIII.2) ; Extra, Diana (XIII.2) ; Flore, Alida Jacoba Kobina (X.5) ; Gamelkoord, Elisabeth (VII.2) ; Gerritsen, Adrianus (IX.3) ; Gijben, Anthonia Maria (XI.6) ; Gorkom, Dirkje van (VII.3) ; Grondijs, Hendrik Frederik (VIII.8) ; Haan, A. de (XI.9) ; Haan, Cornelis (II.1) ; Hardeman, Wilhelmina (XII.10) ; Harmsen, Antje (VI.2) ; Hattem, Maria van (X.4) ; Hattem, nn van (X.4) ; Heijden, Johanna van der (VI.6) ; Heijnricsz, Jannigjen (II.1) ; Helden, Margaretha van (VIII.8) ; Hendericksz, Willempjen (II.2) ; Hendericszoon, Jan (II.1) ; Hendricksszoon, Hendrickgen (II.1) ; Hendrickszoon, Hendrickgen (II.1) ; Hendricssen, Jannichgen (II.1) ; Henningh, Hans (II.1) ; Henricszoon, Grietgen (II.1) ; Heyndricksen, Grietgen (II.2) ; Heyndricksen, Jan (II.2) ; Heyndricksen, Joannes (III.2) ; Heyndricksen, Johannes (II.2) ; Heyndricksen, Willempjen (II.2) ; Hocker, Johannes (VIII.11) ; Hofman, Susanna Frederika (IX.1) ; Hogendoorn, Magcheltje (VIII.14) ; Hoogvliet, Mark (XII.4) ; Horst, Mechtelina Martina van der (X.2) ; Hubers, Apolonia (VII.3) ; Huppelschote, Ricardus van (VI.5) ; Jansen, Monique (XIII.8) ; Jong, Elisabeth Johanna de (X.9) ; Jong, Jeanet de (XIII.5) ; Jung, Else Hildegard (X.6) ; Keijzer, Johannes Josephus (VIII.9) ; Kemeling, Gijsbertus (VI.7) ; Kemeling, Jan Reijnier (VI.7) ; Koel, Willem Frederik (VIII.8) ; Koelť, Christiaan (IX.3) ; Koele, Marinus Johannes (IX.3) ; Kok, Helena (VIII.14) ; Koning, Cornelia De (VIII.14) ; Kooistra, Jurvezina (XI.5) ; Kreijkamp, Wilhelmina Martha (IX.3) ; Kroef, Agatha Johanna van der (IX.6) ; Kubus, Neeltje (VI.1) ; Kuil, Diny van (XII.6) ; Kuling, Sophia Dorathea (VI.5) ; Laar, Gerritje van (IX.3) ; Laarhoven, Josina Maria Catharina van (XII.7) ; Lada, Gijsbert (II.2) ; Lada, Hans Henning (I) ; Lada, Merrikje (I) ; Lada, nn (II.3) ; Lada, Peter (II.3) ; Lang, Hendrik de (VII.5) ; Lange, Wilhelmina Geertruida de (XII.4) ; Ledoe, Anna Magdalena (IX.6) ; Lescrauwaet, Christina Adriana (XI.9) ; Lobel, Catharina (VII.7) ; Loevesijn, Clasina (VIII.14) ; Maaswinkel, Henderika Theodora (XII.1) ; Maitre, Geertruij la (VIII.6) ; Martens, Sibilla (VI.5) ; Matthijssen, Maria (VII.6) ; Meyer, Nellie (XIII.7) ; Mijnders, Christina Sophia (X.1) ; Mire, Ch. J. J. Le (X.3) ; Molenbeek, Hendrika (IX.9) ; Molin, Jacoba (IX.2) ; Molin, Wijnandina Catharina (IX.2) ; Mourik, Margritha Hendika van (IX.3) ; Muilenburg, Willem (IX.4) ; Mulder, Antje (VII.5) ; Muller, Willem (VIII.1) ; Nieuwkerk, Koosje (IX.3) ; Nigtere, Hendrika Wilhelmina de (VII.8) ; Nigtere, Johannes de (VII.8) ; Nigteren, Elisabeth de (VII.8) ; Nigteren, Jannigje de (VII.8) ; Nijenroij, Grietgen Ghijsberth Lada-van (I) ; nn (XII.3) ; nn (X.8) ; nn (XII.2) ; nn (V.3) ; nn (VII.4) ; nn (III.2) ; nn (XIII.1) ; nn (X.6) ; nn (VII.1) ; nn (X.7) ; nn (VIII.15) ; nn (VII.10) ; nn (VIII.3) ; nn (III.2) ; nn (II.3) ; Oijen, Jan Johannes van (X.1) ; Ooije, Flora Christina Siesterman van (IX.2) ; Oort, Willeminz van (VI.5) ; Panning, Helena Margarethe (IX.3) ; Passe, Hendrick Lada (II.2) ; Pennen, Aletta (V.2) ; Pennen, Cunera (VI.4) ; Pennen, Herremannis (V.2) ; Pennik, Gijsbertus (IV.1) ; Pennin, Akhe (XII.9) ; Pennin, Aleida Gerarda (VIII.9) ; Pennin, Barendina (VIII.10) ; Pennin, Barendina (VII.9) ; Pennin, Catharina (IX.5) ; Pennin, Catharina (IX.4) ; Pennin, Christel (XI.6) ; Pennin, Cornelia (VII.9) ; Pennin, Cornelia (VII.9) ; Pennin, Diede (XII.9) ; Pennin, Dirk (IX.4) ; Pennin, Dirk (XI.6) ; Pennin, Dirk (IX.4) ; Pennin, Franciscus Johannes (IX.4) ; Pennin, Frank (X.5) ; Pennin, Gerarda (VIII.9) ; Pennin, Gerardus Samuel (IX.4) ; Pennin, Gerardus Samuel (VIII.9) ; Pennin, Gerhard (VIII.9) ; Pennin, Gerritje (X.4) ; Pennin, Gerritje (X.3) ; Pennin, Gijsberta (IX.4) ; Pennin, Gijsbertus (VI.4) ; Pennin, Gradus Samuel (VII.9) ; Pennin, Hendrica (VII.9) ; Pennin, Jikke (XII.9) ; Pennin, Johanna (IX.4) ; Pennin, Johanna (VIII.7) ; Pennin, Johanna Marharetha (VIII.8) ; Pennin, Johanna Maria (X.3) ; Pennin, Johannes (VIII.8) ; Pennin, Kornelis (VII.9) ; Pennin, Kors (XII.9) ; Pennin, Kors (X.3) ; Pennin, Margaretha Helena (VIII.8) ; Pennin, nn (IX.4) ; Pennin, Oege (XII.9) ; Pennin, Otske (XII.9) ; Pennin, Petrus Everardus (X.5) ; Pennin, Willemina (IX.4) ; Penninck, Jan (IV.1) ; Penning, Aalt (X.2) ; Penning, Aaltje (X.7) ; Penning, Aaltje (IX.7) ; Penning, Abraham (XII.1) ; Penning, Abraham (VII.6) ; Penning, Adriana (VIII.2) ; Penning, Adriana (VII.6) ; Penning, Adriana Hendrica (VIII.2) ; Penning, Albertus Abraham (VII.3) ; Penning, Aletta (VI.5) ; Penning, Aletta (V.2) ; Penning, Aletta Pieternella (V.2) ; Penning, Alleta (VI.5) ; Penning, Angenita Pauwlina (VII.12) ; Penning, Anna Elisabeth (VII.5) ; Penning, Anthonie Franciscus (IX.9) ; Penning, Anthonie Franciscus (IX.9) ; Penning, Anthonie Franciscus (VIII.14) ; Penning, Antje (VIII.5) ; Penning, Antje (VII.13) ; Penning, Antje (VI.2) ; Penning, Antoon Christiaan Jacobus (X.6) ; Penning, Apollonia Gerardina (IX.1) ; Penning, Arjan (XIII.4) ; Penning, Barendina (VI.4) ; Penning, Bernard Jacob (IX.8) ; Penning, Bernardus Jacobus (X.9) ; Penning, Bernardus Jacobus (IX.8) ; Penning, Carel (VII.5) ; Penning, Carel (VIII.3) ; Penning, Carel (VII.3) ; Penning, Carel Fredrik (VIII.11) ; Penning, Carmen (XIII.5) ; Penning, Carolina (VII.3) ; Penning, Casper Carel (VII.5) ; Penning, Catrina (VII.4) ; Penning, Charlotta (VIII.2) ; Penning, Charlotte Maria (VI.7) ; Penning, Christiaan Henrik (V.3) ; Penning, Christiaan Jacobus (X.6) ; Penning, Christiaan Jacobus (IX.6) ; Penning, Christina (XI.1) ; Penning, Christina (VIII.14) ; Penning, Christina Sophia (X.1) ; Penning, Clanisa Cornelia (VII.3) ; Penning, Clasina Cornelia (IX.6) ; Penning, Cornelis (VI.4) ; Penning, Danielle (XII.7) ; Penning, Danny (XIII.6) ; Penning, Dirk (VI.8) ; Penning, Dirk Gijsbertus (VII.3) ; Penning, dochter (XI.8) ; Penning, dochter (XI.8) ; Penning, Dolly (XII.1) ; Penning, Dora Johanna (VIII.13) ; Penning, Elisabeth (VI.5) ; Penning, Esmee (XIII.8) ; Penning, Everardus Paulus (XI.9) ; Penning, Everardus Paulus (XI.9) ; Penning, Everardus Paulus (XI.9) ; Penning, Everardus Paulus (X.9) ; Penning, Frans (VI.2) ; Penning, Froukje (XI.7) ; Penning, Geijsbertus (VI.8) ; Penning, Gerarda (VII.5) ; Penning, Gerarda Wilhelmina Martha (IX.3) ; Penning, Gerardina Apollonia (X.1) ; Penning, Gerardus Samuel (XII.6) ; Penning, Gerardus Samuel (IX.3) ; Penning, Gerardus Samuel (IX.3) ; Penning, Gerardus Samuel (XI.3) ; Penning, Gerardus Samuel (IX.3) ; Penning, Gerdina (VII.3) ; Penning, Gerredina Apollonia (VIII.1) ; Penning, Gerrigje (VIII.1) ; Penning, Gerrit (X.1) ; Penning, Gerrit (IX.3) ; Penning, Gijsbartus (V.2) ; Penning, Gijsbert (VI.5) ; Penning, Gijsbert Willem (VI.5) ; Penning, Gijsbertus (VI.6) ; Penning, Helena Adriana (VII.5) ; Penning, Hendrica Jacoba (VII.5) ; Penning, Hendricus (IX.9) ; Penning, Hendrik (VI.6) ; Penning, Hendrik (VI.2) ; Penning, Hendrik Jacobus (VIII.2) ; Penning, Hendrik Jacobus (VIII.4) ; Penning, Hendrik Jacobus (VII.13) ; Penning, Hendrik Jacobus (IX.2) ; Penning, Hendrik Jacobus (VII.13) ; Penning, Hendrik Johan Jacobus (VII.13) ; Penning, Hendrikus (VI.2) ; Penning, Jacoba Alida Petronella (X.7) ; Penning, Jacoba Alida Petronella (IX.7) ; Penning, Jacobus (IX.3) ; Penning, Jacobus (VIII.6) ; Penning, Jacobus (IX.3) ; Penning, Jacobus (VII.4) ; Penning, Jacobus Johannes (X.6) ; Penning, Jaimy Johan Renť (XIII.3) ; Penning, Jan (VI.8) ; Penning, Jan Evert (XI.9) ; Penning, Jan Piet (VI.5) ; Penning, Johann Wilhelm (XI.1) ; Penning, Johann Wilhelm (X.1) ; Penning, Johanna (VII.1) ; Penning, Johanna (VIII.2) ; Penning, Johanna (VIII.2) ; Penning, Johanna (VII.13) ; Penning, Johanna (IX.3) ; Penning, Johanna (VII.1) ; Penning, Johanna (IX.3) ; Penning, Johanna (IX.3) ; Penning, Johanna (VI.5) ; Penning, Johanna Geertrui (X.7) ; Penning, Johanna Geertruida (X.7) ; Penning, Johanna Margaretha (VIII.8) ; Penning, Johanna Margaretha (VI.8) ; Penning, Johanna Maria (VII.8) ; Penning, Johanna Paulina (X.6) ; Penning, Johanna Pieternella (VI.6) ; Penning, Johanna Wilhelmina (XII.1) ; Penning, Johannes (VII.7) ; Penning, Johannes (X.7) ; Penning, Johannes (VIII.14) ; Penning, Johannes (VIII.14) ; Penning, Johannes (X.7) ; Penning, Johannes (XI.4) ; Penning, Johannes (IX.9) ; Penning, Johannes (VIII.6) ; Penning, Johannes (IX.3) ; Penning, Johannes (IX.3) ; Penning, Johannes (VIII.6) ; Penning, Johannes (VII.7) ; Penning, Johannes (VII.13) ; Penning, Johannes (VI.2) ; Penning, Johannes (IV.1) ; Penning, Johannes Martinus (XI.3) ; Penning, Johannes Paulus (X.6) ; Penning, Johannes Paulus (X.6) ; Penning, Johannes Paulus (IX.6) ; Penning, Karel Frederik (VII.12) ; Penning, Kevin (XIII.7) ; Penning, Lambertus (VII.3) ; Penning, Laura Adriana (VII.10) ; Penning, Licia (XIII.6) ; Penning, Maaike (XIII.8) ; Penning, Margritha Johanna Hendrika (IX.3) ; Penning, Maria (X.6) ; Penning, Maria (VII.13) ; Penning, Maria (IX.3) ; Penning, Maria (VI.2) ; Penning, Maria Christina (X.7) ; Penning, Maria Christina (X.7) ; Penning, Maria Cornelia (VIII.6) ; Penning, Maria Cornelia (VII.6) ; Penning, Maria Johanna (VII.1) ; Penning, Marinus (VII.3) ; Penning, Marretje (VIII.15) ; Penning, Martn (XIII.5) ; Penning, Mechtelina Martina (XII.8) ; Penning, Mechtelina Martina (XII.5) ; Penning, Melanie (XIII.7) ; Penning, Michel (XIII.2) ; Penning, Michelle (XII.7) ; Penning, Nadieh (XIII.5) ; Penning, Neeltje (VII.3) ; Penning, Neeltje (VII.2) ; Penning, Neeltje (VII.10) ; Penning, Neeltje (VI.1) ; Penning, Nigel (XIII.1) ; Penning, NN (VII.5) ; Penning, NN (VIII.2) ; Penning, NN (VII.6) ; Penning, NN (VII.5) ; Penning, nn (IX.3) ; Penning, nn (IX.3) ; Penning, nn (IX.3) ; Penning, NN (VII.3) ; Penning, Pascal (XII.7) ; Penning, Patricia Wilhelmina (XII.10) ; Penning, Paulina Jacoba (X.8) ; Penning, Paulina Jacoba (X.7) ; Penning, Paulina Johanna (VIII.11) ; Penning, Paulus (XI.9) ; Penning, Paulus Jacobus (IX.8) ; Penning, Paulus Jacobus (XIII.7) ; Penning, Paulus Jacobus (IX.7) ; Penning, Paulus Jacobus (XI.7) ; Penning, Paulus Jacobus (X.7) ; Penning, Paulus Jacobus (XII.10) ; Penning, Paulus Jacobus (VIII.12) ; Penning, Petra (XII.4) ; Penning, Petrus Johannes (X.6) ; Penning, Pieter (VI.8) ; Penning, Pieter Abraham (IX.2) ; Penning, Pieter Paulus (XI.8) ; Penning, Pieter Paulus Andries (X.9) ; Penning, Regnerus (XII.7) ; Penning, Remie (XIII.3) ; Penning, Renť (XII.3) ; Penning, Richard (XIII.8) ; Penning, Rick (XIII.1) ; Penning, Rolf (XII.4) ; Penning, Samuel (VII.5) ; Penning, Samuel Gerard (V.1) ; Penning, Samuel Gerardus (VIII.3) ; Penning, Samuel Gerardus (VIII.2) ; Penning, Samuel Gerardus (VIII.2) ; Penning, Samuel Gerardus (VII.5) ; Penning, Samuel Gerardus (VII.3) ; Penning, Samuel Gerardus Salentijn (VII.3) ; Penning, Samuel Gerrit (VII.2) ; Penning, Samuel Gerrit (VI.5) ; Penning, Sebilla Elisabeth (VII.11) ; Penning, Serge (XIII.1) ; Penning, SiŽnna (XIII.2) ; Penning, Sjaan (XI.2) ; Penning, Stephanus Johannes (XI.5) ; Penning, Susanna Elisabeth (VIII.15) ; Penning, Susanna Elisabeth (VIII.14) ; Penning, Susanna Frederika (X.1) ; Penning, Susanna Frederika (IX.1) ; Penning, Susanna Johanna Bertine (X.7) ; Penning, Thea (XII.1) ; Penning, Thyme (XIII.4) ; Penning, Tirsa (XIII.6) ; Penning, Twan (XIII.5) ; Penning, Wilhelmina Gerardina Appolinia (VII.3) ; Penning, Wilhelmina Johanna (IX.1) ; Penning, Wilhelmina Martha (IX.3) ; Penning, Willem (V.2) ; Penning, Willem Johan (IX.1) ; Penning, Willemiena (VI.1) ; Penning, Willemijntje (VI.3) ; Penning, Willemina (VII.3) ; Penning, Zamuel Gerrit (VI.5) ; Penning, zoon (XI.8) ; Penningh, Cornelis (VI.4) ; Penningh, Gijsbert (III.1) ; Penningh, Hendrick (IV.1) ; Penningh, Hendrik (V.2) ; Pennink, Abram (VI.1) ; Pennink, Dirk Gijsbertus (VII.3) ; Pennink, Evertje (IV.1) ; Pennink, Gerrigje (V.3) ; Peterse, Cornelis (IX.4) ; Pijming, Maria (IV.1) ; Puls, Jacoba Adophina (XI.1) ; Rector, Jan Hendrik (VI.7) ; Renes, Anton (IX.5) ; Renes, Johanna (IX.5) ; Romijn, Arie (VII.5) ; Rossum, Anton van (X.7) ; Schaik, Anthonius Gijsbertus van (VIII.14) ; Schaik, Geertruida van (VIII.6) ; Scheffers, Franciscus Ferdinandus H. (VIII.2) ; Schimpff, Naatje (VIII.12) ; Schoofs, Franciscus Antonius Johannes (X.6) ; Schoonhoven, Hendrika (VI.8) ; Schweitz, Josina Sophia (IX.4) ; Simmerman, Johannes Josephus (VI.1) ; Sophia, Anna Moelema (X.1) ; Spliet, Linda (XIII.4) ; Stam, Gerrit Pieter (X.1) ; Staveren, Adam van (VIII.7) ; Staveren, Korstianis van (VIII.7) ; Staveren, Maria Magdalena van (VIII.7) ; Tang, Lourens van der (IX.4) ; Teebra, Johanna Maria (VIII.11) ; Teijlkens, Cornelis Johannes (VII.11) ; Teijlkens, Johannes (VII.11) ; Tijlkens, Elisabeth Sophis (VII.11) ; Tijlkens, Samuel Cornelis (VII.11) ; Tijlkens, Sophia Wilhelmina (VII.11) ; Toten, Franciscus Anthonius Henricus (XII.8) ; Toten, Jurvezina Cinderella (XII.8) ; Toten, Leon (XII.8) ; Vischer, Johannes (VI.4) ; Visscher, Klaas (VI.8) ; Visser, Adriana (VIII.2) ; Vos, Anna (XI.4) ; Vries, Maria Elisabeth Anna Helena de (X.9) ; Wal, Helena Jacoba van der (IX.9) ; Weert, Johannes Jacobus van de (IX.4) ; Weidner, Johan Christoph (VIII.13) ; Weidner, Johan Hendrik (VIII.13) ; Werts, Elisabeth (IX.9) ; Wijnbrouw, Catharina (V.2) ; Wikert, Elisabeth (VI.5) ; Wit, J. de (X.3) ; Witteveen, Gijsberta (VIII.9) ; Wittouck, C.M.J. (XI.9) ; Worst, Bianca (XIII.3) ; Zetzema, T. (XI.9) ; Zuilichem, Maaijke van (VIII.4) ; Zweije, Pieternella (VII.7)


Gegenereerd door   Oedipus II     op 24 juni 2012